UPDATE: 09 november 2022

Wij respecteren en beschermen uw privacy. 
Wij houden ons daarbij aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Conform de AVG heeft u het recht op:
• informatie over de verwerkingen;
• inzage in uw gegevens;
• correctie van uw gegevens als deze niet kloppen;
• verwijdering van uw gegevens en ‘het recht om vergeten te worden’;
• beperking van de gegevensverwerking;
• verzet tegen de gegevensverwerking;
• overdracht van uw gegevens (dataportabiliteit);

Ons onderzoek en de gegevensverwerking was in het kader van de oude Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP, privacywetgeving), gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) en in de administratie aldaar bekend onder meldingsnummer M1350071.
Op 25 mei 2018 is de WBP komen te vervallen en opgevolgd door de Europese AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming, in het engels: GDPR. 
Meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens is te vinden op autoriteitpersoonsgegevens.nl 

Bekijk e-Privacy Richtlijn Documenten
Bekijk AVG/GDPR-documenten 

 

Inhoud van deze privacyverklaring:

 

 

 

 

Onze identiteit

De opzetters en verantwoordelijken van deze website en de database van de stamboom zijn Dionne Rosendaal en Joop Pinas. Beheerder van deze website is Dionne Rosendaal. Wij zijn bereikbaar via onze contactpagina of via email: info @ pinasroots.nl (spaties weglaten).

 

Onze doeleinden

Middels deze website willen wij de historie en verwantschap van onze Pinas voorouders én diens nakomelingen onderzoeken en vastleggen.
Wij willen daarbij ook de Pinas-nakomelingen inzicht geven in hun eigen stamboom.

 

Website

Algemeen

De beveiliging van door u ingevulde gegevens op deze site wordt geregeld middels een SSL-certificaat (https).
Gegevens worden opgeslagen en verwerkt op de server van onze internet-host met wie wij een verwerkersovereenkomst hebben.

Persoonsgegevens in artikelen op onze website kunnen afkomstig zijn uit archieven, kranten, openbare documenten, overlijdenswebsites of door familieleden/verwanten/collega-onderzoekers toegestuurde informatie. Artikelen waarin persoonsgegevens van levende personen voorkomen zijn alleen beschikbaar voor leden. De bron staat altijd vermeldt.

Account

Deze website is zo gestructureerd dat u, indien u als familielid of aanverwante gebruik wenst te maken van alle functionaliteiten, een account dient aan te vragen. U moet zich hiervoor registreren met uw voornaam, achternaam, gebruikersnaam, e-mailadres, wachtwoord en u dient aan te tonen dat u familie of verwant bent middels uw geboortedatum en gegevens van (voor)ouders of partner. U dient daarbij akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden waarmee u o.a. toestemming geeft uw gegevens te verwerken. 
Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met het doel waarvoor ze zijn verkregen. 
Het account is persoonsgebonden, niet overdraagbaar en mag niet worden gedeeld met een ander.
Wij gebruiken uw e-mailadres incidenteel om u te mailen betreft belangrijke zaken met betrekking tot de website of om contact met u op te nemen indien dat noodzakelijk is.

Wijziging en verwijdering van accountgegevens

Via het gebruikersmenu kunt u op ieder moment uw gegevens inzien en wijzigen. Een verzoek tot verwijdering van uw registratiegegevens (account) kunt u, zonder opgaaf van reden, ten allen tijde richten aan de beheerders via de contactpagina . Een dergelijk verzoek zal altijd worden ingewilligd.

 

Stamboom

Algemeen

Persoonsgegevens van levende personen zijn verborgen voor bezoekers. Tenzij de persoon ons hierom uitdrukkelijk heeft gevraagd en toestemming heeft verleend.
Gegevens van overledenen die in de afgelopen 10 jaar zijn overleden zijn ook verborgen.

De stamboom mag niet worden geïndexeerd door robots. Met andere woorden: alle gegevens uit de stamboom zijn niet met een zoekmachine (Google, Bing etc) te vinden.

Account stamboom

Directe familieleden en verwanten (rechthebbenden), die zelf voorkomen in de stamboom, kunnen middels een account de eigen persoonsgegevens en beperkte persoonsgegevens van hun directe verwanten, levend en overledenen, bekijken. Zie deze afbeelding voor een voorbeeld van het aantal stappen die u kunt bewandelen in de stamboom.

Zie hierboven onder 'Account'

Ingelogde leden kunnen de naam zien van andere ingelogde leden. Leden kunnen dit zelf in- of uitschakelen.

Wijziging en afscherming van stamboomgegevens

De rechthebbende van gegevens kan zijn eigen gegevens inzien en op ieder moment verzoeken zijn gegevens te wijzigen, aan te vullen of af te schermen (verbergen) door contact met de beheerders op te nemen middels het contactformulier. De beheerders van deze website zullen ieder verzoek tot aanpassing inwilligen.

Indien rechthebbende niet wenst voor te komen in de stamboom zal de beheerder van deze website de persoon verbergen in de stamboom en daardoor alleen zichtbaar zijn voor de hoofd-verantwoordelijken (beheerders) van de stamboom. Alle directe familieleden zullen dan, evenals de overige leden, een blok zien met de tekst 'privé'. Op deze wijze kan de stamboom in stand worden gehouden.

In geval van afscherming heeft de rechthebbende geen recht meer op lidmaatschap. Het account zal dan worden verwijderd.

 

Contactformulier

Middels het contactformulier worden uw naam en emailadres verwerkt zodat wij contact met u kunnen opnemen.

 

Gastenboek

Middels het gastenboek worden uw volgende gegevens verwerkt:

  • uw IP-adres: ter voorkoming van spam.
  • uw naam en emailadres: zodat wij contact met u kunnen opnemen indien nodig.

 

Delen van data

Gegevens op deze website mogen alleen worden gebruikt voor persoonlijke doeleinden. Ander gebruik van deze gegevens is uitdrukkelijk niet toegestaan.

Het ter beschikking stellen van stamboom-gegevens aan derden (collega genealogen) is beperkt tot personen die meer dan 5 jaar geleden zijn overleden.

Wij delen geen persoonsgegevens van levenden met derden, mits de persoon daar zelf uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

 

Verzoeken om contactinformatie

Het komt wel eens voor dat bezoekers van deze website contact wensen met één van onze relaties. Indien wij het contact gepast achten én de contactgegevens hebben van de desbetreffende persoon, zullen wij, één van de beheerders, ten aller tijde eerst contact opnemen met de desbetreffende persoon zodat deze zelf kan besluiten of er contact wordt gezocht met de contactzoeker. 

 

Bewaartermijn

Alle stamboom- en onderzoeksgegevens op de website blijven beschikbaar op internet zolang wij daartoe de middelen en mogelijkheden hebben. 
Account-gegevens worden bewaard tot wederopzegging of eerder indien wij daartoe genoodzaakt zijn.
Onze cookies zijn maximaal 30 dagen houdbaar.

 

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein stukje tekst dat naar uw browser wordt gestuurd door een website die u bezoekt. Deze cookie helpt de website informatie over uw bezoek te onthouden, zoals bijvoorbeeld uw voorkeurstaal en andere instellingen.

Analytische cookies

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden: uw IP-adres en het door u gebruikte operating system, webbrowser en de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is ter verbetering van de website. 
Deze informatie is alleen toegankelijk voor beheerders, algemeen van aard en valt niet te herleiden tot de individuele bezoeker. De identiteit van de bezoeker blijft ten allen tijde onbekend.
Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

Functionele cookies

Op onze website worden functionele cookies gebruikt, d.w.z. cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van deze website. Met name cookies voor het inloggen op deze website en de stamboom en uw cookie-voorkeuren.

Cookies van derden

Daarnaast worden er door derden cookies geplaatst. Dit beftreft met name:

  • Google reCaptcha: Controleert anoniem of je een persoon bent om zo te voorkomen dat ‘spam bots’ bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Bekijk de Google privacy informatie.
  • Ingesloten inhoud (embedded content): zoals bijvoorbeeld van GaHetNa.nl (archiefstukken), Google -docs en -drive (waar wij archiefstukken, transcripties ed opslaan), Google-books (oude boeken) en Genial.ly (onze interactieve plantage-kaart).
    Voor meer informatie over wat de door ons gebruikte diensten met hun gegevens doen verwijzen we u naar de privacyverklaringen van de desbetreffende dienst.

Cookies toestaan, weigeren en verwijderen

U kunt onze cookies en cookies van derden weigeren indien u dat wilt.
De website zal grotendeels toegankelijk blijven maar enkele functies zullen vervallen zoals o.a.: inloggen, ons mailen, gebruik van gastenboek. Pagina's met ingesloten inhoud zullen ook niet beschikbaar zijn.

U kunt ook onze cookies accepteren (aanbevolen) en cookies van derden blokkeren.
Pagina's met ingesloten inhoud zijn dan niet beschikbaar.

De door ons geplaatste cookies kunt u verwijderen door onderaan iedere pagina te klikken op "cookies verwijderen". Hiermee weigert u tevens onze cookies.

 

Cookies kunt u ieder moment weer aan- of uitzetten door onderaan iedere pagina te klikken op "wijzigen toestemming cookies" of "heroverweeg cookies".

Cookies van derden kunt u alleen weer verwijderen óf permanent blokkeren via uw browserinstellingen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.
Voor Chrome: type in de adresregel chrome://settings/content/cookies  >  indirecte cookies blokkeren

 

Meer informatie over cookies?

Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:

ICTRecht: Achtergrond Cookiewet
Consumentenbond: "Wat zijn cookies?"

 

Vragen en klachten

Indien u vragen heeft betreft cookies, uw privacy, klachten heeft of andere zaken dan kunt u contact opnemen met de beheerders van deze website. In overleg zal er een oplossing worden gezocht, waarbij de privacy van de belanghebbende altijd op de eerste plaats zal komen conform de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Het is verstandig om de privacyverklaring regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van de wijze waarop uw persoonlijke gegevens worden verwerkt. Als de privacyverklaring ingrijpend wordt gewijzigd, zal hiervan een melding worden gemaakt op deze website.