Registratie ten behoeve van het aanleggen van bevolkingsregisters voor de kolonie Suriname (Verordening van 30 april 1917 (G.B. No.80)

Toelichting

In het Nationaal Archief in Den Haag is de Volstelling uit 1921 van Suriname terug te vinden onder toegangsnummer 2.10.19.01.
Plantage Topibo, district Boven Para, Kring II, is te vinden op inventarisnummer 57, lijst 1;3-9, microfiche 16-17 en inventarisnummer 12, lijst 2, microfiche 9.

Voor de volkstelling dienden bewoners een registratieformulier in te vullen. Hierop moesten alle bewoners van desbetreffend adres worden vermeld die aldaar woonachtig waren te middernacht tussen 31 juli en 1 augustus 1921.

Deze gegevens hebben wij gekopieerd en verwerkt en zijn op deze pagina te bekijken.
Alle bewoners van Topibo in 1921 bezaten de Nederlandse nationaliteit.

Alle gegevens van Topibo zijn inmiddels beschikbaar op de website van het Nationaal Archief: Topibo

 

 

 

Bronnen

1 Volkstelling 1921 Suriname - Nationaal Archief te Den Haag - www.gahetna.nl