Ter aanvulling op Geschiedenis plantage Topibo en Onverwacht

 

Hendrik Willem Buillab

Hendrik Willem Buillab ,1798-1849, een kleurling, is rond 1843 directeur geweest op de plantages Topibo, Onverwacht en Osembo in Para. (vermelding in Almanak 1843 ).

 • De mulatte Hendrik Willem Buillab is vermoedelijk gemanumitteerd in 1817 door Francois Buillab [B1.5]. Hij zou dan de mulatte zoon zijn van de negerin Cecilia.
 • In 1841 woonachtig op de Princestraat 287 te Paramaribo.
 • Op 23 mei 1840 heeft hij zijn zus Madeleentje gemanumitteerd.
 • Overleden op 30 april 1849, oud 50 jaar en ca 8 maanden. (Surinaamsche courant en Gouvernements Advertentie Blad 03-05-1849,  aankondiging overlijden van "waardige vriend" door Execut. Testament Francois Gaspard Caupain) 
 • Was er een 'relatie' tussen Hendrik Willem Buillab, Salomon de la Parra en Isay Wolff? En zo ja: wat was de relatie? (allen waren borg voor gemanumitteerden met naam Buillab)

 

F. Buillab

Reeds in 1793 wordt melding gemaakt van ene F. Buillap als directeur van plantage Hanover.
F. Buillab was in 1821 directeur van de gronden Hanover , Johanneszoon  en l' Inquietude (allen eigendom van J.L. Matile)
F. Buillab deed voor een deel de administratie van de plantages Indigoveld, Hanover/Hannover, l' Inquietude en Johanneszoon (allen eigendom van J.L. Matile , erfgenaam van H.F. Matile ) (bron: plantage Almanak 1821 + website Nationaal Archief Suriname )

Hij is overleden tussen 1816-1829
bron: Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Koloniën, 1814-1849, nummer toegang 2.10.01, inventarisnummer 3601 (3) Lijsten van personen van Europese oorsprong, overleden in de kolonie Suriname, februari 1816-juni 1829. Met afzonderlijke lijst van overleden Hoog-Duitse en Portugese  

Francois Buillab geboren circa 1754:

1481 15-02-1824 Buillab, François Buillab
70j. Overleden te Paramaribo. Begraven door C.F. Steinhard en P. Steinhard als executeuren. Begraven in de "Nieuwe Oranje Tuin". Rooms Katoliek. Begraven 16/2. Overlijdensadvertentie.
Bron: Overlijdensadvertenties en Onbeheerde Boedels 1800-1828, John Sang-Ajang 2010

Op 17 februari 1838 overleed ene Frans Francois Buillab, 38 jaren, dus geboren omstreeks 1800. (bron: Surinaamse Courant, Paramaribo, 16-03-1838)

 

Gezocht op de naam Buillab (Builab) in periode vóór 1860

 


Bronnen

 

1.1 - Nationaal Archief - Vrij in Suriname - Manumissies 1832-1863
met H.W. Buillab als eigenaar, vrijlater of borg
  Buillab, Madeleentje Buillab, Justina Johanna Buillab, Eduardus Henricus
slavennaam Madeleentje Justina Eduard
geslacht V V M
beroep onbekend onbekend onbekend
eigenaar/vrijlater H.W. Buillab H.W. Buillab H.W. Buillab
datum cautie onbekend onbekend onbekend
bedrag cautie 0 0 0
datum borgtocht 08 april 1840 30 maart 1841 30 maart 1841
bedrag borgtocht 500 500 300
borgen Hendk. Wm. Buillab en Salomon de la Parra Hendk. Willem Buillab en Isay Wolff Hendk. Willem Buillab en Isay Wolff
aanmerkingen GR 23-05-40, no. 688; vrijlater is een broer van de van de gemanumitteerde, daarom mag zij de naam Buillab voeren.

Pinasroots opm:
Surinaamsche courant, Paramaribo 30-05-1840:
"Brieven van Manumissie zijn verleend geworden: Aan de Slavin Madeleentje, toebehoord hebbende aan H. W. BUILLAB"

Overleden 14-02-1863, erfgenaam: J.M. Buillab (bron: NA-NL Onbeheerde Boedels en Wezen scan 114)

GR 11-05-41, no. 572

Opmerking pinasroots:
betreft dit de vermelde "Augustina"? (NL-HaNA, Notariëel Archief Suriname 1828-1845, 1.05.11.15, inv.nr. 140 scan 92)

GR 11-05-41, no. 572; zoon van Justina Johanna Buillab
 

  
  Buillab, Franciscus Buillab, Willem Francois  
slavennaam Frans Willem
geslacht M M
beroep onbekend onbekend
eigenaar/vrijlater H.W. Buillab H.W. Buillab
datum cautie onbekend onbekend
bedrag cautie 0 0
datum borgtocht 30 maart 1841 30 maart 1841
bedrag borgtocht 500 500
borgen Hendk. Willem Buillab en Isay Wolff Hendk. Willem Buillab en Isay Wolff
aanmerkingen GR 11-05-41, no. 572; zoon van Justina Johanna Buillab

GR 11-05-41, no. 572; zoon van Justina Johanna Buillab

Pinasroots opm: in 1868 in leven, 49 jaar (geb ca 1819)
   

 

 
  Joliffe, Johanna Joliffe, Hermanus Jacob  
slavennaam Finesse Hermanus
geslacht V M
beroep onbekend onbekend
eigenaar/vrijlater L.A. de Mesquita privT en qq J.S. de Mesquita, eigenaren van de houtgrond de Vier Kinderen L.A. de Mesquita privT en qq J.S. de Mesquita, eigenaren van de houtgrond de Vier Kinderen
datum cautie onbekend onbekend
bedrag cautie 0 0
datum borgtocht 3 september 1840 3 september 1840
bedrag borgtocht 500 300
borgen Isay Wolff en Hedk. Wm. Buillab Isay Wolff en Hedk. Wm. Buillab
aanmerkingen GR 15-10-40, no. 1327; blijkens de resolutie als Johanna Jolliffe gemanumitteerd

GR 15-10-40, no. 1327; zoon van Johanna Joliffe; blijkens de resolutie als Hermanus Jacob Jolliffe gemanumitteerd

 

  Buillab, Susanna Cornelia Buillab, Cicilia  
slavennaam Comtesse Cicilia
geslacht V V
beroep Naaister Huisbediende
eigenaar/vrijlater C.L.G. van Amson als curator ad hoc, vroeger aangek. hebbende den houtgrond Hanover L.F. Stugerslot voor den vrijdom
datum cautie onbekend onbekend
bedrag cautie 0 0
datum borgtocht 13 februari 1845 onbekend
bedrag borgtocht 400 0
borgen Willem Hendrik Lans en Anna Cornelia van Negreb onbekend
aanmerkingen GR 20-02-45, no. 297 GR 29-01-55, no. 124; geb. 1788; dochter van Magdalena

Opmerking pinasroots: Is dit Cecilia, moeder van Hendrik Buillab?

1.2 - Nationaal Archief - Vrij in Suriname - Manumissies 1832-1863
Overige gemanumitteerden met de geslachtsnaam Buillab
 
  Buillab, Jacoba Maria Buillab, Dirk
slavennaam Coba Dirk
geslacht V M
beroep Huisbediende Huisbediende
eigenaar/vrijlater L.F. Stugerslot voor den vrijdom L.F. Stugerslot voor den vrijdom
datum cautie onbekend onbekend
bedrag cautie 0 0
datum borgtocht onbekend onbekend
bedrag borgtocht 0 0
borgen onbekend onbekend
aanmerkingen GR 29-01-55, no. 124; geb. 1805; dochter van Cicilia Buillab GR 29-01-55, no. 124; geb. 1831; zoon van Jacoba Maria Buillab

 

1.3 - Nationaal Archief - Vrij in Suriname - Manumissies 1832-1863
met een Buillab als eigenaar/vrijlater

Buyl, Louisa Helena
slavennaam Louiza geslacht V beroep Te jong eigenaar/vrijlater M.E. Buillab datum cautie bedrag cautie onbekend 0 datum borgtocht 27 februari 1850 bedrag borgtocht 300 borgen C.H. Buillab wed. L.F. Vallez, C.P. v.d. Hart wed. M.M. de Hart aanmerkingen GR 27-03-50, no. 384; geb. 1847; dochter van Theresia
Middelstum, Hendrik Willem
slavennaam Hendrik geslacht M beroep onbekend eigenaar/vrijlater F.C. Gallez, als executrice van den boedel wijlen F. Buillab datum cautie 19 februari 1841 bedrag cautie 500 datum borgtocht onbekend bedrag borgtocht 0 borgen Op Mandaat dd 19 Sept. 1843 sub. n. 11 de numerieve cautie afgekocht  aanmerkingen  GR 30-03-41, no. 385; kind
Petten, Constance
slavennaam Constantia geslacht V beroep Huismeid eigenaar/vrijlater C.H. Gallez geb. Buillab qq boedel wijlen L.F. Gallez datum cautie 1 februari 1847 bedrag cautie 100 datum borgtocht onbekend bedrag borgtocht 0 borgen Afgekocht aanmerkingen GR 30-03-47, no. 515; GR 06-05-47, no. 693: Constance Petten krijgt toestemming naar Demerary te vertrekken om zich bij haar familie te voegen
Reck, Wellington
slavennaam Wellington geslacht M beroep Timmerman eigenaar/vrijlater De wed. C.H. Gallez geb. Buillab (3415: voor den boedel C.F. Gallez) datum cautie 1 februari 1847 bedrag cautie 100 datum borgtocht onbekend bedrag borgtocht 0 borgen Afgekocht aanmerkingen GR 30-03-47, no. 515; GR 06-05-47, no. 697: Wellington Reck krijgt toestemming naar Demerary te vertrekken om zich bij zijn familie te voegen
Slot, Louis Fredrik Stuger
slavennaam Louis Fredrik geslacht M beroep Kleermaker eigenaar/vrijlater Wed. L. Kemper geb. R.M. Buillab (6799: voor den vrijdom) datum cautie onbekend bedrag cautie 0 datum borgtocht onbekend bedrag borgtocht 0 borgen onbekend aanmerkingen GR 24-07-50, no. 977; geb. 1826; zoon van Jacoba; geslachtsnaam kan ook als Stugerslot gelezen worden
Veendijk, Magdalena Maria
slavennaam Maria geslacht V beroep Huisbediende eigenaar/vrijlater Pl Accaribo (Para) en vrijdom verzocht door M. Buillab datum cautie onbekend bedrag cautie 0 datum borgtocht onbekend bedrag borgtocht 0 borgen onbekend aanmerkingen GR 11-12-56, no. 1558; geb. 1824; dochter van Frederika
Veendijk, Johan Willem
slavennaam Johan geslacht M beroep Te jong eigenaar/vrijlater Pl Accaribo (Para) en vrijdom verzocht door M. Buillab datum cautie onbekend bedrag cautie 0 datum borgtocht onbekend bedrag borgtochtborgen onbekend aanmerkingen GR 11-12-56, no. 1558; geb. 1847; zoon van Magdalena Maria Veendijk


1.4 - Nationaal Archief - Vrij in Suriname - Emancipatie 1863

Familienaam: Buillab
Voornaam: M.E.
Straat: Saramaccastraat 14
Woonplaats: Paramaribo
Land: Suriname
Borderelnummer: PE105
Opmerkingen: Invuller borderel J.F. Meyer echtgenoot van M.E. Buillab
Familienaam: Gallez
Voornaam: Clasina Henriette
Woonplaats: Paramaribo
Land: Suriname
Borderelnummer: PE270
Opmerkingen: Boedel; geboren Buillab
Familienaam: Gallez
Voornaam: Francina Henrietta Deividia
Woonplaats: Paramaribo
Land: Suriname
Borderelnummer: PE270
Opmerkingen: Erfgename boedel weduwe Clasina Henriette Gallez geboren Buillab. Francina Henrietta Deivida Gallez gehuwd met Washington Wilmans
Familienaam: Gallez geboren Buillab
Voornaam: Clasina Henriette
Woonplaats: Paramaribo
Land: Suriname
Borderelnummer: PE270
Opmerkingen: Boedel; invuller borderel Washington Wilmans 
Familienaam: Schuurman
Voornaam: Hendrik Daniel
Straat: Combé 1e Buitenwijk no. 6 B
Woonplaats: Paramaribo
Land: Suriname
Plantage: Nieuw Weergevonden
Borderelnummer: PL223
Opmerkingen: Schuurman kocht de plantage van Francina Christina Gallez in 1840. Maar omdat niet bekend was hoe zij het eigendom over deze plantage had verworven werd de aanspraak van Schuurman als onvoldoende bewezen. Echter in 1864 werd 'onder borgtogt' tot betaling, onder borgtocht, aan Schuurman overgegaan
 

Uit dezelfde database op te maken:
Clasina Henriette Buillab gehuwd geweest met L.F. Gallez.
Frances Henriette Davida Gallez (erfgename boedel weduwe Clasina Henriette buillab-Gallez) gehuwd met  Washington Wilmans, kinderen:
1. Wilmans, Louis Munnings Henry - geboren 22-05-1854
2. Wilmans, Frances Carolina - geboren 05-10-1851

1.5 - Stamboomsuriname

Manumissierekest Builab inzake Hendrik (1817)

Aan den Edele Achtbaare Hove van Politie en
Kriminele Justitie der kolonie Suriname etc. etc.

Geeft met verschuldigde eerbied te kennen François Buillab, eigenaar van ’t mulatte kind Hendrik zoontje van de negerin Cecilia.

Dat hij uit bijzondere genegenheid dit kind met den schat van vrijdom wenschte te begun- stigen, maar vermits zulks niet kan geschieden, zonder approbatie van dezen Edele Achtbaare

Hove, zoo keert zich den suppliant reverentlijk aan U Hoog Edele Gestrenge Heer en Edele Achtbare Heer, met nederig verzoek den heer secretaris ten dezen Achtbare Hove, te au- thoriseren, teneinde brieven van manumissie te vervaardigen. Zijnde de kosten hierop val- lende blijkens annexe kwitantien reeds voldaan, hierop is den suppliant eene gunstige dispo-sitie eerbiedigst implorerende etc.

Paramaribo den 14 november 1817

F. Buillab

 

Ik ondergeteekende stelle mij tot borg voor ’t mulatte kind Hendrik, zoontje van de negerin Cecilia, dat ’t zelve nimmer tot lasten van den lande zal komen te vallen.

Paramaribo den 14 november 1817

F. Buillab

‘t Hof de gewoone affichij

Paramaribo 8 december 1817

C.R. Vaillant

Ter ordonnantie van den Hove

P.J. Changuion

Certificeere dat na afgegaane advertentie ingevolge resolutie van den Hove van Politie en Krimineele Justitie dezer kolonie, niemand zich ter secretarij heeft vervoegd, die eenig recht of pretensie heeft gesustineerd op het mulatte kind Hendrik, aankomende François Buillab.

Paramaribo 27 februarij 1818

P.J. Changuion

 

’t Hof, gezien certificaat van geen actie of pretensie ten lasten de bij requeste gemelde mulatte kind te zijn ingekomen, als mede gelet op de gestelde borgtogt, verklaard de suppliant te hebben voldaan aan de resolutie van dezen Hove, consenteerd over zulks zijn gedaan verzoek, met last op den secretaris de brieven van vrijdom informa te vervaardigen.

Paramaribo

C.R. Vaillant

Ter ordonnantie van den Hove.

P.J. Changuion

Auteur/verzamelaar: J.F. Sang-Ajang
Nationaal Archief: filmnr. 444, inventarisnr. 698, sessie december 1817, bijlage 8/ nr. 121/ DK:444.698.12.8.buillab

2.1 - Literatuur / bronnenpublicaties

OSO, Tijdschrift voor Surinaamse Taalkunde, Letterkunde, Cultuur en Geschiedenis 20(2) - november 2001: 306-320

Artikel: De vrije gekleurde en zwarte bevolking van Paramaribo, 1762-1863
Auteurs: Wim Hoogbergen & Okke ten Hove

p. 316: "In de Wijkregisters zijn ook gekleurde en zwarte plantagedirecteuren te vinden:
Jacques Anthony Jacot, een zwarte man van 31 jaar, vervulde die functie. [23] Hendrik Willem Buillab was een gekleurde plantage directeur. [24] Dat waren ook Joh. Franc. Adr. van Ommeren [25] , Jacob Alexander de Vries [26] , Jacob Touro [27] en Jacobus Dompig. De laatste leefde samen met de vrije, zwarte Maria Magdalena van Dompig, een vrouw die eens als slavin zijn bezit was geweest. [28]."

Bronnen (p.318-319):
De wijkregisters van Paramaribo bevinden zich in het ARA – Archief Gouverneur-Generaal der Nederlandsch West-Indische Bezittingen 1828-1845 (code [inventarisnummer] 1.05.08.01). In de noten zal verwezen worden via de vermelding: Wijkregister met het inventarisnummer.
23. ARA - Wijkregister 663, Steenbakkersgracht 78, Jacques Anthony Jacot, zwart, oud 31, directeur, hervormd.
24. ARA - Wijkregister 675, Princestraat 287, Hendrik Willem Buillab, kleurling, directeur, rc (rooms-katholiek). [jaar: 1841]
25. ARA - Wijkregister 693, Saramaccastraat 26, Joh. Franc. Adr. van Ommeren, kleurling, directeur, oud 54. [jaar: 1845]
26. ARA - Wijkregister 698, Combé Groote Waterstraat regts laatste p., Jacob Alexander de Vries, kleurling, 29 jaar, directeur, gereformeerd.
27. ARA - Wijkregister 686, Groote Dwarsstraat 187, Jacob Touro, kleurling, oud 43 , directeur, luthers . [jaar: 1843]
28. ARA - Wijkregister 682, Zwartenhovenbrugstraat 216, Jacobus Dompig, kleurling, oud 53, directeur, luthers; Maria Magdalena van Dompig, zwart, oud 39, rc (rooms-katholiek) met zeven kinderen [jaar: 1842]

Zie ook Google Books   OSO: een halfjaarlijkse uitgave van de Stichting Instituut ter Bevordering van de Surinamistiek (I.B.S.) te Nijmegen, Volumes 19-20
Namen van Vrijgemaakte Slaven 1816-1827
Auteurs: Lamur & Helstone, 2002

pagina  38-39  62-63  62-63 
volgnr. 118  386 387 
bronnen - reg.vrij 2,16  23,38  24,38 
bronnen - Gepriv.Sur.Cour Boek 22 jan 1818 Boek 32, 15 april 1822  Boek 32, 15 april 1822 
m/v   M  V  ?
achternaam / doopnaam       
slavennaam  Hendrik  Frans  Winter 
leeftijd  kind     
derzelver kouleur Mulat Mulat Mulat
moeder Cecilia    
derzelver kouleur Neger    
plantage      
namen eigenaars F. Buillab F. Buillab F. Buillab
namen der verzoeker F. Buillab F. Buillab F. Buillab
datum van verleende vrijdom 27-02-1818 08-05-1822 08-05-1822
belangrijke opmerkingen      
       

Overlijdensadvertenties en Onbeheerde Boedels 1800-1828
Auteur: John Sang-Ajang, 2010

1481 - 15-02-1824 - Buillab - François Buillab 
70j. Overleden te Paramaribo. Begraven door C.F. Steinhard en P. Steinhard als executeuren. Begraven in de "Nieuwe Oranje Tuin". Rooms Katoliek. Begraven 16/2. Overlijdensadvertentie.

1479 13-07-1828 Buillab [#1480: Servas], Johanna Petronella Buillab
4m. Dochter van de vrije Christina van Servas

 

2.2 - Diverse websites

 • info over plantages Topibo en Onverwacht (door P. Dikland)
 • Stichting Surinaamse Genealogie / Plantagelijsten - Almanak 1843 op eigenaar (directeur Onverwacht en Osembo)
 • In een vroeger stadium kom je ook F. Buillab tegen als directeur en/of administrateur van meerdere plantages:
  Almanak 1793: plantage nr. 181 als directeur en administrateur/huurder (geen melding van eigenaar noch naam plantage)
  Almanak 1821: plantages Hannover (dir/adm), L'Inquietude (dir/adm), Indigoveld (adm), Johanneszoon (dir)
 • Geneanet: Antoinette Buillab gehuwd met Adolf Louis Gerard Hijmans
 • CBG: Overleden Antoinette Juliette Hijmans geb. Buillab, in den ouderdom van 57 jaar / Paramaribo-Suriname, A.G.L. Hijmans

 

Delpher: Koninklijke Bibliotheek - kranten

Manumissierekest Builab inzake Hendrik (1817), www.stamboomsuriname.nl 

Surinaamsche courant. Paramaribo, 16-03-1838. : Overleden 17 februari 1838: Frans Francois Buillab, 38 jaren
Surinaamsche courant, Paramaribo, 19-04-1838. : (16584) Alle degenen, die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan de nalatenschap van wijlen den Heer FRANCOIS BUILAB, alhier gewoond en gestorven zijnde, gelieven daarvan opgave te doen aan de ondergeteekende, uiterlijk binnen den tijd van zes weken: zullende als bevonden regt te zijn, voldaan worden, F. C. GALLEZ
Surinaamsche courant. Paramaribo, 10-01-1839. : Overleden 3 december 1838: Charles Buillab, 26 jaren.

Surinaamsche courant : letterkundig dagblad 25-05-1841: Gouvernements Secretarij. Paramaribo, den 22 Mei 1841
Brieven van Manumissie zijn verleend geworden, als:
1°. Aan de Slavin Justina en hare Kinderen Willem , Frans en Eduard; toebehoord hebbende aan H. W. BUILLAB.
en dat gemelde gemanumitteerden voortaaan zullen heeten :
1°. JUSTINA JOHANNA BUILLAB. WILLEM FRANCOIS BUILLAB. FRANCISCUS BUILLAB. EDUARD HENRICUS BUILLAB


De Surinamer : nieuws- en advertentieblad, 24-03-1904 : Overleden 14 maart 1904: Franciscus Buillab, 89 j. [dus geboren ca 1815]

NRC 7-03-1912 17 avondblad - dhr. F. Buillab, adj. inspecteur politie
NRC 20-04-1920 13 Avond - bij den militair geneesk. dienst tot off. van gez. der 1ste kl. de off. van ges. der 2de kl. G.L. Buillab, met verlof in Europa
NRC 28-08-1920 06 Ochtend  - Passagiers van West-Indie aangebracht te Amsterdam per st. Oranje Nassau op 26 dezer: G.L. Buillab en echtgenoote en 3 kinderen
NRC 19-08-1921 02 Avond - Officier van gez. 1e klasse O.I. leger G.L. Buillab zal 10 september met het stoomschip Goentoer naar de kolonien terugkeren
NRC 04-04-1922 03 Avond - Passagierslijst F. Buillab en echtg

Surinaamsche courant en Gouvernements advertentie blad 14-12-1865
Gouvernements Secretarie.
Paramaribo, den 11 December 1865.
(17590) Alzoo Willem Francois Buillab verzocht heeft dat aan de kinderen van Francina Elisabeth Abendanon, genaamd; Hendrik Bulle, Eduard Willem Frederik, Wilhelmina Francis, Sophie Elisabeth en Amalia Jacquelina worde vergund om, met weglating van den door hen gevoerd wordenden familienaam Abendanon, voortaan dien van Buillab te voeren;
Zoo worden degenen, die vermeenen mogten redenen van bezwaar daartegen te hebben, in de gelegenheid gesteld, om binnen den tijd van zes weken, na de dagteekening dezer, daarvan aanteekening ter Gouvernements Secretarie te doen.

 

 

 

Stadsarchief Amsterdam

Archiefkaarten (geboren tot 1900)
Buillab, Antoinette Juliette - 15-01-1887
Buillab, Frederik Hendrik - 16-12-1884 insp. politie (zoon van Eduard Willem Frederik Buillab en Johanna Louisa Bergherts)
Buillab, Gustaaf Lucien - 18-07-1881 arts (aan lengte naam te zien, ook zoon van Eduard Willem Frederik Buillab)
Buillab, Juliana Beatrix Marie - 1938-1998

Begraafregister De Nieuwe Ooster; NL-SAA-3241141
Buillab, Juliana Beatrix M.
    * geboortedatum:23-04-1938
    * datum overlijden:14-01-1998
    * datum begrafenis:22-01-1998
    * grafnummer:65-5-I087
    * geboorteplaats:Paramaribo, Suriname
    * woonplaats:Amsterdam
Familysearch Record Search
New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island), 1892-1924

Given Name: Emelia L.
Surname: Buillab
Last Place of Residence: Paramaribo, Surinam, So. Am.
Date of Arrival: 25 Jan 1910
Age at Arrival: 19y 7m
Ethnicity: Holland, Af. Blk.
Port of Departure: Trinidad, British West Indies
Port of Arrival: New York
Gender: Female
Marital Status: S
US Citizen:
Ship of Travel: Suriname

Given Name: Emelina L.
Surname: Buillab
Last Place of Residence: Paramaribo, Surinam
Date of Arrival: 19 Jun 1919
Age at Arrival: 29y
Ethnicity: Dutch
Port of Departure: Paramaribo D.W.I.
Port of Arrival: New York
Gender: Female
Marital Status: S
US Citizen:
Ship of Travel: Orange Nassau
Collection: New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island), 1892-1924

 

 

2.3 - Fragmenten op Google Books3.1 - Bijzaken?

Isay Wolff

bron: forum Surinaamse Genealogie - Abraham Garcia Wijngaard
In de emancipatie-database van het Nationaal Archief staat als eigenares bij borderelnummer PE659
Quasiba van La Parra vermeld; hierbij de opmerking: Negerin Quasiba van La Parra op 14-04-1827 gemanumitteerd.
De negerin Quasiba huwde Isay Wolff, zij overleed te Paramaribo op 09-09-1862.
Manumissie Quasiba van la Parra

Vlg. No.     1083
Bronnen     Reg. Vrij 1816/27    481,94
                   (Gepriv.) Sur. Courant    Boek 49    14 april 1827
Slavennaam    Kwassiba
Leeftijd    -
Derzelver Kouleur    Neger
Moeder    -
Derzelver Kouleur    -
Plantage    -
Namen der Eigenaars    Jeos De La Parra
Namen der Verzoeker    J.B. Louzada, geautoriseerd
Datum van verleende Vrijdom    -
Belangrijke Opmerkingen    -

Index geboorteregister 1829 (Denie Kasan)
Wolff, Maria Hendrietta - moeder: Pardo, Johanna Elisabeth - folionr.184
Wolff, François Isay - moeder: van La Parra, Quassiba - folionr.169
Wolff, Mariantje Isay - moeder: van Christina Dumauron, Philida - folionr.107
Malmberg, Johanna Margaretha - moeder: Wolff, Mietje - folionr.113

Als eigenaar van borderelnummer PE965 bij de emancipatie in 1863

Familienaam: Wolff
Voornaam: Isay
Woonplaats: Paramaribo
Land: Suriname
Borderelnummer: PE965
Opmerkingen: Boedel; borderel ingevuld door Jacobus de Jong, curator. Isay Wolff had slechts een deel van de eigendomsrechten over de slaven

Albertus, F. en R. Wolff waren erfgenamen boedel Isay Wolff
Verwant aan gevonden personen in Familysearch.org?
Francois Isay Wolff (geboren ca 1830)
partner Bergere Purperhart
kind: Mietje Purperhart of Wollf (geboren 1860)

Emancipatie 1863 - Mietje Wolff als eigenaar
Mietje Wolff , Klipsteenstraat 248 te Paramaribo. borderel PE968 (Invuller borderel: M. Wolff voor moeder Mietje Wolff)

 

H.F. en J.L. Matile of Matille

Nationaal Archief Suriname - plantage Hanover
1825 - meetcertifikaat
"De tegenswoordige eigenaar is J: L: Matile als bij testamentaire dispositie erfgenaam van H: F: Matile. "

 

Volkstelling Suriname 1811 - index blank bewoners
153 Matile H.H. / blanken:1 / slaven:15 / administrateur van: Aldenraad Matapica, Buijs Vlijt
373 Matile J.L. &  vrouw / blanken:2 / slaven:1

 

Koloniaal Suriname - database Gereformeerden 1688-1792 - Dopen/Geboorten

"... ondergeteekende in de teegenwoordigheid van den eerw: broeder ouderling H. F. Matille ..."

 

Koloniaal Suriname - database Gereformeerden 1688-1792 - Ondertrouw
Familienaam man: Matille
Familienaam vrouw: Noortman
Datum ondertrouw: 27-5-1785
Datum huwelijk: 1-1-1785
Tekst Register: 1785 op heeden den 27 maij sijn ten overstaan van den Ed: Achtb: heeren G: P: Bennelle en Frans Saffin raaden in den Hove van Politie en Crimineele Justitie der colonie Suriname & & en door mij ondergeteekende prov: gesw: clercq na behoorlijke afvraging in den huwelijken staat in en aangeteekend Hendrik Frederik Martille(?) jongman van de gereformeerde religie oud 38 jaaren geboortig te Gorcum in de provintie Holland en Clasina Noortman ........... oud 34 jaaren van de Lutersche religie alhier geboortig, gemunieerd met certificaat van Heeren Weesmeesteren deser colonie wegens het bewijs van haare kinderen. Actum Paramaribo dato utsupra G: P: Bennelle, Frans Saffin / my praesent J: Dieulefit prov: gesw: clercq
Archiefstuk: ARA, Oud archief Burgerlijke Stand Suriname, inv.nr. 4, Registers van aangiften tot ondertrouw, gedaan ten overstaan van Raden van Politie 1742 - 1817, 6 delen - deel 4 (non-conformisten)
Code microfiche: Paramaribo, ondertr: voor raden van Pol: 1768 - 1817 / 3
Pagina Register: 133

 

Koloniaal Suriname - database Gereformeerden 1688-1792 - Kerkgerechtigheden
Familienaam: Matille
Datum kerkrecht: 6 augustus 1785
Tekst Register: 1785-juni 8 Debet den boedel J: S: Matille weesm: - A voor kerekegeregtigheijd voor't begraaven van hem selfs op de plantagie Waijampibo f 16,15
Archiefstuk: ARA, Oud archief Burgerlijke Stand Suriname, inv.nr. 28, grootboek van de kerk van Paramaribo 1782 -1785
Code microfiche: Enz. Ned. Ger. Gem. O. 1782 - 1785 / 3
Pagina Register: 48

 

Vrij in Suriname - Emancipatie 1863
Familienaam: Matile geboren Van Bakhauzen
Voornaam: Weduwe J.C.
Borderelnummer: PE530
Opmerkingen: Invuller borderel: A.L.E. de Randamie. Van Bakhauzen was de weduwe van Jean Cornellie Matille. De naam Van Bakhauzen werd ook zonder 'van' geschreven en verder als volgt gespeld: Bakhousen

Vrij in Suriname - Manumissies 1832-1863
Bloesem, Catharina Martina GR 15-06-40, no. 758;
Saraatje Cornelia M. Bakhauzen echtg. van J.C. Matile (als borg)

 

Het Utrechts archief - Notariële akte U264b15 - 134 : Testament
Akte    Inventarisnummer U264b15, aktenummer 134
Aktedatum    27-10-1810
Notaris    C. VAN HEES, UTRECHT
...
Naam tweede partij: Bartholda Sandrina Heckers
Naam echtgenote tweede partij: geh. met Jean Louis Matile
...

 

Het Utrechts Archief  - Notariële akte U264b11 - 41 : Procuratie
Akte    Inventarisnummer U264b11, aktenummer 41
Aktedatum    23-11-1797
Notaris    C. VAN HEES, UTRECHT
Uittreksel    Naam eerste partij: Georgina Geertruyda Elisabeth Kurk, eerder wed. George Young
Naam echtgenote eerste partij: laatst wed. Johan Erpel
Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: Hendrik Frederik Matile
Beroep tweede partij: raad in den hove van civile justitie te Paramaribo
Naam tweede partij: Hendrik Unico Wilkens
Beroep tweede partij: commissaris van klyne zaken
Samenvatting inhoud akte: om kopieën van in Suriname gepasseerde akten van haar en haar
: laatst overleden man te verzoeken
Verwijzingen: procuratie d.d. ......1787 voor gezworen klerk Willem Hendrik Esser

 

Het Utrechts Archief - Notariële akte U264b11 - 44 : Procuratie
Akte    Inventarisnummer U264b11, aktenummer 44
Aktedatum    15-12-1797
Notaris    C. VAN HEES, UTRECHT
Uittreksel    Naam eerste partij: Elisabeth Geertruyda Kurk
: (eygentlyk Georgina Geertruyda Elisabeth Kurk), eerder wed.
: George Young
Naam echtgenote eerste partij: laatst wed. Johan Erpel
Naam tweede partij: Hendrik Frederik Matile
Naam tweede partij: Unico Hendrik Wilkens
Samenvatting inhoud akte: om haar belangen in Suriname waar te nemen, speciaal om de plantage
: Moed en Kommer met een daarnaast gelegen stuk land te beheren
Verwijzingen: testament d.d. 4-12-1778 voor Johan Ernst Haftenberger, klerk te
: Paramaribo
Bijzonderheden: by overlyden van één der gemachtigden porcuratie op Nicolaas Polak

 

Het Utrechts Archief - Notariële akte U264b11 - 56 : Procuratie
Akte    Inventarisnummer U264b11, aktenummer 56
Aktedatum    03-04-1798
Aktesoort    Procuratie
Notaris    C. VAN HEES, UTRECHT
Uittreksel    Naam eerste partij: Georgina Geertruida Elisabeth Kurk
Naam echtgenote eerste partij: laatst wed. Johan Erpel
Naam tweede partij: Hendrik Frederik Matile
Naam tweede partij: Unico Hendrik Wilkens
Samenvatting inhoud akte: om voor het hof van civiele justitie te Suriname plecht van
: f 30.000,- te vestigen op aandeel in plantage Moed en Kommer en een
: stuk land van 250 akkers, ten behoeve van de weduwe Vereul en zoon
: kooplieden te Amsterdam
Verwijzingen: schuldbekentenis d.d. 7-10-1797 voor notaris P. Huntum te Amsterdam

 

Het Utrechts Archief - Notariële akte U264b14 - 21 : Procuratie
Akte    Inventarisnummer U264b14, aktenummer 21
Aktedatum    07-06-1806
Notaris    C. VAN HEES, UTRECHT
Uittreksel    Naam eerste partij: Hendrik van Alphen
Naam echtgenote eerste partij: x Georgina Geertruida Elisabeth Kurk
Woonplaats eerste partij: Emmerik
Naam tweede partij: F.H. Matile
Naam tweede partij: Hs. Klint
Woonplaats tweede partij: Suriname
Samenvatting inhoud akte: om plantage Moed en Kommer en stuk land, groot 250 akkers, in
: Suriname te beheren
Verwijzingen: procuratie d.d. 31-5-1798 voor notaris P. Huntum te Amsterdam
Verwijzingen: procuratie d.d. 7-4-1798 voor notaris C. van Hees
Bijzonderheden: met substituutregeling
Bijzonderheden: het handelshuis van de heren Weduwe Vereul en zoon te Amsterdam
: voert de correspondentie inzake de plantage en stuk land
Bijzonderheden: met herroeping bovengenoemde procuraties

 

Het Utrechts Archief - Notariële akte U260a14 - 69 : Procuratie
Akte    Inventarisnummer U260a14, aktenummer 69
Aktedatum    30-03-1805
Notaris    J. F. GOBIUS JR, UTRECHT
Uittreksel    Naam eerste partij: Cornelis van der Linden
Beroep eerste partij: notaris ''s hoofs van Utrecht, schout van
: Breukelen proostdye en secretaris van Oud Maarsseveen en
: Nieuw Maarsseveen en Neerdyk
Woonplaats eerste partij: Breukelen
Naam tweede partij: J. Stöckel
Samenvatting inhoud akte: tot beheer en administratie van zyn aandeel in de plantage
: Tout lui faut in Suriname
Bijzonderheden: by overlyden of vertrek procuratie op Hendrik Frederik Matille

3.2 - Namen lijkend op Buillab

Nationaal Archief - Koloniaal Suriname - Gereformeerden 1688-1792
Gegevens Kerkgerechtigheden

Familienaam: Buyl, van
Datum kerkrecht: 6 augustus 1726
Tekst Register: Adriaan van Buijl den 8 juny f 50,-
Archiefstuk: ARA, Oud archief Burgerlijke Stand Suriname, inv.nr. 23, rekeningen kerkmeesters 1723 - 1740: rekening kerk van Paramaribo 1723-1726, kerkmeester Isaac Labadie
Code microfiche: Enz. Ned. Ger. Gem. O. 1723 - 1740 / 1
Pagina Register: -