Borderel van aangifte en Staat van Tegemoetkoming van plantage Onverwacht

Gegevens uit het archief van de Algemene Rekenkamer aanwezig bij het Nationaal Archief in Den Haag
Toegangsnummer 2.02.10 - Klapper op de namen van plantages, plantage-eigenaren en slaven-eigenaren en stukken betreffende de verantwoording van de uitbetalingen in verband met de opheffing van de slavernij in West-Indië, 1863-1868, Inventarisnummer 226 Plantage-slaven Suriname: plantages M-O
[ Update: online gegevens in het archief Algemene Rekenkamer CB (Comptabel Beheer), nummer toegang 2.02.09.08, inventarisnummer 226, vanaf scan 782 ]

De op het borderel genoteerde slavennamen heb ik naast de gegevens van het Emancipatieregister gezet, afkomstig van de Historische database Suriname (Nationaal Archief Den Haag, door dhr. ten Hove en Helstone) en gegevens uit het boek  Familienaam & verwantschap van geëmancipeerde slaven in Suriname van dhr. Lamur.
De uitwerking hiervan kunt u hier downloaden als PDF download pdf.

Uitwerking (spreadsheet) inclusief gegevens uit slavenregister periode 1851-1863 (in bewerking)

Uitleg over een borderel en het emancipatieregister is hier uitgebreid te lezen.

 

De namen op het borderel van Onverwacht zijn opgenomen op 31-10-1862.

 

Borderel van aangifte

No. 1357
24/2 63


  • borderel_OVW_1863_08
  • borderel_OVW_1863_09
  • borderel_OVW_1863_10
  • borderel_OVW_1863_11
  • borderel_OVW_1863_12
  • borderel_OVW_1863_13_NL-HaNA_2.02.09.08_226_0786-A-s


 

Borderel van Aangifte


De ondergeteekende F.G. Caupain woonachtig te Paramaribo, aan de Saramacca Straat L.E. no. 21 verklaart dat de Slaven, behoorende aan de houtgrond Onverwacht gelegen aan de rivier Para, divisie L.B. No.28 waarvan de eigenaren zijn F.G. Caupain voor 2/3 & W.F. Caupain voor 1/3
woonachtig te Paramaribo

op heden bestaan de navolgende hoofden:

NAMEN Geslacht Ouderdom bedrijf of beroep godsdienst toevoeging nalv verificatie
Rudolf man 28 zager en kanter geene  
Hoop man 64 oud en af / geene   Overleden tussen de inlevering van borderel en den dag der verificatie
Anthonie man 64 visser Moravische B.G.  
Valentijn man 64 kostwachter    
Izak  man 52 zager en kanter    
December  man 52 V.officier Moravische B.G.   
July man 50 zager en kanter Moravische B.G.   
Napoleon man 46 zager en kanter    
Philip man 47 zager en kanter    
Frans man 46 zager en kanter    
George man 30 zager en kanter Hervormde  
Louis man 70 oud en af    
Brutus man 28 zager en kanter    
Hercules man 27 zager en kanter    
Pieter man 26 zager en kanter Moravische B.G.   
Nelson man 27 Timmerman    
Spadille man 26 zager en kanter    
Fortuin man 24 zager en kanter    
Alexander man 24 zager en kanter Moravische B.G.   
Gideon man 24 zager en kanter    
January man 23 zager en kanter    
Jan man 22 Dresmulat    
John man 21 zager Moravische B.G.   
Julius man 21 zager Moravische B.G.  Julius I, gemanumitteerd na de inlevering van borderel
           
Kadet man 28 zager en kanter geene  
Prins man 28 zager en kanter geene  
Charles 1e man 26 zager en kanter Moravische B.G.   
Cornelis man 28 zager en kanter Moravische B.G.   
Geluk man 26 zager en kanter Moravische B.G.   
Egbert man 24 Timmerman geene  
Petrus man 24 zager en kanter geene  
Jean man 22 kanter Moravische B.G.   
Constantijn man 27 Timmerman Moravische B.G.   
Verwelkom man 21 kanter geene  
Bernhard man 20 kanter geene  
Marius man 18 kanter geene  
Klaas man 20 kanter Moravische B.G.   
Wellinghton man 18 kanter geene  
Charles 2e man 24 kanter geene  
Florius man 24 kanter Moravische B.G.   
Juriaan man 24 leert chirurgijn geene  
Catharina vrouw 11 huismeid Moravische B.G.   
Sophia vrouw 38 plankendraagster geene  
Diana vrouw 65 oud en af Moravische B.G.   
Cornelia vrouw 49 plankendraagster geene  
Dido vrouw 63 geen oud geene  
Lucretia vrouw 60 geen oud geene  
Dorothea vrouw 54 plankendraagster Moravische B.G.   
Carolina vrouw 54 plankendraagster geene  
Wilhelmina vrouw 49 plankendraagster geene  
Minerva vrouw 37 plankendraagster geene  
Princes vrouw 39 plankendraagster geene  
Amelia vrouw 48 plankendraagster geene  
Nanoe vrouw 49 plankendraagster Moravische B.G.   
Rosalina vrouw 49 plankendraagster geene  
Jeanette vrouw 43 plankendraagster geene  
Constantia vrouw 44 plankendraagster geene  
           
Klasina vrouw 34 plankendraagster geene  
Leentje vrouw 51 plankendraagster Moravische B.G.  
Cato vrouw 30 plankendraagster Rooms Catholiek  
Saraatje vrouw 40 huismeid Moravische B.G.  
Doortje vrouw 39 plankendraagster geene  
Truytje vrouw 54 kokin Moravische B.G.  
Kaatje vrouw 32 plankendraagster geene  
Semiere vrouw 40 plankendraagster geene  
Johanna vrouw 16 bij huis geene  
Bellona vrouw 65 oud en af geene  
Rozetta vrouw 70 oud en af geene  
Theresia vrouw 65 oud / geene geene  
Babé vrouw 64 oud / geene geene  
Margaretha vrouw 74 oud / geene Moravische B.G.  
Marie of Maria vrouw 44 plankendraagster Rooms Catholiek  
Margo vrouw 30 plankendraagster geene  
Elfhrida vrouw 32 plankendraagster geene  
Elisabeth vrouw 30 plankendraagster geene  
Afrika vrouw 29 plankendraagster Moravische B.G.  
Azia vrouw 28 plankendraagster geene  
Aspasia vrouw 28 plankendraagster geene  
Florentia vrouw 28 plankendraagster geene  
Dora vrouw 27 plankendraagster geene Overleden tussen de inlevering van borderel en den dag der verificatie
Andresa vrouw 27 plankendraagster geene  
Mariaantje vrouw 24 plankendraagster geene  
Dorinda vrouw 23 plankendraagster geene  
Adolphina vrouw 22 plankendraagster geene  
Jansje vrouw 22 waschmeid Moravische B.G.  
Keetje vrouw 24 waschmeid Rooms Catholiek  
Magdalena vrouw 22 huismeid Rooms Catholiek  
Hendrika vrouw 20 bij huis Rooms Catholiek  
Josephina vrouw 16 huismeid Moravische B.G.  
Setta vrouw 16 bij huis geene  
           
Esther vrouw 16 bij huis geene  
Francina vrouw 15 bij huis geene  
Susanna vrouw 15 bij huis geene  
Isabella vrouw 13 bij huis geene  
Jacquelina Josephina vrouw 13 bij huis Rooms Catholiek  
Chrispijn man 13 bij huis geene  
Nero man 13 bij huis geene niet aanwezig, wel meisje genaamd Nera 13 jaar oud
Hermina Isabella vrouw 13 bij huis Moravische B.G.  
Georg man 13 bij huis geene  
Cicilia vrouw 14 bij huis geene  
Helena vrouw 14 bij huis geene  
Philander man 14 bij huis geene  
Victor man 14 voeteboy Moravische B.G.  
Daniel man 12 bij huis geene  
Simon man 12 bij huis geene  
André man 12 bij huis geene  
Laurens man 12 bij huis geene  
Lambertus man 12 bij huis geene  
Alexander man 12 bij huis geene  
Doris man 11 bij huis Moravische B.G.  
Hendrik man 11 bij huis Moravische B.G.  
Pietje man 11 bij huis geene  
Mathijs man 11 bij huis geene  
Georgina vrouw 11 bij huis geene  
Mintje vrouw 11 bij huis geene  
Henriette vrouw 10 bij huis geene  
Adolphina vrouw 10 bij huis geene  
Licia vrouw 9 spelend kind geene  
Josef man 9 spelend kind geene  
Thony man 9 spelend kind Moravische B.G.  
Frederik man 9 spelend kind geene  
Alberdina vrouw 9 spelend kind geene  
Henriette vrouw 9 spelend kind geene  
Mathilda vrouw 9 spelend kind Rooms Catholiek  
           
Profiet man 8 spelend kind geene  
Maurits man 8 spelend kind Moravische B.G.  
Friso man 8 spelend kind Moravische B.G.  
Anna vrouw 8 spelend kind geene op de plantage niet bekend en voor geen der Commissien van verificatie zijn verschenen
Julius 2e man 7 spelend kind geene  
Richard man 7 spelend kind Moravische B.G.  
Bertholina vrouw 7 spelend kind Rooms Catholiek  
Altenstad man 7 spelend kind geene  
Frederika Albertina vrouw 6 spelend kind Moravische B.G.  
Christina vrouw 6 spelend kind Rooms Catholiek  
Chacelina vrouw 6 spelend kind geene  
January man 6 spelend kind geene  
Ketty vrouw 6 spelend kind Moravische B.G.  
Josephina vrouw 6 spelend kind geene  
Eugenia vrouw 5 spelend kind geene  
Johannis man 5 spelend kind Rooms Catholiek  
Leopold man 5 spelend kind Moravische B.G.  
Gustaaf man 5 spelend kind geene  
Lodewijk man 5 spelend kind geene  
de Vrede man 5 spelend kind geene  
Heintje man 5 spelend kind geene  
Ferdinand man 4 spelend kind geene  
Louisa vrouw 4 spelend kind Rooms Catholiek  
Anna vrouw 4 spelend kind Rooms Catholiek  
Marius man 4 spelend kind geene  
Martha vrouw 4 spelend kind geene  
Julianna vrouw 3 spelend kind Moravische B.G.  
Augustina Jacoba vrouw 3 spelend kind Moravische B.G.  
Frederica vrouw 3 spelend kind geene  
Christina vrouw 3 spelend kind geene  
Premiere vrouw 2 spelend kind geene  
Eugene vrouw 2 spelend kind geene  
Paulina vrouw 2      
Francois man 2      
           
[ Onleesbare foto van blad ]
Lotje vrouw 2   geene  
William man 2   geene  
Jacquelina vrouw 3     op de plantage niet bekend en voor geen der Commissien van verificatie zijn verschenen
Christina vrouw  10   geene  
Eliza vrouw 1   geene  
Bedrog man  1   geene  
Richard man  1   geene  
Thomas man  1/2   geene  
Johannes man  1/2   Moravische B.G.  
La Fleur man  1/2   geene  
Georgtina vrouw  1/2   geene  
           
           
Niet op borderel, wel aanwezig
           
Andries man 25     moedersnaam Minerva
Willem man geb. 1851     kind van Elfhrida
Alyda vrouw July 1862     kind van Elfhrida
Verificatie

No. 1357

Op heden Maandag den Drie en twintigsten Maart 1800 drie en zestig hebben wij ondergeteekenden, bij Gouvernements Resolutie dd. 11 Maart j.l. No. 7, in Commissie benoemd ter vergelijking in de divisie Para van de ons door den Gouvernements Secretaris toegezonden borderellen van aangifte, vermeld in art. 1 der Publicatie van 5 /6 Maart j.l. met de aanwezige slaven, vergezeld van den bij Gouv. res. dd 17 Maart en 2 benoemden officier van gezondheid H.A. Monsanto fils  tot het doen der aanwijzing bedoeld in het daaropvolgend artikel 5 ons begeven naar den houtgrond Onverwacht en zijn wij tot verificatie overgegaan.

Het onderzoek heeft de slotsom opgeleverd

dat volgens schriftelijke opgave van den Gezagvoerder W.F. Caupain zich in de stad bevindt de slaaf Julius 1 oud 21 jaren, voor uren aanzoek van manumissie is gedaan;

dat overleden zijn Hoop oud 64 jaren en Dora oud 27 jaren;

dat Nero oud 13 jaren, voorkomende op het borderel onder de mannen, niet aanwezig is;

dat echter op het effect zich bevindt een meisje genaamd Nera oud 13 jaren;

dat op het borderel niet bekend, doch aanwezig zijn gevonden
Andries oud 25 jaren, moedersnaam Minerva;
Willem, geboren in 1851 en Alyda geboren in July 1862, kinderen van Elfhrida;
terwijl daarentegen niet bekend zijn, doch op het borderel voorkomen de kinderen genaamd Anna oud 8 jaren en Jacquelina oud 3 jaren;

zijnde ons door voornoemden officier van gezondheid opgegeven dat geene der slaven hem verdacht voorkomt van niet een der bij publicatie van 7 September 1830 GB no.13 aangeduide kwalen te zijn besmet;
En is naar aanleiding van art 6 der eerstaangehaalde publicatie, dit proces verbaal opgemaakt

[ ommezijde pagina ]

en ter plaatse en datum hierbovenvermeld door ons, benevens den officier van gezondheid voornoemde onderteekend

 

  • OVW_BORD_06
  • OVW_BORD_07
 

 

 

 

 

Staat van Tegemoetkoming

STAAT van de te verleenen tegemoetkoming

opgemaakt krachtens art.11 der Wet van 8 Augustus 1862, Staatsblad No.164
(Gouvernements Blad No.6)

HOOFD waaronder de Slaven bekend staan  AANTAL SLAVEN die voor tegemoetkoming in aanmerking komen BEDRAG der TEGEMOETKOMING
Plantage Onverwacht (divisie Para) 164 Een honderd vier en zestig f 49.200 Negen en Veertig duizend Twee honderd Gulden


 [......]

Opgemaakt krachtens art. 7 der Publicatie van 5 / 6 Maart 1863 (G. B. No. 6) door
den Gouvernements Secretaris,
(Get) E.A. van Emden
Voor eens luidend afschrift
de Administrateur van financien

No. 110/72
              283

De commissies tot onderzoek en beoordeling der titels of bewijzen van eigendom,
bedoeld in art. 11 en 12 der Publicatie van 5/6 Maart 1863 G.B. No. 6.

Gezien het borderel van aangifte ten aanzien van de slaven behoordende tot de plantaadje Onverwacht,
bedoeld bij art. 5 en 6 der wet van 8 Augustus 1862 __ No. 164 G.B. dezer Kolonie van dat Jaare No. 6

Gezien den inventaris en de daarbij als titels of bewijzen van eigendom op de plantage Onverwacht

[ ommezijde pagina ]

Onverwacht in de divisie Para overgelegde stukken.

Gezien art 5 en 6 der aangehaalde met en art 11, 12, 13, 15 en 16 der Publicatie van 5/6 Maart No63 G.B. No.6

Erkent het regt __ eigenaren van de plantage Onverwacht van Francois Gaspard Caupain voor twee derde aandelen;
William Fransua Caupain voor een derde aandeel.

Aldus geoordeeld door de Heeren Hr. J.H. Jn. EijkenHuyters President Hr. A.T. Kruyshoff, S.H. de Granada, F. Cairstairs en T.C. Nassy leden van voormelde Commissie.

Paramaribo den twintigsten Juny 1800 drie en zestig
(Get) J.H. Jn. EijkenHuyters President
(Get) A.H. de Granada Secretaris
Voor eens luidend afschrift
De Administrateur van Financien

 

N. 1357
1. bijlage

Plant Onverwacht (divisie Para)

Op het borderel komen voor . . .  169

Af

Anna en Jacquelina , die op de plantage niet bekend zijn, en voor geen der Commissien van verificatie zijn verschenen . . .  2
Julius gemanumitteerd na de inlevering van het borderel . . .  1
Hoop en Dora, overleden tusschen de inlevering van het borderel en den dag der verificatie, en naar het door het bestuur aanvankelijk gevolgd

beginsel buiten berekening gelaten, zonder dat het belang hebbende daar tegen in verzet is gekomen . . . 2

                                      -5
                                    ____
                                     164
No. 658 / 10 July

(a) No.
Ordonnantie dd.         No.   Dienst 1863

(b) HOOFDSTUK XII der BEGROOTING
(C)
Het Gouvernement van Suriname
is schuldig aan (d) F.G. en W.F. Caupain eigenaren der Plant. Onverwacht
wegens (e) tegemoetkomingsgelden
ter zake hierna vermeld.

Dagteekening der Leverancien enz of tijdvak waarover de declaratie loopt. : 1863
Afdeeling van de Begrooting: 1
Artikel van de Begrooting: 192
ONDERWERP: voor verleende tegemoetkoming, krachtens art 5 der wet van 8 augustus 1862 Staats Blad no. 164
Borderel No. 1357
Geldelijk bedrag: f 49.200,-

Transportere . . . f 49.200,-

 [ ommezijde pagina ]
Totaal . . . f 49.200,-

ZEGGE (voluit in schrijfletters) Negen en veertig duizend twee honderd gulden

De ondergeteekend        verklaart (f)
dat bovenstaande declaratie in allen deele naar waarheid en ter goeder trouw is
opgemaakt (g) ingevolge den tegemoetkomingstaat,
PARAMARIBO, den 10 July 1863
F.G. Caupain voor 2/3
W.F. Caupain voor Een derde aandeel

Voldaan
F.G. Caupain voor 2/3
W.F. Caupain voor Een derde aandeel

Betaald
den 24 July 1863
en geboekt onder No. 217
De Koloniale Ontvanger en Betaalmeester,

Fiat betaling uit de Koloniale Kas
Paramaribo, den 10 July 1863
De Administrateur der Financien;