Wij krijgen regelmatig mailtjes van mensen die hulp nodig hebben met hun onderzoek naar Surinaamse voorouders. Middels deze handleiding hopen wij een ieder die onderzoek wil doen op weg te helpen.

Let op: de links zijn nog niet allemaal geüpdate. 

 

Stichting Surinaamse Genealogie

De Stichting Surinaamse Genealogie is dé ontmoetingsplaats voor mensen met een interesse in Surinaamse familiegeschiedenis.
Hier kan men met elkaar in contact komen en informatie uitwisselen. Zij bieden een helpende hand aan zowel beginnende als gevorderde onderzoekers als het gaat om hoe genealogisch onderzoek aan te pakken, welke hulpmiddelen ter beschikking staan en hoe het resultaat van het onderzoek op de meest efficiënte wijze vast te leggen.

Wij bevelen het aan om donateur te worden van deze stichting! Jaarlijks ontvangt men dan een "familieregister", die zeer handzaam is voor informatie-uitwisseling, en 2x per jaar het tijdschrift Wi Rutu.
Interessant zijn ook de plantagelijsten op de website, stamboomtentoonstellingen en begeleidingsavonden in het Nationaal Archief te Den Haag.

De Stichting Surinaamse Genealogie heeft een bronnenwebsite online geplaatst: AlleSurinamers.org. Hierop is ook een goede handleiding voor Surinaams stamboomonderzoek te vinden.

Voor meer informatie: www.surinaamsegenealogie.nl

 

Het redelijk actief forum "Surinaamse Genealogie" kunt u vinden door hier te klikken.

 

Stappenplan - niet meer up-to-date

De Stichting Surinaamse Genealogie heeft een goed stappenplan geschreven. 
Daarnaast heeft het Nationaal Archief Den Haag enkele onderzoeksgidsen: Voorouders in slavernij in Suriname, Inwoners van Suriname, Plantages in SurinameOverzicht van archieven over Suriname in het Nationaal Archief, Plantages in Suriname, etc.

Hieronder onze verkorte handleiding,aanvullingen en adviezen waarbij wij er vanuit gaan dat jouw voorouders slaven zijn geweest.

 

Stap 1: hoe gegevens bewaren

Een handig (gratis) computerprogramma om gegevens in op te slaan is ALDFAER.

Voor de stamboom op onze website maken wij gebruik van het gratis programma Webtrees. Wij hebben hier voor gekozen omdat we hiermee goed kunnen voldoen aan de privacywetgeving (AVG). Een alternatief is bijvoorbeeld het betaalde TNG.

Maar je hoeft geen eigen website te hebben. Er zijn tegenwoordig meerdere websites waarop men een eigen stamboom online kan publiceren en bijwerken zonder het programma op een eigen website/serverruimte te laten draaien. (bv Familysearch of Geneanet of de meer commercielen) 

Het allerbelangrijkste bij het invoeren van gegevens is: altijd de bron vermelden!

Het allerbelangrijkste bij het overnemen van gegevens is: altijd de bron controleren!

 

Stap 2: Informeer bij jouw eigen familie

Deze stap is heel belangrijk! Vraag wat zij weten en ga na of er oude familiepapieren zijn, zoals oude trouwboekjes, foto's en dergelijke.

 

Stap 3: gegevens raadplegen van de in 1863 geëmancipeerde slaven en slavenregisters

Het Nationaal Archief heeft een online database met alle in 1863 geëmancipeerde slaven:
Historische database Suriname - Vrij in Suriname - Emancipatie 1863 (Samenstellers: Okke ten Hove en Heinrich Helstone)

Zodra je de slavennaam van jouw in 1863 geëmancipeerde voorouder weet en de plantage waarop deze zich in 1863 bevond, kun je de slavenregisters op de website van het Nationaal Archief raadplegen.

Een klein stukje historie voor degenen die dit nog niet weten:

Op 1 juli 1863 is de slavernij in Suriname afgeschaft. 
In 1862 moesten de slaveneigenaren borderellen (lijsten) invullen met de namen van de slaven die zij bezaten, waar deze werkten, wat hun leeftijd was en welk beroep zij uitoefenden. Ook over de religie werd een aantekening op de borderel opgenomen.
Deze borderellen waren bedoeld om de eigenaren van de slaven een vergoeding te kunnen geven per geëmancipeerde slaaf. De borderellen kwamen daarna in het Archief van de Algemene Rekenkamer terecht dat zich bevindt in het Nationaal Archief te Den Haag.
In maart 1863 ging in Suriname een commissie langs de plantages en door Paramaribo om te kijken of de slaven die op de borderellen vermeld waren wel echt bestonden. Deze commissie voorzag de slaven ook van een familienaam die werd opgetekend in het zogenaamde Emancipatieregister. Dit register bevindt zich in het Bureau Bevolkingszaken van Paramaribo. 
Er zijn dus 2 belangrijke archieven met gegevens over de in 1863 geëmancipeerde Surinaamse slaven: de Algemene Rekenkamer in Nederland en het Emancipatieregister in Suriname. 

Deze gegevens zijn ook verwerkt in diverse boekvormen (zie stap 6) en gedeeltelijk te raadplegen via de website van het Nationaal Archief (zie stap 4).

Op de website van de Stichting Instituut ter Bevordering van de Surinamistiek is ook meer informatie te vinden over de emancipatie.

In het boek Familienaam & Verwantschap van Geëmancipeerde Slaven in Suriname van H.E. Lamur zijn gegevens uit het Emancipatieregister èn de Algemene Rekenkamer terug te vinden (niet meer te koop, in te zien bij onder andere de KIT Bibliotheek, Mauritskade 63, Amsterdam)

 

Stap 4: raadplegen online-database van het Nationaal Archief

Het Nationaal Archief (voorheen Gahetna.nl) heeft enkele databases online staan welke zijn te raadplegen, waaronder:

Het is aan te raden alle onderdelen van bovenstaande sites eens goed door te lezen!

 

Stap 5: raadplegen van archieven in Nederland

In Nederland zijn er 2 belangrijke archieven m.b.t. Suriname:

 1. Het Nationaal Archief te Den Haag 
  Prins Willem-Alexanderhof 20, Den Haag -vlak naast het Centraal Station-, tel 070 - 331 54 00

  In het Nationaal Archief zijn diverse archieven te raadplegen die betrekking hebben op Suriname: Overzicht archieven die betrekking hebben op Suriname

  Raadpleeg onderzoeksgids Voorouders in Slavernij in Suriname en Inwoners van Suriname.

  Onderstaande archieven zijn interessant:
  - Geboorteregister Paramaribo 1828-1905 (toegangsnummer 2.10.61) Een personen-index van enkele jaren is te raadplegen op www.stamboomsuriname.nl Het register zelf is alleen in het archief te raadplegen.

  De volgende archieven staan reeds online:
  - De wijkregisters van 1828 tot 1845 in de archieven van het Gemeentebestuur en de Gouverneur Generaal van de West Indische Bezittingen. (scans staan online).
  Ik heb van wijkregister Paramaribo 1831 A en B een index gemaakt. (C en D zijn in wording)
  - De archieven van de Nieuwe Wees- en Onbeheerde Boedelkamer van 1828 tot 1876, waarin zich veel overlijdensgegevens bevinden. (toegangsnummer 1.05.11.13, scans staan online)
  - Gemeentebestuur Suriname, toegangsnummer 1.05.11.9 
  - Het Oud Notarieel Archief 1699-1828 (toegangsnummer 1.05.11.14) en het Nieuw Notarieel Archief 1828-1845 ((toegangsnummer 1.05.11.15). (scans staan online)
  - Verschillende doop-, trouw- en begraafboeken 1662-1828. 
  - Archief Ministerie van Koloniën 1814-1849 en 1850-1900, met name interessant voor de vervolgzoektocht naar verdere gegevens over de Surinaamse gemanumitteerden in de periode 1832 – 1863 en informatie betreft plantages. (zie ook de pagina betreft verder onderzoek van het Nationaal Archief )


 2.  Het Utrechts Archief
  Alexander Numankade 199 – 201, Utrecht, tel 030 - 286 66 11
  In het Utrechts Archief was een deel van het archief van de Evangelische Broedergemeente (EBG) / Herrnhutters te raadplegen. Het is mij onduidelijk of deze nog aanwezig of beschikbaar is.

Klik hier voor meer informatie over archieven in Nederland betreft Suriname.

 

Stap 6: raadplegen van boeken

Herrnhutter Archieven Suriname: EBG Doopboeken van oa. Charlottenburg, Paramaribo en Para. (Aanrader voor een ieder met EBG-voorouders! zie bibliotheek

Okke ten Hove, Wim Hoogbergen, Heinrich E. Helstone : 
Surinaamse emancipatie 1863, Paramaribo: Slaven en eigenaren  (ISBN: 9789051708226)
Surinaamse emancipatie 1863: Familienamen en plantages (ISBN 9789051707779)
Bovenstaande gegevens zijn online beschikbaar gesteld via de website van het Nationaal Archief: Vrij in Suriname - Emancipatie 1863 
Surinaamse Emancipatie 1863: Coronie (ISBN 9789036101318 / dit boek bevat meer informatie dan te vinden is op de website van het Nationaal Archief te Den Haag)

Okke ten Hove & Frank Dragtenstein : Manumissies in Suriname, 1832-1863.
- deze gegevens zijn online beschikbaar via de website van het Nationaal Archief: Vrij in Suriname - Surinaamse Manumissies 1832-1863

H.E. Lamur: Familienaam & Verwantschap van Geëmancipeerde Slaven in Suriname gegevens uit het Emancipatieregister èn de Algemene Rekenkamer (niet meer te koop, in te zien bij onder andere de KIT Bibliotheek, Mauritskade 63, Amsterdam)

etc

 

Stap 7: raadplegen van archieven in Suriname

In Suriname zijn de volgende archieven te raadplegen:

Het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) 
Jaggernath Lachmonstraat 170, Paramaribo, Telefoon 494411

In het Centraal Bureau voor Burgerzaken zijn geboorte-, huwelijks-, echtscheidings- en overlijdensgegevens te vinden. 
De 'burgerregistratie' werd pas in 1828 in Suriname ingevoerd. Hier kwamen alleen de vrije burgers in voor. Gemanumitteerde slaven moesten 2 jaar wachten alvorens ingeschreven te worden in het burgerregister.

Voor de slaven was er een slavenregister. Hierin werden gegevens vastgelegd omtrent eigendom (koop en verkoop), verloop van de slavenpopulatie (sterfte, geboorte en afschrijving wegens manumissie en wegloperij). Voor dit onderzoek staan slechts de slavennamen ter beschikking en geen familienamen.

Het Nationaal Archief Suriname / Landsarchief
Mr. Jagernath Lachmonstraat 174, Paramaribo - telefoon 430035/430040

In het Landsarchief zijn diverse archieven te vinden, o.a. het slavenregister over de jaren 1830 / 1838-1859 / 1848-1852 en de plantage-archieven. 
Zie het archievenoverzicht van het Nationaal Archief Suriname .

Archieven betreft (voormalige) eigenaren van Surinaamse plantages/gronden:

In het Landsarchief zijn ook de registers van grondwarranden (1743 tot einde 19e eeuw) en nog enkele registers van transporten te vinden. De registers van transporten van na 1878 worden bewaard in het Hypotheekkantoor (Kerkplein, Paramaribo).

De grondwarranden zijn redelijk kompleet te raadplegen. Ze zijn nog niet ontsloten, maar de meeste delen hebben alfabetische indexen voorin. Het is een uitgebreid archief, met warranden, grondverzoeken, landmeetkundige beschrijvingen, en kaarten.

De oude transportregisters zijn grotendeels verloren gegaan bij de diverse stadsbranden. In het Landsarchief worden er nog enkele bewaard. De registers van na 1878 worden bewaard in het hypotheekkantoor aan het Kerkplein.

Indien u in Nederland woont is het raadzaam een persoon te vinden die in Suriname de archieven kan raadplegen.
( Ook wij zijn dringend op zoek naar iemand die bereid is ons te helpen ! )

 

Stap 8: raadplegen van het WWW

Online bronnenwebsite voor uw Surinaams stamboomonderzoek 

Delpher - Koninklijke Bibliotheek - Krantencollectie 1910-1945 met familieberichten uit Suriname, passagierslijsten van schepen, etc.

Philip Dikland van architectenbureau KDV Architects heeft informatie beschikbaar gesteld betreft Surinaamse plantages, gebouwd cultureel erfgoed en het Archief vh Domeinkantoor.

Familysearch is de database van de Mormonen en bevat veel persoonsgegevens van vóór ca 1905 en archiefstukken. (let wel: persoonsgegevens dienen te worden gecontroleerd!)

Naamlijsten

Lijst met vrije personen in 1846 in Paramaribo opgesteld in het kader van het digitaliseren van de slavenregisters.
Zie ook onze pagina met naamlijsten.

 

Zie ook onze links
En verder zou ik zeggen , google er maar op los ;-)

 


In Suriname, Nederland en andere landen zijn nog meer archieven en bibliotheken, waar zich gegevens bevinden die voor uw familieonderzoek van belang kunnen zijn. De Stichting voor Surinaamse Genealogie publiceert hierover regelmatig in haar tijdschrift Wi Rutu.

Indien u meer hulp nodig heeft, vastloopt, contact zoekt met anderen, en dergelijk ; ga dan eens naar het forum Surinaamse Genealogie. Er is vast wel iemand bereid u te adviseren of misschien komt u wel iemand tegen die naar dezelfde familiegegevens zoekt.

Veel succes!