Bron: Suriname: Slavenregisters - Nationaal Archief Den Haag (zie ook Zoekhulp Suriname: Slavenregisters)

 

slavennaam; geslacht; geboren; moeder; mutaties  [verder onderzoek]

 

FOLIO 209 Caupain, Francois Gaspard

Benjamin; m; 1789; onbekend; 01-11-1862 mutatie overlijden, overleden 6-10-1862;

Louis; m; 1813; onbekend; 16-09-1853 Verkoop aan J van Bommel, voor den vrijdom ( zie fo 132 );
[Folio 132 Juriaan van Bommel: Louis Voor den vrijdom. Gemanumitteerd onder den naam L. IJpelo (Res.19-10-1853 no.1534)]
GR 19-10-53, no. 1537 Louis Ypelo ]

George; m; 1815; onbekend;
[ EM1863: _______ ]

Frederik; m; 1834; Pasie; Gemanumitteerd onder den naam van E.F. Overpein Res. 29-06-1863 No 1.;
GR 29-06-63, no. 923 Emanuel Frederik Overpein ]
[ EM1863: Emanuel Besthart ]

Kwakoe; m; 1836; Pasie;
[ EM1863: Kwakoe Besthart ]

Abraham; m; 1844; Ketty; Overleden 18-11-1851;

Pasie; v; 1822; Onbekend;
[ EM1863: Pasie Besthart ]

Ketty; v; 1818; onbekend; 17-05-1859 verkoop aan M A. Robles de Medina ( Zie fo 2703 );
[Folio 2703 Robles de Medina M. A: Ketty, en kinderen Christiaan en Adolphina; 17-02-1860; Verkoop op den 7 Febr 1860 op vendu van A Salomon vmr aan M.J. de Vries nom:ux: ( Zie Fo 2825).]
[Folio 2825 is plantage Guadeloupe, blad is leeg?]
[ Verkocht of overleden voor inlevering van Borderel van Aangifte M.J. de Vries folio.2825 ]

Princes; v; 1837; Anthoinetta;
[ EM1863: Helena Princes Weide ]

Christiaan; m; 1850; Ketty; 17-05-1859 verkoop aan M A. Robles de Medina ( Zie fo 2703 );
[Folio 2703 Robles de Medina M. A: Ketty, en kinderen Christiaan en Adolphina; 17-02-1860; Verkoop op den 7 Febr 1860 op vendu van A Salomon vmr aan M.J. de Vries nom:ux: ( Zie Fo 2825).]
[Folio 2825 is plantage Guadeloupe, blad is leeg?]
[ EM1863: Christiaan Laurijn *1850 - zie Borderel van Aangifte folio.2825 M.J. de Vries ]

Nanette; v; 1818; Onbekend; 23-01-1851 aankoop, Gekocht van den boedel C. Meijster bij publieke veiling.;
[ EM1863: Henriette Nanette Harar ]

Rosalina; v; 1840, Nanette; 23-01-1851 aankoop, Gekocht van den boedel C. Heijster bij publieke veiling.; 28-04-1862 mutatie overlijden, overleden 23-03-1862;

Jacobus; m; 1844; Nanette; 23-01-1851 aankoop, Gekocht van den boedel C. Heijster bij publieke veiling.;
[ EM1863: Johannes Francois Harar ]

Johan; m; 1846; Nanette; 23-04-1850 aankoop, Gekocht van den boedel C. Heijster bij publieke veiling.;
[ EM1863: Johannes Jacobus Harar ]

Elisabeth; v; 1850; Nanette; 23-04-1850 aankoop Gekocht van den boedel C. Heijster bij publieke veiling.; Overleden;

Seraphina; v; 1834; Onbekend; 20-08-1850 aankoop, Gekocht van de Mind: A.J. Caupain.; Gemanumitteerd onder den naam van S. Undoek Res. 14 Mei 1858 No 11.;
[GR 14-05-58, no. 615, Seraphina Undoek, vrijdom verzocht door M. Dundoek]

Adolphina; v; 1836; Saraatje; 29-12-1852 aankoop van A. Umgewand ( Zie fo 1358 ); voor den vrijdom gemanumitteerd onder den naam van A.F. Zule. ( Res 25-01-1853 No.74.);
[GR 25-01-53, no. 74; Adolphina Francina Zule]

Adolphina; v; 15-02-1853; Ketty; 16-02-1853 geboorte; 17-05-1859 verkoop aan M. A. Robles deMedina (zie fo 2703.);
[Folio 2703 Robles de Medina M. A: Ketty, en kinderen Christiaan en Adolphina; 17-02-1860; Verkoop op den 7 Febr 1860 op vendu van A Salomon vmr aan M.J. de Vries nom:ux: ( Zie Fo 2825).]
[Folio 2825 is plantage Guadeloupe, blad is leeg?]
[ Verkocht of overleden voor inlevering van Borderel van Aangifte M.J. de Vries folio.2825 ]

Monkie; v; 1806; Sophietje; 04-05-1853 aankoop van V. W de Villeneuve (zie fo. 1399); 22-10-1856 verkoop aan H.S.W. Maatstaf (zie fo. 757.)
[Folio 757 Maatstaf: overleden 01-06-1859 ]

 

FOLIO 210 vervolg van Caupain, Francois Gaspard

Francis; v; 05-10-1852; Paulina; 17-10-1853 Aankoop van P. Harrevelt (Zie fo 477). ; Gemanumitteerd onder de namen van F. Capein (Res: 18 janij. 1854 no. 81.; Voor den vrijdom;
[GR 18-01-54, no. 81; Francisca Overpein]

Johannis of Janie; m; 01-11-1853 aankoop Aankoop van A.B. de Vries zie fo 1423. ; Gemanumitteerd onder de namen van J.W. Houtsoort (Res: 18 janij. 1854 no. 81.; Voor den vrijdom.;
[GR 18-01-54, no. 81; Johannes William Houtsoort]

Lucia; v; 1816; Anna Cabella; 10-03-1854 In eigendom teruggenomen van Bl.C.F. Weiberg, tegen restitutie der koopschat en zulks krachtens het bepaalde bij Art.9 der Resolutie van 1832 No.2. (Zie.Fo. 1445) ; 22-12-1856 Verkoop aan A M C Reijke voor hare mind. dochter R.C. Reijke (Zie Fo 2518).;
[Folio 2518 minderj. R.C Reijke: Lucia van Anna Cabella; aankoop 22-12-1856; Gemanumitteerd onder de namen van Henr. Lucia Bramen (res. 24 October 1861 No 1.);]
[GR 24-10-61, no. 1353; Henriette Lucia Bramen; vrijdom verzocht door H.A. Braam]

Charlotte Francina; v; 1846; Lucia; 10-03-1854 In eigendom teruggenomen van Bl.C.F. Weiberg, tegen restitutie der koopschat en zulks krachtens het bepaalde bij Art.9 der Resolutie van 1832 No.2. (Zie.Fo. 1445); 11-05-1854 Verkoop aan A.J. van Favereij voor den vrijdom (Zie Fo 2276);
[Folio 1445 eigenaar Charlotte Francina Weiberg: Lucia 1816, Charl.Fr. van Lucia 1846, Jacques Marius van Lucia 29-10-1851 (01-11-1851 mutatie geboorte); allen 10-03-1854; Teruggegeven in eigendom van F.G.Caupain tegen restitutie van den koopschat, en zulks krachtens het bepaald bij art.9 der Publieke wet Ao.1832 Nr.2 (.Zie.Fo.209.)]
[Folio 2276 eigenaar A.J. van Favereij: Voor den Vrijdom. Gemanumitteerd onder den naam van C.F. Weiberg (Res. 07-08-1854 Nr.1082.)]
[GR 07-08-54, no. 1082; Charlotte Francina Weiberg]

Jacques Marius; m; 1851; Lucia; 10-03-1854 In eigendom teruggenomen van Bl.C.F. Weiberg, tegen restitutie der koopschat en zulks krachtens het bepaalde bij Art.9 der Resolutie van 1832 No.2. (Zie.Fo. 1445); 22-12-1856 Verkoop aan A M C Reijke voor hare mind. dochter R.C. Reijke (Zie Fo 2518).;
[Folio 2518 minderj. R.C Reijke: Lucia van Anna Cabella; aankoop 22-12-1856; Gemanumitteerd onder de namen van Jacqs. Marius Bramen (res. 24 October 1861 No 1.)]
[GR 24-10-61, no. 1353; Jacques Marius Bramen, zoon van Henriette Lucia Bramen; vrijdom verzocht door H.A. Braam]

Ferdinand; m; 1812; Dora; 02-02-1855 aankoop van S. Lijon n.ux., Zie Fo.754 ; 01-11-1862 Overleden 10-10-1862;

Christiaan; m; 1829; Leentje; 04-07-1855 Aankoop van C.A. van Sijpesteijn, Zie Fo.1988. ; 20-03-1863 verkoop op den 17 Maart 1863 aan M.H. Varenhorst Zie Fo 3067;
[Folio 3067 of Varenhorst is onvindbaar]

Leentje; v; 1809; onbekend; 04-07-1855 Aankoop van C.A. van Sijpesteijn, Zie Fo.1988. ; Gemanumitteerd onder den naam van Leentje Gouteren (Res. 02-07-1856.No.9080);
[GR 22-07-56, no. 908; Leentje Geuteren, vrijdom verzocht door N.P. van Peuteren]

Wilhelmina; v; 1841; Leentje; 04-07-1855 Aankoop van C.A. van Sijpesteijn, Zie Fo.1988. ; 20-03-1863 verkoop op den 17 Maart 1863 aan M.H. Varenhorst Zie Fo 3067;
[Folio 3067 of Varenhorst is onvindbaar]

Frederika; v; 1844; Leentje; 04-07-1855 Aankoop van C.A. van Sijpesteijn, Zie Fo.1988.; 20-03-1863 verkoop op den 17 Maart 1863 aan M.H. Varenhorst Zie Fo 3067;
[Folio 3067 of Varenhorst is onvindbaar]

Richard; m; 02-01-1856; Princes; 25-02-1856 mutatie geboorte; 01-11-1862 overleden 25-09-1862;

Christina; v; 27-06-1856; Nanette; 03-07-1856 mutatie geboorte;
[ EM1863: Christina Harar ]

Paulina; v; 1837; Constance; 07-07-1856 aankoop van P. Harrevelt (Zie fo. 477). Voor den vrijdom ; Gemanunumitteerd onder de namen van P.F. Kuipein (Res. 25 augs 1856 no 1047. ;
[GR 25-08-56, no. 1047; Paulina Francina Kuipein]

Jeanne; v; 25-04-1855; Paulina; 07-07-1856 aankoop van P. Harrevelt (Zie fo. 477). Voor den vrijdom ; Gemanunumitteerd onder de namen van J.J. Kuipein (Res. 25 augs 1856 no 1047.);
[GR 25-08-56, no. 1047; Jeanne Jacoba Kuipein]

Georgina; v; 15-09-1862; Nanette; 01-11-1862 mutatie geboorte;
[ EM1863: Georgtina Harar ]

 


Zie ook Borderel van Aangifte / Staat van Tegemoetkoming, folio.209 Francois Gaspard Caupain  (NAN toegang 2.02.09.08, invnr.230)

 

Reijke

A.M.C. Reijke of Reyke = Anna Margaretha Clasina Reijke, moeder van:

 • Francina Elisabeth Reijke
 • Catharina Rudolphina Reijke
 • Henriette Louise Reijke
 • Alfred Gaspard Reijke
 • Gustaf Albert Reijke

[bron: huwelijkse voorwaarden en mutueel testament Francois Gaspard Caupain en Sally Marie Gomperts]

 • Enkele van bovenstaande Reijke's hebben borg gestaan of waren eigenaar van enkele gemanumitteerden waarbij soms ook F.G. Caupain betrokken was.
 • A.M.C. Reijke en haar kinderen zouden legaten ontvangen na het overljden van F.G. Caupain. (zie huw. voorw. en mut. testament Caupain-Gomperts)

A.M.C. Reijke is geboren omstreeks 1818 en overleden 23-07-1872 in Suriname, 54 jaar oud. [bron: Suriname : koloniaal nieuws- en advertentieblad 30-07-1872]

Saramaccastraat E.54 / OW D.554

Het opstal werd 23-03-1838 geveild door Willem Reijke. Willem Reijke is overleden omstreeks 1841-1842.
In 1841 werd het huis bewoond door Hendrik Willem Varenhorst 36j, Henrietta Agnes Desmontier 37j, Mary Ann O'Ferrell 21j, kinderen Varenhorst en Lucinda Caro Henriette Gomperts ... de dochter van Sally Marie Gomperts waarvoor F.G. Caupain in 1858 naamswijziging naar Caupain voor aanvroeg. [bron: Nationaal Archief; toegang 1.05.08.01, inv. 675 1841-E; wijkregister 1841 Saramaccastraat 54]

Surinaamsche courant 18-03-1838
(12279) De Exploicteur bij het Geregtshof te Suriname, zal op Vrijdag den 23sten Maart 1838 , des -voormiddags ten negen uren , ter Kastelenije van gemeld Geregtshof, publiek bij Executie verkoopen: Het OPSTAL, staande op het Erf, gelegen aan de Saramacca Straat, bekend onder oude Wijk La. D. No. 554 en nieuwe Wijk La. E. No. 54; aankomende WILLEM REIJKE.

Schijnbaar was het huis aan de Saramaccastraat E.42 (ook) in het bezit van Willem Reijke. Het lijkt erop dat Hendrina Christina Anthoinette Reijke en Anna Margaretha Clasina Reijke erfgenamen (dochters?) waren van Willem Reijke. Vermoedelijk was de vrije negerin Elisabeth Willem Carolina Reijke dan hun moeder.

Surinaamsche courant en Gouvernements advertentie blad 24-11-1849
Transporten
Den 13den (nov) H.C.A. Reijke, erfgename voor de helft van wijlen Willem Reijke, aan A.M.C. Reijke, van de helft in het Huis en Erf aan de Saramacca Straat, N.W. La. E No. 42, O.W. La. D. 26.

Nationaal Archief toegang 1.05.08.01, inv. 675, 1841 E
Wijkregister 1841; Saramacca Straat 42 / OW La. D.526
Reijke; Elisabeth Willem Carolina; vrije neger; 61; geen beroep; roomsch cat; slaven-kleurling: 2 jongens, 1 meisje; slaven-neger: 3 man, 2 vrouw, 1 jongen, 1 meisje;
Reijke; Anna Marg. Clasina; kleurling; 23; geen beroep; roomsch cat; slaven-neger: 1 vrouw; deze slavin behoord aan de Room Kerk;
Reijke; Hendrina Chr. Anth.; kleurling; 16; geen beroep; roomsch cat;
Doeriaan; Lidmas[?]; kleurling; 30; geen beroep; roomsch cat;

Anna Margaretha Clasina Reijke heeft een tocht gemaakt naar Nederland en keerde in juni 1831 terug.

Surinaamsche courant 09-06-1831
Schip de Kolonist, Kapitein D. Spreeuw, van Amsterdam; Passagiers: de WelEd. Gestr. Heer L. S. Surmont de Bas, de Heer J. D. Witt, en de jonge Jufvrouw A.M.C. Reijke.

A.M.C. Reijke beviel 17-02-1842 op van een dochter  [bron: Nieuwe Surinaamsche courant 08-03-1842]

 

Emancipatie 1863 - Eigenaren Reijke

 • Reijke, Anna Margaretha Clasina - Sarmaccastraat L. E. no. 42 (namen: Weide, Eijke)
  Reijke, Margaretha - Borderelkop: 'Margaretha Reijke'; ondertekend: Anna Margaretha Clasina Reijke (namen: Weide, Eijke)

 • Reijke, Wilhelmina Maria - Dochter van Anna Margaretha Reijke

 • Reijke, Hendrika Christina Antoinette - Gehuwd met F.P. Bouguenon (naam: Bennekom)
  Reijke, Hendrika Christina Antoinetta - Gehuwd met F.P. Bouguenon (naam: Bennekom)

 • Reijke, M.M. - Invuller borderel K.W. Reijke en Jacob Ballin. Jacob Ballin gehuwd met M.M. Reijke (naam: Kohel)
  Reijke, J.E. - Invuller borderel K.W. Reijke en Jacob Ballin (naam: Kohel)

 


Gerelateerd?

Nationaal Archief Toegang 1.05.11.13 Inventaris van het digitaal duplicaat van het archief van de Commissie tot de Zaken der Nieuwe Wees-, Curatele- en Onbeheerde Boedelkamer en haar Opvolgers, (1778) 1828-1876 (1879)
Inventarisnummer 2356 Reijke, Maria Cornelia Magdalena van

Overleden 12-10-1864
Ten huize van Maria Cornelia Magdalena van Reijke, 1e Buitenwijk, Grootenrijweg. Aanwezig ten sterfhuize: buurvrouw Marcelina Dina Hamtor.
Bewijs inschrijving in burgerregister 11-12-1832 van Louisa van [Willem] Reijke [gemanumitteerd 05-02-1816] en hare beide kinderen, zijnde de overledene Maria Cornelia Magdalena van Reijke en zuster Johanna Elisabeth Minerva van Reijke.

Wijkregister 1831 (D) Ladesmastraat 818
Toegang 1.05.11.09, Inventarisnummer 65, 1831. D

Louisa van Reijke 34j.; zonder beroep; zonder religie;
Maria Cornelia van Louisa van Reijke 16j.; zonder beroep; Luthers;
Johanna Maria Elisabeth van Louisa van Reijke 7j.; zonder beroep; Luthers;
Simon Petrus van Onna 60j. houtkapper; hernhutter;
Mathijs Adriaan Augustzoon 38j. timmerman; gereform;
Jacobus Augustzoon 8j.; gereform;
Hendrik Augustzoon 7j.; gereform;

 


 

J.M.J. Orsinga die ook enkele keren als borg optrad was de kleurling Jacobus Marius (Isaac) Orsinga, geboren ca.1802, timmerman, in 1841 woonachtig aan de Saramaccastraat E.51. (NAN 1.05.08.01, invnr.675 Wijkregister Paramaribo 1841 Wijk E, scan 70) Hij was ook getuige bij het ondertekenen van het testament / huwelijksvoorwaarden van F.G. Caupain en S.M. Gomperts in 1861.