Registratie ten behoeve van het aanleggen van bevolkingsregisters voor de kolonie Suriname 
(Verordening van 30 april 1917 (G.B. No.80)

Toelichting

Voor de volkstelling in 1921 dienden bewoners van Suriname een registratieformulier per adres in te vullen. Hierop moesten alle bewoners worden vermeld die aldaar woonachtig waren te middernacht tussen 31 juli en 1 augustus 1921. 
Op deze formulieren staan namen, geboortedata en plaatsen, relaties tot de hoofdbewoner, persoonlijke staten, burgerlijke staten, nationaliteiten ed. van de bewoners.

Deze gegevens zijn te vinden in het Nationaal Archief te Den Haag onder toegangsnummer 2.10.19.01. 

De scans van de persoonskaarten en adresformulieren zijn tegenwoordig online te doorzoeken op de website van het Nationaal Archief te Den Haag - Volkstelling 1921

  1. U zoek eerst op achternaam, voorletters, geboortejaar
  2. Vervolgens ziet u de persoonskaart en de link naar het adresformulier  

Wat wij hebben gedaan en nog mee bezig zijn

In het Nationaal Archief in Den Haag hebben wij destijds alle kaarten gezocht van personen met de achternaam Pinas. De gegevens die op deze persoonskaarten stonden en de bijbehorende microfiches hebben wij genoteerd. Daarna hebben wij enkele registratieformulieren (adreslijsten) gekopieerd vanaf microfiche:

Aangezien er meerdere personen op 1 adres woonden, komen er dus ook meer namen voor dan alleen Pinas.