Wie zijn de ouders van Wilhelmina Mijntje Pinas *1891 ?

 

Akte van Erkenning 1913 van haar zoons Hans Rineel en Hugo Benjamin 

Erkenning kinderen Wilhelmina Mijntje Pinas, 22j . 
Hans Rineel *08-02-1910 Ben. Para
Hugo Benjamin *14-11-1912 Ben. Para
In tegenwoordigheid van Matthijs Johannes Woelkens 33j, Julius Marius Linger 22j

[bron: A. de Vogel]Folio 318
Op heden den tienden dag der maand Maart negentien honderd dertien, voor ons Cornelis Frederik van Weede, ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Paramaribo, verschenen
Wilhelmina Mijntje Pinas,
oud twee en twintig jaren, van beroep waschvrouw, wonende aan de Saramaccastraat, die, in tegenwoordigheid van
Matthijs Johannes Woelkens, oud drie en dertig jaren, van beroep landbouwer, wonende in het district Beneden-Para,
en Julius Marius Linger, oud twee en twintig jaren, van beroep schoenmaker, wonende in het district Beneden-Suriname, als getuigen,
heeft verklaard bij deze als hare natuurlijke kinderen te erkennen
Hans Rineel en Hugo Benjamin,
beiden geboren uit haar in het district Beneden-Para, respectievelijk den achtsten Februari negentien honderd tien en den veertienden November negentien honderd twaalf.

 

Volkstelling 1921: Onverwacht 17 (voorblad hier)

1. Crisis, Johanna - hoofd - ca 1857 - Onverwacht - erkend - ongehuwd - EBG - Nederlander - Landbouwster -
2. Pinas, Hans Rineel - m - kleinzoon - 8 feb 1910 - Onverwacht - erkend d d moeder - ongehuwd - EBG - Nederlander - beroeploos -
3. Crisis, Frederika Dorothea - v - zuster - 1861 -Onverwacht - erkend - ongehuwd - EBG - Nederlander - Landbouwster -
4. Gravenbeek, Adolphina Geertr. Charlotte - v - nicht - 1896 - Onverwacht - erk d V en M - ongehuwd - RK - Nederlander - Landbouwster - (gerelateerd aan #3, kleindochter?)
5. Gravenbeek, Antoinette Florencia - v - achternicht - 7 feb 1917 - Onverwacht - niet erkend - ongehuwd - RK - geen nationaliteit - beroeploos - (gerelateerd aan #4, dochter?)

 

Volkstelling 1921 : Onverwacht 9

Wilhelmina Mijntje Pinas *01-02-1891 te Onverwacht, niet verwant aan hoofdbewoner, ongehuwd, erkend door vader en moeder, EBG.
Aldaar woonachtig met hoofdbewoner Johannes Theodorus Joval *15-01-1888 (erkend door moeder)
en haar kinderen:
Hugo Benjamin *14-11-1912 (erkend door moeder)
Elfrieda Bernadien *18-01-1919 (niet erkend)
Lidwina Geertruidis *27-03-1921 (niet erkend)

Hans Rineel Pinas, erkend door moeder -> moeder = Pinas, Wilhelmina Mijntje.
Pinas, Wilhelmina Mijntje, erkend door vader en moeder -> vader: Pinas, moeder: ?
Johanna Crisis = oma van Hans Rineel. Zij zou moeder van Wilhelmina Mijntje Pinas kunnen zijn - of - de moeder van de vader van Hans Rineel.

Kiezerslijst 1964

Pinas, Wilhelmina Mijntje - geboren 01-02-1891 te Bov. Para, woonachtig te Ruste en Vredestraat 100c

 

HAS Catalog Para

Wilhelmina Mijntje is geboren in 1891, de catalogus loopt tot 1890 dus zij komt hier niet in voor. Overige EBG gegevens van Onverwacht hebben wij niet.

Haar (vermoedelijke) partner in 1921:

p.299 #2067
Johannes Theodorus Joval *13-01-1888 Onverwacht
Moeder: Antoinetta Madelijntje Joval (komt voor in stamboom als moeder van Josephina Emelina Helena Joval *1896)   
Vader: Gerhard Floris Vyent
Gedoopt: 07-02-1888 door P. Haugk
Pflegevater: Markus Christiaan Ravenberg

Opmerking:
p.283#1970 doop Adolph Jacob Joval *27-11-1885, ouders: Gerhard Floris Vyent en Magdalena Joval 
p.261#1815 Willem Frederik Joval *27-09-1883 Topibo, ouders: Gerhard Floris Vyent en Ant. Madelijntje Joval
Antoinette Madelijntje Joval en Floris Vyent wonen in 1921 samen op Onverwacht 26

 

Geboorteregister

Het geboorteregister van Para is in Nederland niet raadpleegbaar, wel in Suriname.

 

*** Verzoek ***

Wil een nakomeling van Wilhelmina Mijntje Pinas haar geboorteakte of akte van erkenning opzoeken? (bij CBB in Suriname, hoogstwaarschijnlijk geboorteaktes van Para)