Ter aanvulling op Geschiedenis plantage Topibo en Onverwacht

Hier wordt continu aan gewerkt

 

 

 

Hendrik Willem Buillab

Hendrik Willem Buillab ,1798-1849, een kleurling, was rond 1843 directeur op de plantages Topibo, Onverwacht en Osembo in Para. (vermelding in Almanak 1843 ).

  • De mulatte Hendrik Willem Buillab is vermoedelijk gemanumitteerd in 1817 door Francois Buillab [B1.5]. Hij zou dan de mulatte zoon zijn van de negerin Cecilia.
  • In 1834 woonachtig op Onoribo waar hij directeur is sinds 1829
    (zie NL-HaNA, Notariëel Archief Suriname 1828-1845, 1.05.11.15, inv.nr. 140 scan 92)
  • In 1841 woonachtig op de Princestraat 287 te Paramaribo en directeur op Osembo.
  • Op 23 mei 1840 heeft hij zijn zus Madeleentje gemanumitteerd. Zij was eigendom van Salomon de la Parra tot december 1838.
  • Overleden op 30 april 1849, oud 50 jaar en ca 5 maanden. (aankondiging overlijden van "waardige vriend" door Execut. Testamentair Francois Gaspard Caupain
Overlijdensadvertentie Hendrik Willem Buillab 1849 door F.G. Caupain (bron: Delpher)
Surinaamsche courant en Gouvernements Advertentie Blad 03-05-1849

 

30 April 1849
Boedel Hendrik Willem Buillab
Op heden des voormiddags om 11 1/2 uur werd aan mij tweede Commies berigt, dat de Heer Hendrik Willem Buillab in het huis aan de Princestraat, bekend onder La. E. No.287, in den leeftijd van 50 Jaren en circa 5 maanden, een half uur voor de kennisgeving, dit tijdelijke met het Eeuwige heeft gewisseld, waarop ik mij onmiddelijk ten sterfhuize heb begeven, en door den gezworden klerk M.L. Goede werd vertoond, eene testamentaire dispositie, door gemelde H.W. Buillab, in opene forma in dato 4 februarij 1846, ten overstaan van den gezworen klerk Ph. Steinhard en getuigen, gepasseerd waarbij de Executeele des boedels is opgedragen aan Francois Gaspard Caupain, / ten sterfhuize aanwezig / dewelke aan mij Commies verklaarde, die Commissie te accepteren.
get. Kaersenhout

 

Nationaal Archief, Toegang 1.05.11.13 Inventaris van het digitaal duplicaat van het archief van de Commissie tot de Zaken der Nieuwe Wees-, Curatele- en Onbeheerde Boedelkamer en haar Opvolgers, (1778) 1828-1876 (1879)
Inventarisnummer 118 1846 aug. - 1849 sep.
Bestandsnaam NL-HaNA_1.05.11.13_118_0444

 

Zelfde persoon?:

  • Op 06-10-1811 wordt ene HENDRIK WILLIAM van BUILLAB rooms-katholiek gedoopt. Peter en meter zijn: J. Caupain en de weduwe Nicolet. 
DTB 1811 doop Hendrik William van Buillab
doop Hendrik William van Buillab 06-11-1811
(bron: Nationaal Archief toegang 1.05.11.16 Suriname Oud Archief Burgerlijke Stand, inv.16, scan 0039)

 

 

Cicilia

Afgaande op het geboortejaar van Hendrik Willem Buillab (eind 1798 afgaande op overlijdensbericht) ga ik er vanuit dat zijn moeder is geboren vóórr/rond 1780.

Het zou kunnen dat Cicilia, de vermoedelijke moeder van Hendrik Willem Buillab, nog meer kinderen had, oa:

  • Gottlob Peter de Buillab, geboren 08-09-1789
  • Johan Jacob de Buillab, geboren 07-06-1792

De twee "onechte vrije mulatte kinderen" zijn door F. Buillab ter doop "aangeboden" op 24-03-1802 bij de Evangelisch Lutherse gemeente. Hun moeder was Cicilia, "een negerin behorende aan de plantage Hanover". (bron: Nationaal Archief toegang 1.05.11.16 Suriname Oud Archief Burgerlijke Stand, inv. 14 scan 0166)

Wat ik mij afvraag: Stel dat dit de broers zijn van Hendrik Willem Buillab, waarom staan zij dan in 1802 te boek als vrij terwijl Willem Hendrik, die dan al in leven is, pas in 1817 gemanumitteerd wordt ?  -> zijn er 2 Cicilia's? < -

 

Op  03-03-1818 wordt een zoon van ene Cecilia en Franciscus Buillab R.K. gedoopt: Henricus Carolus, geboren 14-12-1812. Peter en meter zijn Henricus Buillab en Catharina Emmerichs. (bron: Nationaal Archief toegang 1.05.11.16 Suriname Oud Archief Burgerlijke Stand, inv.16, scan 0051)

 

In 1855 wordt ene Cicilia Buillab gemanumitteerd, geboren 1788, dochter van Magdalena. Gezien dit vermelde geboortejaar lijkt het mij dat zij niet de moeder is Hendrik Willem Buillab.

Cicilia, geboren 1788       
dochter van Magdalena
huisbediende
eigenaar/vrijlater L.F. Stugerslot
manumissie GR 29-01-1855
tevens manumissie van dochter van Cecilia: Jacoba Maria Buillab *1805 en haar zoon Dirk *1831.

Wijkregister 1841: Cicilia, Coba, Louis, Jan en Dirk staan ingeschreven bij Hendrik Willem en Magdaleentje Buillab op de Princestraat 287, als slaven (kleurling) van Salomon de la Parra.

Slavenregister: Cicilia, eigenaar Stuger Slot en haar dochter Coba *1805 met haar zoon Dirk *1831. Stuger Slot heeft hen alle drie in 1854 aangekocht van J.J.B. de Mesquita voor den vrijdom.
Louis Frederik Stugerslot is zelf gemanumitteerd in 1850, 24 jaar, zoon van Jacoba (Buillab), toebehoord hebbende aan de weduwe L. Kemper geboren R.M. Buillab. R.M. Buillab is Regina Maria van Kemper, vanaf 29-12-1841 genoemd Buillab, gehuwd in 1843 met Johannes Christianus Kemper.

Samenvattend:
In 1830 waren Cicilia(52), Madeleintje (22), Coba (30), Louis (18), Jan (-) en Dirk (-) eigendom van Salomon de la Parra. [Slavenregister inv.5 fol. 2026a, 2026b, 2028b]
In 1838 koopt Hendrik Willem Buiilab zijn zus Madeleentje van de la Parra. Op 30-05-1840 wordt zij gemanumitteerd.
In 1841 stonden Cicilia, Coba, Louis, Jan en Dirk ingeschreven bij Hendrik Willem en Madeleentje Buillab (als slaven van de la Parra). [wijkreg.1841]
In 1841 laat Regina van Kemper haar naam wijzigen in Regina Buillab.
Op 8 juni 1844 worden 43 slaven van Salomon de la Parra verkocht aan Isaac Jacob Bueno de Mesquita, waaronder Cicilia, Coba, Louis, Jan en Dirk.
Op 19 augustus 1847 wordt Louis Frederik verkocht voor den vrijdom aan Regina Maria van Kemper/Buillab en op 24-07-1850 gemanumitteerd als Louis Frederik Stugerslot.
Op 14 december 1854 worden Cicilia, Coba en Dirk gekocht van de Mesquita door Louis Frederik Stugerslot en op 29 januari 1855 gemanumitteerd.


Wat als 1788 als geboortejaar van Cecilia niet correct is? Ik lees hier 1781, 1788 op folio van slavenregister op naam Mesquita, en op folio slavenregister Salomon de la Parra gedateerd 1831: Cicilia 52j., Coba 30j., Madeleintje 22j. (Dat laatste zou betekenen dat er een leeftijdsverschil van is van 30 jaar met Madeleentje en 22 jaar met Coba. Coba is geboren 1805 vlgs manumissie -> dan Cicilia geb. 1783. Maar Madeleentje is 36 jaar volgens wijkregister van 1841 dus ook geb. ca 1805... De jaartallen kloppen niet maar als zij geboren is vóór 1783 acht ik het wel mogelijk dat deze Cicilia de moeder is van Hendrik Willem Buillab. Of het is zijn zus. )

 

F. Buillab

In 1793 wordt melding gemaakt van ene F. Buillap als directeur van plantage Hanover.
F. Buillab was in 1821 directeur van de gronden Hanover , Johanneszoon  en l' Inquietude (allen eigendom van Jean Louis Matile tot de verkoop in 1825)
F. Buillab deed voor een deel de administratie van de plantages Indigoveld, Hanover/Hannover, l' Inquietude en Johanneszoon (allen eigendom van J.L. Matile , erfgenaam van H.F. Matile ) (bron: plantage Almanak 1821 + website Nationaal Archief Suriname ) 

Francois Buillab geboren circa 1754:

1481 15-02-1824 Buillab, François Buillab
70j. Overleden te Paramaribo. Begraven door C.F. Steinhard en P. Steinhard als executeuren. Begraven in de "Nieuwe Oranje Tuin". Rooms Katoliek. Begraven 16/2. Overlijdensadvertentie.
Bron: Overlijdensadvertenties en Onbeheerde Boedels 1800-1828, John Sang-Ajang 2010


Zie ook Nationaal Archief Den Haag, Inventaris Archief Ministerie van Koloniën 1814-1849, nummer toegang 2.10.01, inventarisnummer 3601 (3) Lijsten van personen van Europese oorsprong, overleden in de kolonie Suriname, februari 1816-juni 1829 - scan NL-HaNA_2.10.01_3601_0093 F. Buillab

Op 17 februari 1838 overleed ene Frans Francois Buillab, 38 jaren, dus geboren omstreeks 1800. (bron: Surinaamse Courant, Paramaribo, 16-03-1838)

 

Gezocht op de naam Buillab (Builab) in periode vóór 1860

 

 

 


 

 

Bronnen

 

1.1 - Nationaal Archief - Vrij in Suriname - Manumissies 1832-1863
met H.W. Buillab als eigenaar, vrijlater of borg
  Buillab, Madeleentje Buillab, Justina Johanna Buillab, Eduardus Henricus
slavennaam Madeleentje Justina Eduard
geslacht V V M
beroep onbekend onbekend onbekend
eigenaar/vrijlater H.W. Buillab H.W. Buillab H.W. Buillab
datum cautie onbekend onbekend onbekend
bedrag cautie 0 0 0
datum borgtocht 08 april 1840 30 maart 1841 30 maart 1841
bedrag borgtocht 500 500 300
borgen Hendk. Wm. Buillab en Salomon de la Parra Hendk. Willem Buillab en Isay Wolff Hendk. Willem Buillab en Isay Wolff
aanmerkingen GR 23-05-40, no. 688; vrijlater is een broer van de van de gemanumitteerde, daarom mag zij de naam Buillab voeren.

Pinasroots opm:
Surinaamsche courant, Paramaribo 30-05-1840:
"Brieven van Manumissie zijn verleend geworden: Aan de Slavin Madeleentje, toebehoord hebbende aan H. W. BUILLAB"

Overleden 14-02-1863, erfgenaam: J.M. Buillab (bron: NA-NL Onbeheerde Boedels en Wezen scan 114)

GR 11-05-41, no. 572

Opmerking pinasroots:
betreft "Augustina" (zie aankoop in NL-HaNA, Notariëel Archief Suriname 1828-1845, 1.05.11.15, inv.nr. 140 scan 92) Augustina is samen met de jongens Eduard, Frans en Willem gekocht van pl. De Vier Kinderen "voor den vrijdom" en op 20-12-1834 ingeschreven bij H.W. Buillab, wonende op Onoribo (Slavenregister H.W. Buillab 1830-1838, folio 5053)

GR 11-05-41, no. 572; zoon van Justina Johanna Buillab
 

  
  Buillab, Franciscus Buillab, Willem Francois  
slavennaam Frans Willem
geslacht M M
beroep onbekend onbekend
eigenaar/vrijlater H.W. Buillab H.W. Buillab
datum cautie onbekend onbekend
bedrag cautie 0 0
datum borgtocht 30 maart 1841 30 maart 1841
bedrag borgtocht 500 500
borgen Hendk. Willem Buillab en Isay Wolff Hendk. Willem Buillab en Isay Wolff
aanmerkingen GR 11-05-41, no. 572; zoon van Justina Johanna Buillab

GR 11-05-41, no. 572; zoon van Justina Johanna Buillab

Pinasroots opm: in 1868 in leven, 49 jaar (geb ca 1819)

   

 

 
  Joliffe, Johanna Joliffe, Hermanus Jacob  
slavennaam Finesse Hermanus
geslacht V M
beroep onbekend onbekend
eigenaar/vrijlater L.A. de Mesquita privT en qq J.S. de Mesquita, eigenaren van de houtgrond de Vier Kinderen L.A. de Mesquita privT en qq J.S. de Mesquita, eigenaren van de houtgrond de Vier Kinderen
datum cautie onbekend onbekend
bedrag cautie 0 0
datum borgtocht 3 september 1840 3 september 1840
bedrag borgtocht 500 300
borgen Isay Wolff en Hedk. Wm. Buillab Isay Wolff en Hedk. Wm. Buillab
aanmerkingen GR 15-10-40, no. 1327; blijkens de resolutie als Johanna Jolliffe gemanumitteerd


GR 15-10-40, no. 1327; zoon van Johanna Joliffe; blijkens de resolutie als Hermanus Jacob Jolliffe gemanumitteerd

 

  Buillab, Susanna Cornelia Buillab, Cicilia  
slavennaam Comtesse Cicilia
geslacht V V
beroep Naaister Huisbediende
eigenaar/vrijlater C.L.G. van Amson als curator ad hoc, vroeger aangek. hebbende den houtgrond Hanover L.F. Stugerslot voor den vrijdom
datum cautie onbekend onbekend
bedrag cautie 0 0
datum borgtocht 13 februari 1845 onbekend
bedrag borgtocht 400 0
borgen Willem Hendrik Lans en Anna Cornelia van Negreb onbekend
aanmerkingen GR 20-02-45, no. 297 GR 29-01-55, no. 124; geb. 1788; dochter van Magdalena

PR aanvulling uit slavenregister   folio 2347, eigenn. Stuger Slot L.F., Aankoop van J. J. B. de Mesquita 14-12-1854
1.2 - Nationaal Archief - Vrij in Suriname - Manumissies 1832-1863
Overige gemanumitteerden met de geslachtsnaam Buillab
 
  Buillab, Jacoba Maria Buillab, Dirk
slavennaam Coba Dirk
geslacht V M
beroep Huisbediende Huisbediende
eigenaar/vrijlater L.F. Stugerslot voor den vrijdom L.F. Stugerslot voor den vrijdom
datum cautie onbekend onbekend
bedrag cautie 0 0
datum borgtocht onbekend onbekend
bedrag borgtocht 0 0
borgen onbekend onbekend
aanmerkingen GR 29-01-55, no. 124; geb. 1805; dochter van Cicilia Buillab GR 29-01-55, no. 124; geb. 1831; zoon van Jacoba Maria Buillab
PR aanvulling uit slavenregister folio 2347, eigenn. Stuger Slot L.F., Aankoop van J. J. B. de Mesquita 14-12-1854 folio 2347, eigenn. Stuger Slot L.F., Aankoop van J. J. B. de Mesquita 14-12-1854

 

1.3 - Nationaal Archief - Vrij in Suriname - Manumissies 1832-1863
met een Buillab als eigenaar/vrijlater

1850 Buyl, Louisa Helena *1847
slavennaam Louiza geslacht V beroep Te jong eigenaar/vrijlater M.E. Buillab datum cautie bedrag cautie onbekend 0 datum borgtocht 27 februari 1850 bedrag borgtocht 300 borgen C.H. Buillab wed. L.F. Vallez, C.P. v.d. Hart wed. M.M. de Hart aanmerkingen GR 27-03-50, no. 384; geb. 1847; dochter van Theresia
1843 Middelstum, Hendrik Willem
slavennaam Hendrik geslacht M beroep onbekend eigenaar/vrijlater F.C. Gallez, als executrice van den boedel wijlen F. Buillab datum cautie 19 februari 1841 bedrag cautie 500 datum borgtocht onbekend bedrag borgtocht 0 borgen Op Mandaat dd 19 Sept. 1843 sub. n. 11 de numerieve cautie afgekocht  aanmerkingen  GR 30-03-41, no. 385; kind
[ zie ook Nationaal Archief slavenregister 1838 Boedel F. Buillap / FC Gallez is Francina Christina Gallez]
1847 Petten, Constance
slavennaam Constantia geslacht V beroep Huismeid eigenaar/vrijlater C.H. Gallez geb. Buillab qq boedel wijlen L.F. Gallez datum cautie 1 februari 1847 bedrag cautie 100 datum borgtocht onbekend bedrag borgtocht 0 borgen Afgekocht aanmerkingen GR 30-03-47, no. 515; GR 06-05-47, no. 693: Constance Petten krijgt toestemming naar Demerary te vertrekken om zich bij haar familie te voegen
1847 Reck, Wellington
slavennaam Wellington geslacht M beroep Timmerman eigenaar/vrijlater De wed. C.H. Gallez geb. Buillab (3415: voor den boedel C.F. Gallez) datum cautie 1 februari 1847 bedrag cautie 100 datum borgtocht onbekend bedrag borgtocht 0 borgen Afgekocht aanmerkingen GR 30-03-47, no. 515; GR 06-05-47, no. 697: Wellington Reck krijgt toestemming naar Demerary te vertrekken om zich bij zijn familie te voegen
1850 Slot, Louis Fredrik Stuger *1826
slavennaam Louis Fredrik geslacht M beroep Kleermaker eigenaar/vrijlater Wed. L. Kemper geb. R.M. Buillab (6799: voor den vrijdom) datum cautie onbekend bedrag cautie 0 datum borgtocht onbekend bedrag borgtocht 0 borgen onbekend aanmerkingen GR 24-07-50, no. 977; geb. 1826; zoon van Jacoba; geslachtsnaam kan ook als Stugerslot gelezen worden

=> Deze L.F. Stuger Slot koopt in 1854 Cicilia (Cicilia Buillab) *1781/1788 met haar dochter Coba (Jacoba Maria Buillab) *1805 en kleinzoon Dirk (Dirk Buillab) *1831 "voor den vrijdom" van J.J.B. de Mesquita
1856 Veendijk, Magdalena Maria *1824
slavennaam Maria geslacht V beroep Huisbediende eigenaar/vrijlater Pl Accaribo (Para) en vrijdom verzocht door M. Buillab datum cautie onbekend bedrag cautie 0 datum borgtocht onbekend bedrag borgtocht 0 borgen onbekend aanmerkingen GR 11-12-56, no. 1558; geb. 1824; dochter van Frederika
1856 Veendijk, Johan Willem *1847
slavennaam Johan geslacht M beroep Te jong eigenaar/vrijlater Pl Accaribo (Para) en vrijdom verzocht door M. Buillab datum cautie onbekend bedrag cautie 0 datum borgtocht onbekend bedrag borgtochtborgen onbekend aanmerkingen GR 11-12-56, no. 1558; geb. 1847; zoon van Magdalena Maria Veendijk


1.4 - Nationaal Archief - Vrij in Suriname - Emancipatie 1863

Familienaam: Buillab
Voornaam: M.E.
Straat: Saramaccastraat 14
Woonplaats: Paramaribo
Land: Suriname
Borderelnummer: PE105
Opmerkingen: Invuller borderel J.F. Meyer echtgenoot van M.E. Buillab
Familienaam: Gallez
Voornaam: Clasina Henriette
Woonplaats: Paramaribo
Land: Suriname
Borderelnummer: PE270
Opmerkingen: Boedel; geboren Buillab
Familienaam: Gallez
Voornaam: Francina Henrietta Deividia
Woonplaats: Paramaribo
Land: Suriname
Borderelnummer: PE270
Opmerkingen: Erfgename boedel weduwe Clasina Henriette Gallez geboren Buillab. Francina Henrietta Deivida Gallez gehuwd met Washington Wilmans
Familienaam: Gallez geboren Buillab
Voornaam: Clasina Henriette
Woonplaats: Paramaribo
Land: Suriname
Borderelnummer: PE270
Opmerkingen: Boedel; invuller borderel Washington Wilmans 
Familienaam: Schuurman
Voornaam: Hendrik Daniel
Straat: Combé 1e Buitenwijk no. 6 B
Woonplaats: Paramaribo
Land: Suriname
Plantage: Nieuw Weergevonden
Borderelnummer: PL223
Opmerkingen: Schuurman kocht de plantage van Francina Christina Gallez in 1840. Maar omdat niet bekend was hoe zij het eigendom over deze plantage had verworven werd de aanspraak van Schuurman als onvoldoende bewezen. Echter in 1864 werd 'onder borgtogt' tot betaling, onder borgtocht, aan Schuurman overgegaan
 

Uit oa dezelfde database op te maken:

Clasina Henriette Buillab is gehuwd geweest met Louis Frederik Gallez (van Berbice, kleurling, overleden voor 1834 Surinaamsche Courant 23-01-1834) Clasina Buillab was een vrije gekleurde vrouw. Haar moeder was in 1827 in leven, getuige diens aanwezigheid in Berbice. Schijnbaar was haar man haar niet trouw. (Papers: Volume 241, Great Britain Parliament, House of Lords, jan. 1828, The Slave Population: p.251)
Gallez had plantages in Berbice (Ithaca en Woordsburg/Frederickslust). C.H. Gallez-Buillab reisde veelvuldig met haar 2 kinderen tussen Suriname en Berbice. 
Zie ook:
- betreft Gallez: manumissie Lena en Charles (1827 Berbice) en manumissie Hendrina en jonge dochter Clasina (1818 Suriname) [is dat zijn eigen vrouw met haar moeder??]
klachten van slaven van L.F. Gallez in Berbice: HEARING SLAVES SPEAK door Trevor Burnard 2010 

Frances Henriette Davida Gallez (erfgename boedel weduwe Clasina Henriette Buillab-Gallez) gehuwd met  Washington Wilmans, kinderen:
1. Wilmans, Louis Munnings Henry - geboren 22-05-1854
2. Wilmans, Frances Carolina - geboren 05-10-1851

Clasina Henriette Buillab overleed 15-04-1859, 54j en 5 mnd oud, dus geboren ongeveer november 1804. 

 

1.5 - Stamboomsuriname.nl

Manumissierekest Builab inzake Hendrik (1817)


Aan den Edele Achtbaare Hove van Politie en
Kriminele Justitie der kolonie Suriname etc. etc.

Geeft met verschuldigde eerbied te kennen François Buillab, eigenaar van ’t mulatte kind Hendrik zoontje van de negerin Cecilia.

Dat hij uit bijzondere genegenheid dit kind met den schat van vrijdom wenschte te begun- stigen, maar vermits zulks niet kan geschieden, zonder approbatie van dezen Edele Achtbaare

Hove, zoo keert zich den suppliant reverentlijk aan U Hoog Edele Gestrenge Heer en Edele Achtbare Heer, met nederig verzoek den heer secretaris ten dezen Achtbare Hove, te au- thoriseren, teneinde brieven van manumissie te vervaardigen. Zijnde de kosten hierop val- lende blijkens annexe kwitantien reeds voldaan, hierop is den suppliant eene gunstige dispo-sitie eerbiedigst implorerende etc.

Paramaribo den 14 november 1817

F. Buillab


Ik ondergeteekende stelle mij tot borg voor ’t mulatte kind Hendrik, zoontje van de negerin Cecilia, dat ’t zelve nimmer tot lasten van den lande zal komen te vallen.

Paramaribo den 14 november 1817

F. Buillab

‘t Hof de gewoone affichij

Paramaribo 8 december 1817

C.R. Vaillant

Ter ordonnantie van den Hove

P.J. Changuion

Certificeere dat na afgegaane advertentie ingevolge resolutie van den Hove van Politie en Krimineele Justitie dezer kolonie, niemand zich ter secretarij heeft vervoegd, die eenig recht of pretensie heeft gesustineerd op het mulatte kind Hendrik, aankomende François Buillab.

Paramaribo 27 februarij 1818

P.J. Changuion

’t Hof, gezien certificaat van geen actie of pretensie ten lasten de bij requeste gemelde mulatte kind te zijn ingekomen, als mede gelet op de gestelde borgtogt, verklaard de suppliant te hebben voldaan aan de resolutie van dezen Hove, consenteerd over zulks zijn gedaan verzoek, met last op den secretaris de brieven van vrijdom informa te vervaardigen.

Paramaribo

C.R. Vaillant

Ter ordonnantie van den Hove.

P.J. Changuion


Auteur/verzamelaar: J.F. Sang-Ajang
Nationaal Archief: filmnr. 444, inventarisnr. 698, sessie december 1817, bijlage 8/ nr. 121/ DK:444.698.12.8.buillab

 

Manumissies Regina Maria van Kemper / Buillab en kinderen Christina en JohannesAFGESTAAN TER MANUMISSIE VAN KOBERT INZAKE REGINA EN CHRISTINA (1810)
En hebben welgem. Heeren gecommitteerden tot ‘sLands Grond de Uitkyk aan den Hove te kennen gegeven dat zich by hun Ed. Achtb. hadden geaddresseerd de volgende Personen met verzoek omme insgelijks uit de Slaven magt des gemelden Gronds Uitkyk eenige Slaven overteneemen om die vervolgens Vry te geven als: (…). De Vrije Carolina van Kobert voor de Mulatin Regina en haare zuigeling het Mestice kind Christina. Welke verzoeken zy Heeren gecommit. vermeenden dat zoude kunnen werden geaccordeerd. Het gunt gehoord en Heeren gecomm. voornoemd voor de kennisgeving en Consideratien bedankt zynde, is goed gevonden en verstaan hun Ed. Achtb. te authoriseeren zo als gedaan worden by deze omme uit de Slaven magt van ’s Lands Grond de Uitkyk tegens behoorlyke prisatie en onder de conditie van dezelve by Eerste Sessie van dezen Hove Vry te geven overtegeven en aftestaan, te weten aan (…) de Vrye Carolina van Kobert de Mulattin Regina en hare zuigeling het Mestice Kind Christina; En zal hier van Heeren gecomm. voornoemd worden Extract gegeven.


AFGESTAAN TER MANUMISSIE KEMPER INZAKE JOHANNES (1810)
En hebben welgem. Heeren gecommitteerden tot ‘sLands Grond de Uitkyk aan den Hove te kennen gegeven dat zich by hun Ed. Achtb. hadden geaddresseerd de volgende Personen met verzoek omme insgelijks uit de Slaven magt des gemelden Gronds Uitkyk eenige Slaven overteneemen om die vervolgens Vry te geven als: (…). [De heer] Kemper voor het Mestice Kind Johannes, Zoontje van evengenoemde Mulatin Regina [zie verzoek voor Regina], welke verzoeken zy Heeren gecommit. vermeenden dat zoude kunnen werden geaccordeerd. Het gunt gehoord en Heeren gecomm. voornoemd voor de kennisgeving en Consideratien bedankt zynde, is goed gevonden en verstaan hun Ed. Achtb. te authoriseeren zo als gedaan worden by deze omme uit de Slaven magt van ’s Lands Grond de Uitkyk tegens behoorlyke prisatie en onder de conditie van dezelve by Eerste Sessie van dezen Hove Vry te geven overtegeven en aftestaan, (…) te weten aan Kemper het Mestice Kind Johannes, Zoontje van evengenoemde Mulattin Regina. En zal hier van Heeren gecomm. voornoemd worden Extract gegeven.


Stamboomsuriname.nl
Auteur: John Sang-Ajang
Bron: NAN 1.05.10.01, 593: vergadering Hof van Politie en Criminele Justitie dd 25 juni 1810, pagina 20 (scan 76).

Manumissierekest Gallez inzake Hendrina en Clasina (1818)

Aan den Edele Achtbare Hove van Politie en Criminele Justitie der kolonie Suriname etc. etc.
Geeft met verschuldigde eerbied te kennen Louis Fredrik Gallez. Dat hij suppliant gaarne de schat van vrijdom willende schenken aan de hem bij ruiling in eigendom gewordene negerin Hendrina met haar dogtertje het mulatte meisje Clasina, ten dien einde bij deze de vrijheid nemende zich te keeren tot uw HoogEdele Gestrenge en Edele Achtbare Heeren, aller nedrigst verzoekende aan gemelde negerin Hendrina en haar dogtertje Clasina te willen verleenen de nodige brieven van vrijdom met authorisatie op den heere secretars dezer kolonie tot de extraditie derzelve. En aangezien de suppliant gaarne voornoemde negerin Hendrina alleen nadat door dezen Hove de brieven van vrijdom voor haar zal zijn verleend, met hem op zijne voorgenomene reize naar de kolonie Berbice, dewelke bepaald is heden over vijf weken, meede te neemen, dierhalven de suppliant bij deze ootmoediglihjk is verzoekende om in dit geval de voornoemde negerin Hendrina te willen permiteren, hem suppliant op zijn voorgenoemde vertrek uit deze kolonie te mogen vergezellen, en dezelve in dit extra ordinaire geval uit te zonderen van de wet ten aanzien van het vertrek uit deze kolonie van gemanumitteerdens bij deze Hove geemaneerd. Hierop is de suppliant een gunstig dispositie aller nedrigst imploirerende etc.
Paramaribo 25 augustus 1818
L.F. Gallez

Ik ondergeteekende stelle mij tot borg voor de heer L.F. Gallez ten behoeven de in vorenstaande requeste vermelde slaven alles conform resolutie van den Hove van politie en Criminele Justitie dezer kolonie ten opzigte van vrij te makene persone vastgesteld.
P. Zeeman

‘t Hof accordeert de gewoone affictie, met oproeping van allen en een iegelijk die eenig regt of pretensie op de in de requeste slavin en haar dochtertje het mulate meisje Clasina mogten hebben, om deswegens voor of op den 4 januarij eerstkomende opgave ter sekretarij te doen, zullende anders gedisponeerd worden als naar behooren.
Paramaribo 23 december 1818
C.R. Vaillant
Ter ordonnantie van den Hove, P.J. Changuion

’t Hof, gezien certificaat van geen actie of pretensie ten laste de bij requeste gemelde slavinnen te zijn ingekomen, als mede gelet op de gestelde borgtogt, verklaard de suppliant te hebben voldaan aan de resolutie van dezen Hove, consenteerd over zulks zijn gedaan verzoek, de gemanumitteerde dispenseerende van de anders volgens de wet vereischten tijd van inwoning van jaar en dag na bekomene vrijdom in deze kolonie alvorens dezelve te mogen verlaten, met last op den heer secretaris de brieven van vrijdom informa te vervaardigen.
Paramaribo den 6 januarij 1819
Ter ordonnantie van den Hove, P.J. Changuion.

Oppositie gedaan maken en ter secretarij dezer kolonie overgeleverd. Bij ende van wegens E.G. Veldwijk als agendaris van Vrouwe de weduwe J.S. van de Polle, directrice der negotatiatie ten lasten van planters in deze kolonie voorheen onder directie van de heeren Harman van de Poll en Co. te Amsterdam en bekend onder L A en C.
teegens
Het verzoek van vrijdom gedaan door Louis Fredrik Gallez voor de ngerin Hendrina en haar dochtertje het mulatte meisje Clasina.
De opposant qq uit de couranten zijnde ontwaar geworden, dat door genoemde Louis Fredrik Gallez van den Edele Achtbare Hove van Politie en Criminele justitie dezer kolonie, brieven van vrijdom zijn verzocht voor de opgemelde negerin Hendrina en haar dochtertje het mulattemeisje Clasina, die daarbij worden gezegd voorheen te hebben behoord aan den houtgrond Hanover, en vermeenende dat dezelve alnog aan dien houtgrond toebehooren, en met dezelve te zijn begrepen onder het hijpothecair verband, hetgeen zoo wel op den houtgrond als op den houtgrond Indigoveld en de plantage Johanna’szoon cum annexis ten behoeven het voormelde fonds van negotiatie L A. Is gevestigd, zoo vond hij suppliant qq zich verpligt zich tegen dat verzoek te verzetten, immers en in allen gevallen requireere dat de meergemelde L.F. Gallez zal hebben te bewijzen dat de voormelde negerin Hendrina haar dochtertje het mulatte meisje Clasina hem in vollen en vrije eigendom toehoorde en dus uit het voormelde hijpothecair verband ontslagen zijn. Versoekende hij opposant dat van deze oppositie de nodige kennisgeving mag geschieden en verders in dezen gehandeld zoo als in diergelijke materie gebruikelijk is.
Paramaribo den 4 januarij 1819
E.G. Veldwijk

Het Hof steld deze in handen van den Heer Raad Perret gentil, ten fine van onderzoeq en om daarop vervolgens te dienen van raport, Paramaribo 6 januarij 1819, C.R. Vaillant
Ter ordonnantie van den Hove, P.J. Changuion.

Certificeere dat na opheffing der oppositie door den heer E.G, Veldwijk qq gedaan, niemand zich ter secretarij heeft vervoegd, die verder eenig recht of pretensie heeft gesustineerd op de negerin Hendrina en haar dochter het mulatte meisje Clasina, aangekomen hebbende de houtgrond Hanover.
Paramaribo 19 mei 1819
P.J. Changuion

Het Hof, gezien de verklaring van E.G. Veldwijk, agendaris van Vrouwe de weduwe J.S. van de Poll, directrice der negotiatien ten lasten planters in deze kolonie, voor heen onder directie van de heeren Harmen van de Poll en Co en bekend onder L. A en C, waarbij de gedane oppositie in dato 4e januarij jongstleden tegens de verzochte vrijdom voor de negerin Hendrina en haar dochtertje het mulatte meisje Clasina aangekomen hebbende de houtgrond Hanover word opgeheven met het certificaat van den secretais, dat er geene andere oppositien zijn ingekomen, alsmede gelet op de gestelde borgtogt, verklaard den suppliant te hebben voldaan aan de resolutie van dezen Hove, consenteerd over zulks zijn gedaan verzoek, met last op den secretaris de brieven van vrijdom informa te vervaardigen.
Paramaribo 19 mei 1819
C.R. Vaillant.
Ter ordonnantie van den Hove, PJ. Changuion

1 Deze lastgeving is helemaal doorgestreept en is niet ondertekend.

Auteur/verzamelaar: J.F. Sang-Ajang
Nationaal Archief: filmnr. 446, inventarisnr. 701 sessie december 1818, bijlage 21b en 36/ nr./ DK:446.701.12.21b.gallez

 

 

1.6 Nationaal Archief - Index Slavenregisters

Slavenregister 1830-1838 Folio 5303 (Anno 1835) F. Buillab

Nationaal Archief Slavenregister Francois BUILLAB 1835, Folio 5303


Hendrik; man; mutatiedatum 08-07-1835; Gekocht van P. de Montel


Slavenregister 1830-1838 Folio 5053 Hendrik Willem Buillab

Nationaal Archief Slavenregisters HW BUILLAB 1830-1838 FOLIO 5053


Hans; mutatiedatum 30-12-1833; gekocht van C. Hendrik Buillab   [= Charles Hendrik Buillab overl. 12-1838 ]
Augustina; vrouw; mutatiedatum 20-12-1834; voor de vrijdom gekocht van de plantage De Vier Kinderen;
Willem; jongen; mutatiedatum 20-12-1834; voor de vrijdom gekocht van de plantage De Vier Kinderen;
Frans; jongen; mutatiedatum 20-12-1834; voor de vrijdom gekocht van de plantage De Vier Kinderen;
Eduard; jongen; mutatiedatum 20-12-1834; voor de vrijdom gekocht van de plantage De Vier Kinderen;
Lidia; vrouw; mutatiedatum 10-05-1836; Gekocht van C. van Aron n ux.

Zie ook Nationaal Archief, Den Haag, Digitaal Duplicaat: Microfiches Notariëel Archief Suriname [periode 1828-1845], nummer toegang 1.05.11.15, inventarisnummer 140 : aankoop Augustina, Willem, Frans, Eduard

Augustina (40 jaar), Willem (6 jaar), Frans (5 jaar) en Eduard (geen leeftijd) staan op de slavenregisters periode 1830-1838 van plantage De Vier Kinderen niet vermeldt als verkocht. De registers van 1838-1851 plantage De Vier Kinderen zijn niet aanwezig.

Augustina heeft nog een dochter gehad: Lotje, overleden 28-02-1833 (Slavenregister De Vier Kinderen 1830-1838 folio 3084)


Slavenregister 1838-1848 Folio 276 (Anno 1838) Hendrik Willem Buillab

Nationaal Archief Slavenregister Hendrik Willem BUILLAB 1838, folio 276


Hans; man; mutatiedatum 13-08-1839; overleden.
Justina; vrouw; mutatiedatum 11-05-1841; Vrij geworden en genaamd Justina Johanna Buillab. {Manumissie: GR 11-05-41, no. 572]
Ledia; vrouw;
Willem; man; mutatiedatum 11-05-1841; Vrij geworden en den naam bekomen van Willem Francois Buillab [Manumissie: GR 11-05-41, no. 572; zoon van Justina Johanna Buillab]
Frans; man; mutatiedatum 11-05-1841; Vrij geworden en den naam bekomen van Franciscus Buillab. [Manumissie: GR 11-05-41, no. 572; zoon van Justina Johanna Buillab]
Eduard; man; mutatiedatum 11-05-1841; Vrij geworden en den naam bekomen van Eduardus Henricus Buillab.[Manumissie: GR 11-05-41, no. 572; zoon van Justina Johanna Buillab]
Madelijntje; vrouw; mutatiedatum 30-12-1838; verkregen van S. de la Parra voor de vrijdom; mutatiedatum 07-08-1840; Vrij geworden en den naam bekomen van Madeleintje Buillab. S./ [Manumissie: GR 23-05-40, no. 688; vrijlater is een broer van de van de gemanumitteerde, daarom mag zij de naam Buillab voeren]

Slavenregister 1838-1848 Folio 1458 (Anno 1838) Parra, Salomon de la
Madelijntje; vrouw; mutatiedatum 30-12-1838: verkoop. Verkocht aan H. W. Buillab voor de vrijdom.

Slavenregister 1838-1848 Folio 2682 (Anno 1839) Gallez geboren Buillab, C.H. [= Clasina Henriette Gallez-Buillab]
Hector of Jauw; man; mutatiedatum 01-11-1839: aankoop; Van F C Gallez; mutatiedatum 02-03-1841: verkoop. [-> Salomons, zie folio 1751]
Amba; vrouw; vrouw; mutatiedatum 01-11-1839: aankoop; Van F C Gallez; mutatiedatum 24-09-1846: overleden.
Affie of Theresia; mutatiedatum 01-11-1839: aankoop; Van F C Gallez.
Arathea; vrouw; mutatiedatum 01-11-1839: aankoop; Van F C Gallez; mutatiedatum 02-03-1841: verkoop. [-> Salomons, zie folio 1751]
Martina of Toti; vrouw; mutatiedatum 01-11-1839: aankoop; Van F C Gallez; mutatiedatum 25-02-1843: overleden.
Wellington; man; mutatiedatum 03-06-1846: aankoop. Van L. Benescia. onder den last van verpanding ten behoeve J Berranger. nu wijlen.; mutatiedatum 01-04-1847: Vrij geworden en genaamd Wellington Reck.
[FC Gallez is Francina Christina Gallez]Slavenregister 1838-1848 Folio 1751 (Anno 1838) Salomons, Joel Gomperts, nom ux
Arathea; vrouw; mutatiedatum 04-03-1841: aankoop. Van C H Gallez geboren Buillab.
Hector; man; mutatiedatum 04-03-1841: aankoop. Van C H Gallez geboren Buillab.

 

*** register 1848-1851 ***


slavenregister 1848-1851 Folio 235 Buillab, Hendrik Willem
Ledia; vrouw; geboren 1779; moeder: onbekend; mutatiedatum 06-06-1851: overleden 20-10-1850.

slavenregister 1848-1851 Folio 523 Gallez geboren Buillab, weduwe C.H.
Theresia; vrouw; geboren 1816; moeder: Amba (overleden); mutatiedatum 01-02-1850: verkoop. Aan wed M M. de Hart
Theresia; vrouw; geboren 1816; moeder: onbekend [Amba??]; mutatiedatum 27-12-1851: aankoop. Aankoop van de Weduwe M. M. de Hart Jr ( Zie Fo 649)

register 1848-1851 Folio 638 Harrevelt, Pieter
Theresia; vrouw; geboren 1822; moeder: Dido (vrij); mutatiedatum 08-05-1848: verkoop. Verkocht aan M E Buillab

register 1848-1851 Folio 639 Harrevelt, Pieter
Antje; vrouw; geboren 1844; moeder: Theresia; mutatiedatum 08-05-1848: verkoop. Verkocht aan M E Buillab.
Louisa; vrouw; geboren 1847; moeder: Theresia; mutatiedatum 08-05-1848: verkoop. Verkocht aan M E Buillab.

*** register 1851-1863 ***


register 1851-1863 Folio 328 Emanuels, Theodora
Astrea; vrouw; geb. 1798; moeder: Minerva; mutatiedatum 14-12-1853: verkoop. Verkoop aan M.E. Buillab (zie fo 1601).
Saraatje; vrouw; geb. 1820; moeder: Astrea; mutatiedatum 14-12-1853: verkoop. Verkoop aan M.E. Buillab (zie fo 1601).
Henriette; vrouw; geb. 1838; moeder: Saraatje; mutatiedatum 14-12-1853: verkoop. Verkoop aan M.E. Buillab (zie fo 1601).

[ folio 1601 niet compleet. 1 van hen overleden op 27-08-1856, gezien Emancipatie 1863 zal dat Saraatje zijn ]
[ Emancipatie 1863: Invuller borderel J.F. Meyer echtgenoot van M.E. Buillab. Astrea, Henriette, Adolphina, Julia MOSSEL en George OESTER. Adolphina en Julia dochters van Henriette. Julia geboren 17-09-1862. Mossel ook manumissienaam van 16-12-1853 en 31-10-1862.]
[ Manumissie MOSSEL: Martha Albertina (Albertina) Mossel: GR 16-12-53, no. 1777; geb. 1852 [SR: 05-02-1852]; dochter van Sibelle (Charlotte Isabella Mossel). Charlotte Isabella (Sybille) Mossel: GR 31-10-62, no. 1204; geb. 1817; dochter van Martha. Beiden eigendom van Pl Goosen (Beneden Cottica) en vrijdom verzocht door A. Mos ]
[ SR pl. Goosen: Kinderen van Sijbelle/Sibelle *1817: Koosje *1838 en Albertina *1852.
Sijbille *1817 en Sabina *1806-1859 zijn dochters van Martha *1787. Martha *1787 is dochter van Sijbelle (ovl) ]
[ Pinasroots: aan de hand van deze info is niet te achterhalen of/hoe de gemanumitteerden met de naam Mossel en de in 1863 geemancipeerden met de naam Mossel aan elkaar verwant zijn.]

Zie overige set slavenregister 1851-1863 met naam Buillab

 

1.7 Nationaal Archief - Wijkregisters Paramaribo

 

Nationaal Archief toegang 1.05.11.09 inv.nr. 65 - 1831. D

Wijkregister 1831: Prinsen straat  874

Esther van Andries van Bages 25j; -; heiden;
Fredrik van van Bages 40j; kuiper; -;
Frans van Buillab 46j; timmerman; -;
Betje van Butner; 72j; -; -;
Jacob van F. Bages 16j.; timmerman; gereform;

 

Nationaal Archief toegang 1.05.08.01 inv.nr. 675 - 1841 E

Wijkregister 1841: Princestraat 287 / OW D.840

Buillab; Hendrik Willem; kleurling; Direct.; Roomsch; slaven-kleurl: 1 vrouw, 2 jongens, slaven-neger: 1 vrouw;
Buillab; Magdaleentje; kleurling; 36; -; Roomsch;
Wijngaarden; Pieter Abraham; kleurling; 29; kleerm; Luthers;
Cicilia; slaaf-neger, vrouw; deze slaven zijn van dhr. Salomon de la Parra;
Jacoba; slaaf-kleurling, vrouw; deze slaven zijn van dhr. Salomon de la Parra;
Louis; slaaf-kleurling, jongen; deze slaven zijn van dhr. Salomon de la Parra;
Jan; slaaf-kleurling, jongen; deze slaven zijn van dhr. Salomon de la Parra;
Dirk; slaaf-kleurling, jongen; deze slaven zijn van dhr. Salomon de la Parra;

Wijkregister 1841: Groote Dwarsstraat 209 / OW D. 723b

Van Servas; Christina; kleurling; 45j; geen beroep; roomsch;
Builab; Margaretha Elis.; kleurling; 16j; geen beroep; roomsch;
Builab; Lodewijk Franc.; kleurling; 10j; geen beroep; roomsch;
Builab; Kea Saraatje Corn.; kleurling; 7j; geen beroep; roomsch;
Van Ornon?; Anna Carolina; 61j; geen beroep; roomsch; 

 

2.1 - Literatuur / bronnenpublicaties

OSO, Tijdschrift voor Surinaamse Taalkunde, Letterkunde, Cultuur en Geschiedenis 20(2) - november 2001: 306-320

Artikel: De vrije gekleurde en zwarte bevolking van Paramaribo, 1762-1863
Auteurs: Wim Hoogbergen & Okke ten Hove

p. 316: "In de Wijkregisters zijn ook gekleurde en zwarte plantagedirecteuren te vinden:
Jacques Anthony Jacot, een zwarte man van 31 jaar, vervulde die functie. [23] Hendrik Willem Buillab was een gekleurde plantage directeur. [24] Dat waren ook Joh. Franc. Adr. van Ommeren [25] , Jacob Alexander de Vries [26] , Jacob Touro [27] en Jacobus Dompig. De laatste leefde samen met de vrije, zwarte Maria Magdalena van Dompig, een vrouw die eens als slavin zijn bezit was geweest. [28]."

Bronnen (p.318-319):
De wijkregisters van Paramaribo bevinden zich in het ARA – Archief Gouverneur-Generaal der Nederlandsch West-Indische Bezittingen 1828-1845 (code [inventarisnummer] 1.05.08.01). In de noten zal verwezen worden via de vermelding: Wijkregister met het inventarisnummer.
23. ARA - Wijkregister 663, Steenbakkersgracht 78, Jacques Anthony Jacot, zwart, oud 31, directeur, hervormd.
24. ARA - Wijkregister 675, Princestraat 287, Hendrik Willem Buillab, kleurling, directeur, rc (rooms-katholiek). [jaar: 1841]
25. ARA - Wijkregister 693, Saramaccastraat 26, Joh. Franc. Adr. van Ommeren, kleurling, directeur, oud 54. [jaar: 1845]
26. ARA - Wijkregister 698, Combé Groote Waterstraat regts laatste p., Jacob Alexander de Vries, kleurling, 29 jaar, directeur, gereformeerd.
27. ARA - Wijkregister 686, Groote Dwarsstraat 187, Jacob Touro, kleurling, oud 43 , directeur, luthers . [jaar: 1843]
28. ARA - Wijkregister 682, Zwartenhovenbrugstraat 216, Jacobus Dompig, kleurling, oud 53, directeur, luthers; Maria Magdalena van Dompig, zwart, oud 39, rc (rooms-katholiek) met zeven kinderen [jaar: 1842]

Zie DBNL: OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 20 (2001) 
Namen van Vrijgemaakte Slaven 1816-1827
Auteurs: Lamur & Helstone, 2002

pagina  38-39  62-63  62-63 
volgnr. 118  386 387 
bronnen - reg.vrij 2,16  23,38  24,38 
bronnen - Gepriv.Sur.Cour Boek 22 jan 1818 Boek 32, 15 april 1822  Boek 32, 15 april 1822 
m/v   M  V  ?
achternaam / doopnaam       
slavennaam  Hendrik  Frans  Winter 
leeftijd  kind     
derzelver kouleur Mulat Mulat Mulat
moeder Cecilia    
derzelver kouleur Neger    
plantage      
namen eigenaars F. Buillab F. Buillab F. Buillab
namen der verzoeker F. Buillab F. Buillab F. Buillab
datum van verleende vrijdom 27-02-1818 08-05-1822 08-05-1822
belangrijke opmerkingen      
       

Overlijdensadvertenties en Onbeheerde Boedels 1800-1828
Auteur: John Sang-Ajang, 2010


1481 - 15-02-1824 - Buillab - François Buillab 
70j. Overleden te Paramaribo. Begraven door C.F. Steinhard en P. Steinhard als executeuren. Begraven in de "Nieuwe Oranje Tuin". Rooms Katoliek. Begraven 16/2. Overlijdensadvertentie.


1479 13-07-1828 Buillab [#1480: Servas], Johanna Petronella Buillab
4m. Dochter van de vrije Christina van Servas

Surinaamse Almanakken op DBNL.nl

Directeuren Buillab op plantages

F. Buillab als directeur of administrateur  H.W. Buillab als directeur op plantages 
1793 Hannover: F. Buillap
1795 Hannover: eig. Matile, dir. Francois Buillap
1796 Hannover: eig. Matile, dir. Francois Buillap
1798 Hannover en De Vreede: eig. Matile, dir. Francois Buillap
1817 Hannover en l'Inquietude: boedel Matile, opz. F. Buillab
1819 Hanover: dir. F. Buillab, adm. 1/3e F. Buillab + J.L. Matile 2/3e
1819 l'Inquietude: eig. JL Matile, adm. F. Buillab + JL Matile
1819 Indigoveld: eig. JL Matile, adm. F. Buillab + JL Matile, opz. Dankmeijer
1820 Hanover + l'Inquietude: eig. JL Matile, dir. F. Buillab, adm. 1/3e F. Buillab + J.L. Matile 2/3e
1820 Indigoveld: eig. JL Matile, adm. F. Buillab + JL Matile, opz. Dankmeijer
1820 Johannes zoon: eig. JL Matile, dir. F. Buillab, eig. JL Matile
1827 De Vier Kinderen + Gage d'Amour (beh. bij 4 kinderen)
1828 Land vd Vier Kinderen + De Vier Kinderen + Gage d'Amour
1829 Onoribo
1830 Onoribo, Land vd Vier Kinderen, Gage d'Amour
1831 Onoribo
1832 Onoribo
1833 Onoribo
1834 Onoribo
1835 Onoribo
1836 Onoribo
1837 Onoribo
1838 Osembo, Onoribo
1839 Osembo
1840 Osembo
1841 Osembo
1842 Osembo, Onverwacht
1844 Osembo, Onverwacht
1846 Berg en Dal

 

2.2 - Diverse websites

 

Delpher: Koninklijke Bibliotheek - kranten

Surinaamsche courant. Paramaribo, 16-03-1838. : Overleden 17 februari 1838: Frans Francois Buillab, 38 jaren [geboren ca 1800]


Surinaamsche courant, Paramaribo, 19-04-1838. : (16584) Alle degenen, die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan de nalatenschap van wijlen den Heer FRANCOIS BUILAB, alhier gewoond en gestorven zijnde, gelieven daarvan opgave te doen aan de ondergeteekende, uiterlijk binnen den tijd van zes weken: zullende als bevonden regt te zijn, voldaan worden, F. C. GALLEZ [ = Francina Christina Gallez]

 

Surinaamsche courant 10-06-1838
desolate boedel G.P. Buillab
[zou dit C. Hendrik Buillab kunnen zijn gezien de verkoop van "den neger Hans aankomende de minderjarige Charles Buillab" - Surinaamsche courant 21-03-1832  - die vervolgens is aangekocht door H.W. Buillab in 1833 (folio 5053) / is G.P. "Charles Hendrik"? ]
UPDATE 28-03-2021: Dit betreft Gottlob Peter de Buillab, geboren 08-09-1789, zoon van Cicilia, een negerin behorende aan de plantage Hanover. Door F. Buillab "ter doop aangeboden" 24-03-1802 bij de evangelisch lutherse gemeente samen met zijn broer Johan Jacob de Buillab geb. 07-06-1792 - 2 onechte vrije mulatte kinderen (bron: Nationaal Archief toegang 1.05.11.16 Suriname Oud Archief Burgerlijke Stand, inv. 14 scan 0166)


Surinaamsche courant. Paramaribo, 10-01-1839. : Overleden 3 december 1838: Charles Buillab, 26 jaren. [geboren ca 1812]


Surinaamsche courant : letterkundig dagblad 25-05-1841
: Gouvernements Secretarij. Paramaribo, den 22 Mei 1841
Brieven van Manumissie zijn verleend geworden, als:
1°. Aan de Slavin Justina en hare Kinderen Willem , Frans en Eduard; toebehoord hebbende aan H. W. BUILLAB.
en dat gemelde gemanumitteerden voortaaan zullen heeten :
1°. JUSTINA JOHANNA BUILLAB. WILLEM FRANCOIS BUILLAB. FRANCISCUS BUILLAB. EDUARD HENRICUS BUILLAB

Surinaamsche courant 08-06-1842
Bevallen: 17-05-1842 Margaretha Elisabeth Buillab, dochter

 

Surinaamsche courant 02-10-1842
Heden morgen overleed alhier Mejufvrouw FRANCINA CHRISTINA GALLEZ. in den ouderdom van 52 jaren. Strekkende deze tot algemene en bijzondere kennisgeving aan vrienden en bekenden. Voorts wordt elk en een iegelijk die iets van gemelden Boedel te vorderen heeft zoo mede die aan denzelven verschuldigd is, verzocht, opgave te doen bij den ondergeteekende. Paramaribo, den 29 September 1842. Voor de uitlandige Weduwe GALLEZ. geb. BUILAB , P. DUBUS qq. [=geboren ca 1790]

Surinaamsche courant en Gouvernements advertentie blad 12-10-1852
Burgerlijke stand; overleden 09-10-1852 "de Winter Buillab, 50 jaren"


Surinaamsche courant en Gouvernements advertentie blad 23-04-1859
Overleden
15-04-1859 Clasina Henriette Buillab, wed. Louis Frederik Gallez, 54 jaren en 5 maanden. (= nov 1804 geboren)
21-04-1859 Susanna Cornelia Buillab, 55 jaren (= ca 1804 geboren)

 

Surinaamsche courant en Gouvernements advertentie blad 21-02-1863
Overleden 14-02-1863 Madeleintje Buillab, 58 j.

Surinaamsche courant en Gouvernements advertentie blad 21-01-1865
Overleden 17-01-1865 Johanna Justina Buillab, 61 j.


Surinaamsche courant en Gouvernements advertentie blad 14-12-1865
Gouvernements Secretarie.
Paramaribo, den 11 December 1865.
(17590) Alzoo Willem Francois Buillab verzocht heeft dat aan de kinderen van Francina Elisabeth Abendanon, genaamd; Hendrik Bulle, Eduard Willem Frederik, Wilhelmina Francis, Sophie Elisabeth en Amalia Jacquelina worde vergund om, met weglating van den door hen gevoerd wordenden familienaam Abendanon, voortaan dien van Buillab te voeren;
Zoo worden degenen, die vermeenen mogten redenen van bezwaar daartegen te hebben, in de gelegenheid gesteld, om binnen den tijd van zes weken, na de dagteekening dezer, daarvan aanteekening ter Gouvernements Secretarie te doen.

 

De West-Indiër : dagblad toegewijd aan de belangen van Nederlandsch Guyana 31-03-1869
Ondertrouw 26-03-1869 Willem Francois Buillab en Francina Elisabeth Abendanon

Surinaamsche courant en Gouvernements advertentie blad 03-10-1871
Overleden 26-09-1871 Elisabeth Margaretha Buillab, echtg. van Johan Friedrich Meijer, 46j.

Surinaamsche courant en Gouvernements advertentie blad 20-09-1873
Ondertrouw 19-09-1873 Hendrik Rulle Buillab en Frederika Levenswaard

Surinaamsche courant en Gouvernements advertentie blad 15-09-1877
Ondertrouw 07-09-1877 Eduard Willem Frederik Buillab en Lodewijka Francina Scholsberg

De West-Indiër 25-07-1880
Overleden 20-07-1880 Lodewijka Francina Scholsberg, echtg. van Eduard Willem Frederik Buillab, 23 j.

Surinaamsche courant en Gouvernements advertentie blad 14-10-1882
Ondertrouw 13-10-1882 Eduard Willem Frederik Buillab, weduwnaar van Lodewijka Francina Scholsberg, en Johanna Louisa Bergherts

Suriname : koloniaal nieuws- en advertentieblad 06-02-1891
Overleden 22-01-1891 H.R. Buillab echtg. van F. Levenswaarde, m, 46 j.

De Surinamer : nieuws- en advertentieblad 15-12-1895
Huwelijk Julius Hendrik Buillab en Jeane Mac-Intosh

De West-Indiër 08-04-1896
Ondertrouw Carl Eduard Braumuller em Sophie Elisabeth Buillab

Nieuwe Surinaamsche courant 02-04-1896
Voor de blijken van deelneming ondervonden bij het overlijden van mijn vader W.F. Buillab, betuig ik, ook voor en namens de vorige familieleden, mijn hartgrondigen dank.
E.F. Buillab.

 

De Surinamer : nieuws- en advertentieblad 20-03-1902
Overleden 09-03-1902 Wilhelmina Francis Buillab, 51 j.

 

Nieuwe Surinaamsche courant 24-09-1903
Bevallen 14-09-1903 Jeane Eduardina Buillab, echtg. van Antonio Teixera, zoon.De Surinamer : nieuws- en advertentieblad, 24-03-1904 
Overleden 14 maart 1904: Franciscus Buillab, 89 j. [dus geboren ca 1815]

De Surinamer : nieuws- en advertentieblad 10-04-1904
Huwelijk Willem Frederik Bruijnings en Eleonore Justina Buillab

 

Suriname : koloniaal nieuws- en advertentieblad 18-05-1905
Overleden 09-05-1905 Francina Elisabeth Abendanon, wede. van Willem Francois Buillab, 82 j.

 

NRC 07-03-1912 17 avondblad - dhr. F. Buillab, adj. inspecteur politie
NRC 20-04-1920 13 Avond - bij den militair geneesk. dienst tot off. van gez. der 1ste kl. de off. van ges. der 2de kl. G.L. Buillab, met verlof in Europa
NRC 28-08-1920 06 Ochtend  - Passagiers van West-Indie aangebracht te Amsterdam per st. Oranje Nassau op 26 dezer: G.L. Buillab en echtgenoote en 3 kinderen
NRC 19-08-1921 02 Avond - Officier van gez. 1e klasse O.I. leger G.L. Buillab zal 10 september met het stoomschip Goentoer naar de kolonien terugkeren
NRC 04-04-1922 03 Avond - Passagierslijst F. Buillab en echtg

 

 

Stadsarchief Amsterdam


Archiefkaarten (geboren tot 1900)
Buillab, Antoinette Juliette - 15-01-1887
Buillab, Frederik Hendrik - 16-12-1884 insp. politie (zoon van Eduard Willem Frederik Buillab en Johanna Louisa Bergherts)
Buillab, Gustaaf Lucien - 18-07-1881 arts (aan lengte naam te zien, ook zoon van Eduard Willem Frederik Buillab)
Buillab, Juliana Beatrix Marie - 1938-1998


Begraafregister De Nieuwe Ooster; NL-SAA-3241141
Buillab, Juliana Beatrix M.
    * geboortedatum:23-04-1938
    * datum overlijden:14-01-1998
    * datum begrafenis:22-01-1998
    * grafnummer:65-5-I087
    * geboorteplaats:Paramaribo, Suriname
    * woonplaats:Amsterdam
Familysearch Record Search
New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island), 1892-1924


Given Name: Emelia L.
Surname: Buillab
Last Place of Residence: Paramaribo, Surinam, So. Am.
Date of Arrival: 25 Jan 1910
Age at Arrival: 19y 7m
Ethnicity: Holland, Af. Blk.
Port of Departure: Trinidad, British West Indies
Port of Arrival: New York
Gender: Female
Marital Status: S
US Citizen:
Ship of Travel: Suriname

Given Name: Emelina L.
Surname: Buillab
Last Place of Residence: Paramaribo, Surinam
Date of Arrival: 19 Jun 1919
Age at Arrival: 29y
Ethnicity: Dutch
Port of Departure: Paramaribo D.W.I.
Port of Arrival: New York
Gender: Female
Marital Status: S
US Citizen:
Ship of Travel: Orange Nassau
Collection: New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island), 1892-1924

 

 

2.3 - Fragmenten op Google Books2.4 - Forum Surinaamse Genealogie

Betreft fam. Kemper
1. Juriaan Kemper is geboren in 1746 in Amsterdam en overleden op 24 okt. 1808 in Paramaribo. Hij huwde Maria Van Breda op 14 jan. 1780 in Paramaribo. Maria is geboren in 1764 in Suriname en overleden op 2 aug. 1843.
Kinderen van Juriaan Kemper en Maria Van Breda
1.1 Charles Henry Kemper is geboren op 1 jan. 1782 en overleden op een onbekende datum.
1.2 Johannes Christiaan Kemper is geboren op 16 feb. 1783 in Paramaribo en overleden op 30 aug. 1847 in Paramaribo. Hij huwde Regina Maria Buillab in aug. 1843 in Paramaribo. Regina Maria is geboren in 1788 in Suriname en overleden op 30 okt. 1850 in Paramaribo. Zij werd in eerste instantie gemanumitteerd onder naam Regina van Kemper. Nadat haar familieleden gemanumitteerd werden onder de naam Buillab, nam zij de naam Buillab aan in 1841.

 

3.1 - Namen lijkend op Buillab

Nationaal Archief - Koloniaal Suriname - Gereformeerden 1688-1792
Gegevens Kerkgerechtigheden

Familienaam: Buyl, van
Datum kerkrecht: 6 augustus 1726
Tekst Register: Adriaan van Buijl den 8 juny f 50,-
Archiefstuk: ARA, Oud archief Burgerlijke Stand Suriname, inv.nr. 23, rekeningen kerkmeesters 1723 - 1740: rekening kerk van Paramaribo 1723-1726, kerkmeester Isaac Labadie
Code microfiche: Enz. Ned. Ger. Gem. O. 1723 - 1740 / 1
Pagina Register: -

 

 3.3 - divers

Nationaal Archief Den Haag

Toegang 2.10.36.22 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Stamboeken Burgerlijke Ambtenaren, 1836-1936
Inventarisnummer 892 folio 401 - 794
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.10.36.22/invnr/892/file/NL-HaNA_2.10.36.22_892_0170
H.R. Buillab
K.R. 25 juni 1865 N.27 / verb. 6 juli 1865 n.12; roeier, tevens buitengewoon Commies bij de belastingen in Suriname op f. 600.- en emolumenten
Res. 9 dec 1871 n.10 ; Commies 2e klasse bij de recherche op f 900.- en emolumenten ; Exh: 3/15-72 n.26
Res. 23 mei 1876 n.p ; Uit 's Lands dienst ontslagen ; Exh: 5/31-77 n.42

 

Bijzaken

 

 

Isay Wolff

bron: forum Surinaamse Genealogie - Abraham Garcia Wijngaard
In de emancipatie-database van het Nationaal Archief staat als eigenares bij borderelnummer PE659
Quasiba van La Parra vermeld; hierbij de opmerking: Negerin Quasiba van La Parra op 14-04-1827 gemanumitteerd.
De negerin Quasiba huwde Isay Wolff, zij overleed te Paramaribo op 09-09-1862.
Manumissie Quasiba van la Parra

Vlg. No.     1083
Bronnen     Reg. Vrij 1816/27    481,94
                   (Gepriv.) Sur. Courant    Boek 49    14 april 1827
Slavennaam    Kwassiba
Leeftijd    -
Derzelver Kouleur    Neger
Moeder    -
Derzelver Kouleur    -
Plantage    -
Namen der Eigenaars    Jeos De La Parra
Namen der Verzoeker    J.B. Louzada, geautoriseerd
Datum van verleende Vrijdom    -
Belangrijke Opmerkingen    -

Index geboorteregister 1829 (Denie Kasan)
Wolff, Maria Hendrietta - moeder: Pardo, Johanna Elisabeth - folionr.184
Wolff, François Isay - moeder: van La Parra, Quassiba - folionr.169
Wolff, Mariantje Isay - moeder: van Christina Dumauron, Philida - folionr.107
Malmberg, Johanna Margaretha - moeder: Wolff, Mietje - folionr.113

Als eigenaar van borderelnummer PE965 bij de emancipatie in 1863

Familienaam: Wolff
Voornaam: Isay
Woonplaats: Paramaribo
Land: Suriname
Borderelnummer: PE965
Opmerkingen: Boedel; borderel ingevuld door Jacobus de Jong, curator. Isay Wolff had slechts een deel van de eigendomsrechten over de slaven

Albertus, F. en R. Wolff waren erfgenamen boedel Isay Wolff
Verwant aan gevonden personen in Familysearch.org?
Francois Isay Wolff (geboren ca 1830)
partner Bergere Purperhart
kind: Mietje Purperhart of Wollf (geboren 1860)

Emancipatie 1863 - Mietje Wolff als eigenaar
Mietje Wolff , Klipsteenstraat 248 te Paramaribo. borderel PE968 (Invuller borderel: M. Wolff voor moeder Mietje Wolff)

 

Hendrik Frederik Matile en Jean Louis Matile of Matille

Nationaal Archief Suriname - plantage Hanover
1825 - meetcertifikaat
"De tegenswoordige eigenaar is J: L: Matile als bij testamentaire dispositie erfgenaam van H: F: Matile. "

 

Nationaal Archief, Den Haag, Suriname: Oud Notarieel Archief, 1699-1829, nummer toegang 1.05.11.14, inventarisnummer 908 (scan 1 e.v.)
Testament 29-03-1820 Jean Louise Matile (echtgenote: Lodovica Christiana Rancke)

 

Ludovica Christina Rancke overleden 26-11-1851 te Hummelo, 61 jaar, echtgenote van Jean Louis Matile (doop 17-02-1790 te Hulst )

 

Jean Louis Matile overleden 13-04-1827 te Princenhage (Breda, NB), echtgenoot van Louisa Christina Rancke, zoon van Jean Charles Matile en Henriette Caron (Henriette Caron was gehuwd met Charles Alexandre Matile ovl 1-10-1803 - Jean Charles Matile = Charles Alexander Matile?)

 
Opregte Haarlemsche Courant 21-04-1827

Bij Breda, is op den 7 April, door een ongelukkig toeval overleden : den Wel - Edel Gestr. Heer J.L. MATILE, Gepensioneerd Majoor Titulair, Ridder van de Willems Orde 4de Klasse, in den ouderdom van ruim 51 jaren.
[ J.L. Matile schijnt zichzelf van het leven beroofd te hebben. Zie Histoire généalogique des différentes branches de la famille Matile, pagina 72 ev]

 

 

Volkstelling Suriname 1811 - index blank bewoners
153 Matile H.H. / blanken:1 / slaven:15 / administrateur van: Aldenraad Matapica, Buijs Vlijt
373 Matile J.L. &  vrouw / blanken:2 / slaven:1

 

Koloniaal Suriname - database Gereformeerden 1688-1792 - Dopen/Geboorten
"... ondergeteekende in de teegenwoordigheid van den eerw: broeder ouderling H. F. Matille ..."

 

Koloniaal Suriname - database Gereformeerden 1688-1792 - Ondertrouw
Familienaam man: Matille
Familienaam vrouw: Noortman
Datum ondertrouw: 27-5-1785
Datum huwelijk: 1-1-1785
Tekst Register: 1785 op heeden den 27 maij sijn ten overstaan van den Ed: Achtb: heeren G: P: Bennelle en Frans Saffin raaden in den Hove van Politie en Crimineele Justitie der colonie Suriname & & en door mij ondergeteekende prov: gesw: clercq na behoorlijke afvraging in den huwelijken staat in en aangeteekend Hendrik Frederik Martille (Matile?) jongman van de gereformeerde religie oud 38 jaaren geboortig te Gorcum in de provintie Holland en Clasina Noortman ........... oud 34 jaaren van de Lutersche religie alhier geboortig, gemunieerd met certificaat van Heeren Weesmeesteren deser colonie wegens het bewijs van haare kinderen. Actum Paramaribo dato utsupra G: P: Bennelle, Frans Saffin / my praesent J: Dieulefit prov: gesw: clercq
Archiefstuk: ARA, Oud archief Burgerlijke Stand Suriname, inv.nr. 4, Registers van aangiften tot ondertrouw, gedaan ten overstaan van Raden van Politie 1742 - 1817, 6 delen - deel 4 (non-conformisten)
Code microfiche: Paramaribo, ondertr: voor raden van Pol: 1768 - 1817 / 3
Pagina Register: 133

 

Koloniaal Suriname - database Gereformeerden 1688-1792 - Kerkgerechtigheden
Familienaam: Matille
Datum kerkrecht: 6 augustus 1785
Tekst Register: 1785-juni 8 Debet den boedel J: S: Matille weesm: - A voor kerekegeregtigheijd voor't begraaven van hem selfs op de plantagie Waijampibo f 16,15
Archiefstuk: ARA, Oud archief Burgerlijke Stand Suriname, inv.nr. 28, grootboek van de kerk van Paramaribo 1782 -1785
Code microfiche: Enz. Ned. Ger. Gem. O. 1782 - 1785 / 3
Pagina Register: 48

 

Vrij in Suriname - Emancipatie 1863
Familienaam: Matile geboren Van Bakhauzen
Voornaam: Weduwe J.C.
Borderelnummer: PE530
Opmerkingen: Invuller borderel: A.L.E. de Randamie. Van Bakhauzen was de weduwe van Jean Cornellie Matille. De naam Van Bakhauzen werd ook zonder 'van' geschreven en verder als volgt gespeld: Bakhousen

Vrij in Suriname - Manumissies 1832-1863
Bloesem, Catharina Martina GR 15-06-40, no. 758;
Saraatje Cornelia M. Bakhauzen echtg. van J.C. Matile (als borg)

 

Geprivilegeerde Surinaamsche courant07-02-1825
De Eerste Exploicteur der dezer Kolonie zal over Jaar en zes weken dag en datum nader te bepalen publiek by Executie verkoopen, de navolgende Effecten onder Sequestratie gebragt; als : Op den le. January 1825, de Houtgrond L'inquietude, gelegen in boven Para aan de Carolina Kreek, aankomende J.L. MATILE als Erfgenaam H.F MATILE.

 

Surinaamsche courant 05-07-1825
Edictale Citatie
Den Eersten Exploicteur der Kolonie Suriname dagvaard bij dezen alle bekende en onbekende Crediteuren van de navolgende personen, als:
Van J.L. MATILE als Erfgenaam van H.F. MATILE wegens het provenue van het op den 6 Mei 1825 bij Executie verkochte Plantagie Johanneszoon, aangekomen hebbende genoemde J.L. MATILE als Erfgenaam van H.F. MATILLE.
Van J.L. MATILLE als Erfgenaam van H.F. MATILLE, wegens bet provenue van op den 6 Mei 1825 bij Executie verkochte Houtgrond Indigoveld cum annex , aangekomen hebbende genoemde J.L. MATILLE als Erfgenaam van H.L. MATILLE.
Van J.L. MATILLE als Erfgenaam van H.F. MATILLE wegens het provenue van op den 6 Mei 1825 bij Executie verkochte Houtgrond Hanover, aangekomen hebbende genoemde J.L. MATILLE als Erfgenaam van H.F. MATILLE.

 

Surinaamsche courant 15-06-1825
Sedert eenige tijd is van den ondergeteekende weggeloopen een Neger Jonge genaamt AUGUSTUS, gemerkt op zijn regter arm A.S., eertijds behoord hebbende aan den uitlandigen Heer J.L. MATILLE, aparentlijk zich ophoudende op de Houtgrond L'Inquitude in de Para Kreek, die dezelve terug brengt, zal eene premie van Een Hondert Vijftig Guldens bekomen.
Een ieder wacht zich voor schde.
Paramaribo den 13e Junij 1825
A. Sanson

 

Het Utrechts archief - Notariële akte U264b15 - 134 : Testament
Akte    Inventarisnummer U264b15, aktenummer 134
Aktedatum    27-10-1810
Notaris    C. VAN HEES, UTRECHT
...
Naam tweede partij: Bartholda Sandrina Heckers
Naam echtgenote tweede partij: geh. met Jean Louis Matile
...

 

Het Utrechts Archief  - Notariële akte U264b11 - 41 : Procuratie
Akte    Inventarisnummer U264b11, aktenummer 41
Aktedatum    23-11-1797
Notaris    C. VAN HEES, UTRECHT
Uittreksel    Naam eerste partij: Georgina Geertruyda Elisabeth Kurk, eerder wed. George Young
Naam echtgenote eerste partij: laatst wed. Johan Erpel
Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: Hendrik Frederik Matile
Beroep tweede partij: raad in den hove van civile justitie te Paramaribo
Naam tweede partij: Hendrik Unico Wilkens
Beroep tweede partij: commissaris van klyne zaken
Samenvatting inhoud akte: om kopieën van in Suriname gepasseerde akten van haar en haar
: laatst overleden man te verzoeken
Verwijzingen: procuratie d.d. ......1787 voor gezworen klerk Willem Hendrik Esser

 

Het Utrechts Archief - Notariële akte U264b11 - 44 : Procuratie
Akte    Inventarisnummer U264b11, aktenummer 44
Aktedatum    15-12-1797
Notaris    C. VAN HEES, UTRECHT
Uittreksel    Naam eerste partij: Elisabeth Geertruyda Kurk
: (eygentlyk Georgina Geertruyda Elisabeth Kurk), eerder wed.
: George Young
Naam echtgenote eerste partij: laatst wed. Johan Erpel
Naam tweede partij: Hendrik Frederik Matile
Naam tweede partij: Unico Hendrik Wilkens
Samenvatting inhoud akte: om haar belangen in Suriname waar te nemen, speciaal om de plantage
: Moed en Kommer met een daarnaast gelegen stuk land te beheren
Verwijzingen: testament d.d. 4-12-1778 voor Johan Ernst Haftenberger, klerk te
: Paramaribo
Bijzonderheden: by overlyden van één der gemachtigden porcuratie op Nicolaas Polak

 

Het Utrechts Archief - Notariële akte U264b11 - 56 : Procuratie
Akte    Inventarisnummer U264b11, aktenummer 56
Aktedatum    03-04-1798
Aktesoort    Procuratie
Notaris    C. VAN HEES, UTRECHT
Uittreksel    Naam eerste partij: Georgina Geertruida Elisabeth Kurk
Naam echtgenote eerste partij: laatst wed. Johan Erpel
Naam tweede partij: Hendrik Frederik Matile
Naam tweede partij: Unico Hendrik Wilkens
Samenvatting inhoud akte: om voor het hof van civiele justitie te Suriname plecht van
: f 30.000,- te vestigen op aandeel in plantage Moed en Kommer en een
: stuk land van 250 akkers, ten behoeve van de weduwe Vereul en zoon
: kooplieden te Amsterdam
Verwijzingen: schuldbekentenis d.d. 7-10-1797 voor notaris P. Huntum te Amsterdam

 

Het Utrechts Archief - Notariële akte U264b14 - 21 : Procuratie
Akte    Inventarisnummer U264b14, aktenummer 21
Aktedatum    07-06-1806
Notaris    C. VAN HEES, UTRECHT
Uittreksel    Naam eerste partij: Hendrik van Alphen
Naam echtgenote eerste partij: x Georgina Geertruida Elisabeth Kurk
Woonplaats eerste partij: Emmerik
Naam tweede partij: F.H. Matile
Naam tweede partij: Hs. Klint
Woonplaats tweede partij: Suriname
Samenvatting inhoud akte: om plantage Moed en Kommer en stuk land, groot 250 akkers, in
: Suriname te beheren
Verwijzingen: procuratie d.d. 31-5-1798 voor notaris P. Huntum te Amsterdam
Verwijzingen: procuratie d.d. 7-4-1798 voor notaris C. van Hees
Bijzonderheden: met substituutregeling
Bijzonderheden: het handelshuis van de heren Weduwe Vereul en zoon te Amsterdam
: voert de correspondentie inzake de plantage en stuk land
Bijzonderheden: met herroeping bovengenoemde procuraties

 

Het Utrechts Archief - Notariële akte U260a14 - 69 : Procuratie
Akte    Inventarisnummer U260a14, aktenummer 69
Aktedatum    30-03-1805
Notaris    J. F. GOBIUS JR, UTRECHT
Uittreksel    Naam eerste partij: Cornelis van der Linden
Beroep eerste partij: notaris ''s hoofs van Utrecht, schout van
: Breukelen proostdye en secretaris van Oud Maarsseveen en
: Nieuw Maarsseveen en Neerdyk
Woonplaats eerste partij: Breukelen
Naam tweede partij: J. Stöckel
Samenvatting inhoud akte: tot beheer en administratie van zyn aandeel in de plantage
: Tout lui faut in Suriname
Bijzonderheden: by overlyden of vertrek procuratie op Hendrik Frederik Matille

 

Genealogie van Matile te vinden op:
- Familysearch - Histoire généalogique des différentes branches de la famille Matile, door J.C.H. Matile, 1914 
Bulletin de la Commission pour l'histoire des églises Wallonnes 

Uit de eerste blijkt o.a. dat:

- Hendrik Frederik / Henri Frederic Matile *12-11-1749 te Gorcum, was een zoon van Amy Matile 1727-1805. 1e huwelijk 01-01-1785 Clasina Noortman. 2e huwelijk 11-11-1810 Nanette Susanna Pieterse [Peterse] *1759-1833, weduwe van A.A. Sporon. Overleden 17-11-1815 te Paramaribo.
Charles Alexander Matile *1725 was zijn broer. Jean Louis Matile, zoon van Charles Alexander Matile, was erfgenaam van zijn oom H.F. Matile.
- Kinderen van de pastoor Charles Alexander Matile (1725—1803), allen Matile.
Eerste huwelijk : Charlotte Marie *1761.
Tweede huwelijk: Henriette Emilie *1764, (Jeanne) Marie Alexandrine *1765, Jean Charles *1767, Pierre Alexandre Antoine *1768, Pierre Antoine *1769
Derde huwelijk: Ami Henry Matile *1772, Théodore Frédéric *1772, Florentine Louise *1774, Jean Louis *1776, Henry & Louise (tweeling) *1777, Esther Cornélie *1778, Anne Marguerite *1780, Marie Anne *1781
- Jean Louis Matile eerst gehuwd was met Bartholda Sandrina Heckers (ondertrouwd op 24-04-1807, huwelijk 12-05-1807) en vervolgens op 21-06-1816 [ of 20-05-1816 te Paramaribo ]met Lodevica (Louisa) Christina Rancke.
- Jean Louis Matile en Rancke een zoon hadden: Charles Guillaume Louis Matile *24-08-1817 Paramaribo
[ is 30-07-1817 bevallen, zie Utrechtsche Courant 17-11-1817 : Heden ochtend verloste mijne geliefde Huisvrouw L.C. RANCKE , zeer voorspoedig van eenen ZOON. MATILE. Paramaribo den 30 Julij 1817. ]
[ volgens info plantage Johanneszoon: "1 kindje bekend: Hendrik Carel Lodewijk (1818-1818, als baby overleden)" ]
- Er staat een brief in die meer verteld over het huishouden Matile - Rancke.