Titel Leupe: Caart van de doorsnyding van Para Creeq tot de rivier Suriname, tusschen de gronden hierby geëxpliceert.

Kaart van de doorsnijding van de Para kreek tot de Suriname rivier

Stroomopwaarts van Waterland buigt de Surinamerivier weer scherp naar het zuidwesten en komt dan ter hoogte van de plantages Smalkalden en La Vigilantie hemelsbreed tot op zo’n 4 kilometer van de westelijker gelegen Parakreek of -rivier. Kort voor 1740 werden van gouvernementswege serieuze plannen opgevat voor de aanleg van een waterverbinding, die enkele jaren later, onder het bewind van gouverneur mr. Johan Jacob Mauricius, inderdaad tot stand kwam. Doel van deze doorsnijding was in de eerste plaats het verbeteren van de afvoer uit de Parakreek, waar de plantages vaak te maken hadden met wateroverlast. Daarnaast konden de planters hogerop aan de kreek langs deze weg gemakkelijker hun producten naar Paramaribo vervoeren. Deze projectkaart geeft het beoogde tracé van de doorsnijding aan, met ernaast vermeld de relatieve hoogteverschillen in voeten en duimen. De maker was de hoofdingenieur Pierre-Dominique Desmarestz (ook: Desmaretz, Desmaretsz), die gedurende de jaren 1734-1743 belast was met de bouw van het fort Nieuw Amsterdam en in deze periode incidenteel ook kaarten en ontwerpen voor andere werken leverde.
Het noorden is links.
Schaalstok van Sestigh kettingen Rijnlandse, ijder kett:E 66: Voeten = [ca. 1 : 8.300].

vervaardiger Desmaretz, P.D.(landmeter / kaartenmaker)
periode 1740-1743
materiaal papier
soort tekening
techniek ingekleurde tekening
inscriptie Explanations: [upper right] a key to the letters A to H : A:B: Gronden toebehorende aen Jacob de Pina, nu David uz [= Uziel] D’Avilar. C:D: Gronden van David uz D’Avilar. E:F: Gronden van Erven Salomon Jos: Levij. G:H: Gronden van de Wed: Rodrigo nu Corn:s Fock. Desmaretz, P.D.
afmetingen 64 x 22,5 cm.
nummer VEL1759
eigenaar Nationaal Archief

Bron: Atlas of Mutual Heritage 
Originele scan: Nationaal Archief VEL1759

 

 

 

Titel Leupe: Caart van de doorsnyding van Para Creeq tot de rivier Suriname, tusschen de gronden hierby geëxpliceert.

Kaart van een doorsnijding tussen de Para kreeken de Suriname rivier


Stroomopwaarts van Waterland buigt de Surinamerivier weer scherp naar het zuidwesten en komt dan ter hoogte van de plantages Smalkalden en La Vigilantie hemelsbreed tot op zo’n 4 kilometer van de westelijker gelegen Parakreek of -rivier. Kort voor 1740 werden van gouvernementswege serieuze plannen opgevat voor de aanleg van een waterverbinding, die enkele jaren later, onder het bewind van gouverneur mr. Johan Jacob Mauricius, inderdaad tot stand kwam. Doel van deze doorsnijding was in de eerste plaats het verbeteren van de afvoer uit de Parakreek, waar de plantages vaak te maken hadden met wateroverlast. Daarnaast konden de planters hogerop aan de kreek langs deze weg gemakkelijker hun producten naar Paramaribo vervoeren. Dit hoogteprofiel van het tussenliggende land werd in 1741 als voorbereiding op het project opgemeten en getekend door Jacobus Reijnet, een militair afkomstig uit Maagdenburg in Duitsland die in Suriname actief was als landmeter in de periode 1732-1742.
Schaal: niet aangegeven; werkelijke afstanden en hoogteverschillen vermeld op de kaart in kettingen en duimen [ca. 1 : 13.500].

vervaardiger Reijnet, Jacobus(landmeter / kaartenmaker)
periode 1741
materiaal papier
soort tekening
techniek ingekleurde tekening
inscriptie Explanations: [below centre] a note and a key to the letters a to e : NB. De schaal van de Lenghte is Kettings maat; en die van de Waterpassing en het profil is Voetmaat, sulx geene proportie met malkanderen kunnen hebben. ab. is een Dam langs d’Oopeningh van de Grond van D. D’Avilar, en 50 kett.n lang. bc. is 14 à 20 duijmen lager, en is lang 32 kett.n. cd. is 34 à 40 duijmen hooger als d’horizont en lang 56 kett.n. de. is doorgaans een swamp en 26 à 30 duijmen laager en lang 58 kett.n. Reijnet, Jacobus
afmetingen 22,5 x 38 cm.
nummer VEL1760
eigenaar Nationaal Archief

Bron: Atlas of Mutual Heritage 
Originele scan: Nationaal Archief VEL1760