Hendriette Georgtina Pinas, geboren 13-10-1851 te Onverwacht woonde ten tijde van de Surinaamse Volkstelling van 1921 aan de Wanicastraat 49 in Paramaribo.
Bij haar woonden haar dochter Theodora Elizabeth Pinas, geboren 11-02-1892 te Paramaribo, en haar kleinzoon Alexander Edwin Pinas, geboren 14-01-1918 te Paramaribo. Alexander Edwin Pinas was de zoon van Theodora Elizabeth Pinas. Allen zijn erkend door de moeder.

Bron: Volkstelling 1921, zie onze database 

 

Het is nog niet bekend hoe wij haar aan de stamboom kunnen koppelen. In het emancipatieregister (Pinas) is niemand bekend met die namen in combinatie met haar geboortejaar.

Zij is erkend door de moeder dus zij kreeg tijdens de emancipatie van 1863 de naam Pinas.

Het kan natuurlijk zijn dat men er met het opstellen van de emancipatielijst een jaartal naast zat omdat men op het borderel de leeftijd aangaf. De borderellen zouden wettelijk rond 8 september 1862 moeten zijn ingediend. Dan zou zij nog net geen 11 zijn geweest

 

Daarmee kijkend naar het borderel zijn er de volgende mogelijkheden:

Georgina, leeftijd 11

Henriette, leeftijd 10

 

Kijkend naar de gegevens uit het emancipatieregister (Nationaal Archief - Vrij in Suriname - Emancipatie 1863):
* naam tussen ( ) is slavennaam

Henriette (*Henriette) Pinas, leeftijd 13, geboren 1850 
Verwantschap: dochter van Isabella (Semiere) Pinas
Aanmerking: blijkens borderel leeftijd 10

Henrietta (*Henrietta) Pinas, leeftijd 13, geboren 1850 
Verwantschap: oningevuld
Aanmerking: vermoedelijk dubbel opgenomen omdat eerder ook al een slavin met de naam Henriette met de dezelfde leeftijd en eveneens afkomstig van plantage Onverwacht naam Henriette Pinas in het Emancipatieregister van Boven Para werd genoteerd

Georgina (*Georgina) Pinas, leeftijd 11, geboren 1852
Verwantschap: oningevuld

Gegevens Slavenregister Onverwacht
zoekend op Georg(et)ina en Henriette(a)

Henrietta *1842, moeder Marie of Maria
Schijnbaar was haar moeder Leentje ipv Marie of Maria. Gemanumitteerd 26-09-1857 als H.C. Gaarde 

 

Henriette *13-06-1852 van Semiere 

 

Henriette *24-10-1853 van Marigo

 

Henriette Sophia *01-04-1851 - ovl 12-09-1852 van Saraatje 

 

Hillegonde Henriette *1848 van Jansie 

 

Georgina *22-11-1851 van Elisabeth 

 

Georgetina *19-07-1862 van Andresa