Bronnenonderzoek ter aanvulling op Geschiedenis plantage Onverwacht

Hier wordt continu aan gewerkt. Input is welkom!

*** Gezocht: informatie over Hendrik Samuel Schouten 1785-1840 en stamboom familie Schouten (voor ca 1900) ***

 

Er zijn in Suriname meerdere personen met de naam Hendrik Samuel Schouten geweest. De exacte verwantschap is mij nog niet geheel duidelijk.

 1. Hendrik Samuel Schouten  *06-10-1745 - †27-09-1801
  Zoon van Gerrit Schouten en Hillegonda de Kock †1756
  Gehuwd (ondertrouw op 20-03-1772) met Susanna Johanna Hanssen

 2. Hendrik Samuel Schouten  *10-10-1785 - †16-04-1840
  Zoon van #1 en Suzanna Johanna Hanssen
  Ongehuwd?
  Eigenaar Onverwacht en Topibo

 3. Hendrik Samuel Schouten  *05-03-1830 - †06-06-1893 
  Zoon van #2? en van Carolina Louisa Jacoba Potvillage
  Gehuwd 1877 met Sara Maria Victoria van Wijcks, weduwnaar van Francoise Susanna Orsinga, eerder weduwnaar van Julia Wilheimina Margaretha Binz 
  Nationaal Archief Suriname, Burgerlijke Stand toegang 2.10.61, Geboorten inv. 3 Paramaribo 1830, Folio 37
  Hendrik Samuel Schouten, geboren 05-03-1830 15:00 huis D.793
  moeder: Carolina Louisa Jacoba Potvillage
  overleden 06-06-1893

  Nationaal Archief Suriname toegang 2.10.61 inv. 1437 Huwelijken Paramaribo 1861-1864 - folio 13: Huwelijksakte 17-07-1861
  + Hendrik Samuel Schouten, weduwnaar van Julia Wilhelmina Margaretha Binz (ovl 21-03-1860), oud 31 jaar, beroep: planter, geb. Suriname, zoon van Carolina Louisa Jacoba Potvillage
  + Susanna Francoise Orsinga, schrijvende Francoise Susanna Orsinga, oud 36j., geb Suriname, dochter van Isac Marius Jacobus Orsinga en wijlen Catharina Elisabeth Muller

  Nationaal Archief Suriname toegang 2.10.61 inv. Overlijdens Paramaribo - folio 400 
  Overlijdensakte 
  Overleden 06-06-1893 21:45 Waterkant A.102
  Hendrik Samuel Schouten, 63j 3m 2d., geboren Paramaribo, grondeigenaar, echtgenoot van Sara Maria Victoria van Wijcks, weduwnaar van Francoise Susanna Orsinga, eerder weduwnaar van Julia Wilhelmina Margaretha Binz. Zoon van Carolina Louisa Jacoba Potvilage.
 4. Hendrik Samuel Schouten  *ca 1869- †29-09-1908 (overl. te Congo)
  Zoon van ?? en ??
  Gehuwd met Hendrina Johanna Leijsner / Leysner in 1894 (huwelijksaktes 1894 niet aanwezig)

 


1. Hendrik Samuel Schouten (*06-10-1745 - † 27-09-1801)

 Schouten H handtek NL HaNA 1.05.10.04 1311 0031

Hendrik Schouten was de zoon van Gerrit Schouten en Hillegonda de Kock (†09-10-1756). Hij is op 06-10-1745 in de Zuiderkerk te Amsterdam hervormd gedoopt (Archief Amsterdam: DTB Dopen, archief 5001, inv. 101) (Gerrit Schouten had schijnbaar een kaarsenmakerij met winkel in Amsterdam. bron: Archief Amsterdam, Notariële archieven, archiefnummer 5075, inv. 15420, akte 513079)

Hendrik Samuel Schouten is op 20-03-1772 in Suriname in het huwelijk getreden met Susanna Johanna Hanssen.

Op heeden den 20 Maart 1772
Zijn ten overstaan van den edele achtbaare heeren J.Swenne en Rochelou, raaden in den hove van politie en criminele justitie,der colonie Suriname,door mij onderget. secretaris ,na behoorlijke afvraaging in den huwelijkenstaat aangetekend;
HENDRIK SCHOUTEN, Jongman van de gereformeerde religie, oud 2@ jaaren, geboortig van Amsterdam, Geadsisteerd met C.Cal@@@ ...EN.
SUSANNA JOHANNA HANSEN, jonge dogter, meede van de gereformeerde religie, oud 22 jaaren ,geboortig alhier aan Paramaribo, geadsisteerd met Samuel Lo@@es en huijsvrouw.
Actum Paramaribo dato utsupra

Nationaal Archief Den Haag, Toegang 1.05.11.16 Oud archief Burgerlijke Stand Suriname, 1662-1838; Inv.nr 2 Gereformeerden, 1766 mei - 1801; folio 73/scan 48

In geschiedenis plantage Onverwacht staan de kinderen van Hendrik Schouten en Suzanna Johanna Hanssen vermeldt:

 

Hillegonda Nanette  (16-01-1774- †18-07-1808)

Hildegonda, Hillegonde / bij overlijden weduwe van D.J. Rijke

Doop (zie ook microfiche kerkboek, film #008453806, folio 35, scan 57/576 op Familysearch)
Voornaam Nanette Hillegonda
Achternaam Schouten
Geboortedatum 16-01-1774
Datum doop 27-01-1774
Naam vader Schouten
Naam moeder Hansen
Tekst register 1774 januari 27 zijn door mij ondergeschr: behoorlijk in de kerk van Paramaribo gedoopt twee kinderen [...] Het tweede met naame Nanette Hillegonda gebooren den 16-01-1774 zijnde het dogtertje van den WelEdl Heer Hendrik Schouten en Mejuffrouw Susanna Johanna Hanssen, echtelieden, Peeter de vader voornoemd en mejuff. Nanette Samson / Was get F. Tallans

Christina Elisabeth  (02-01-1776 - 18-06-1856)

Doop (zie microfiche kerkboek, film #008453806, folio 54, scan 67/576 op Familysearch)
Voornaam Christina Elisabeth
Achternaam Schouten
Geboortedatum 02-01-1776
Datum doop 14-01-1776
Naam vader Schouten
Naam moeder Hansen
Tekst register 1776 januari 14 is door mij ondergeschreevene behoorlijk in de kerk van Paramaribo gedoopt een kind met naamen Christina Elisabeth geboore den 2 januarij 1776. De vader is genaamt Hendrik Schouten, de moeder Susanna Johanna Hanssen echtelieden. Peter Hendrik Schouten en meeter Nanette Samson. (was get:) Jb Tallans V:D:M:
Archiefstuk ARA, Oud archief Burgerlijke Stand Suriname, inv.nr. 10, kerkboek 1770 - 1792 (Paramaribo)
Code microfiche Enz. Ned. Ger. Gem. D. 1770 - 1792 / 3 (Paramaribo)
Pagina register 54

Gerrit Carl Francois  (01-01-1779 - 29-09-1839)

Gerrit Schouten is bekend door zijn diorama's (lees meer op Breinwekker over Gerrit Schouten)

Gehuwd in 1838 (ondertrouw 13-12-1838) met Maria Helena Zeegelaar (1788 - 18-11-1842),
kinderen:
- Hendrik Martinus †06-02-1803
- Carolina Maria 1804 - 22-10-1886 (getrouwd met Eugenius P.J. d'Aquin †1825  en A.F. Lammens op 28-01-1826)
- Frederik Johannes *31-5-1807 - 30-05-1846
Gerhardina Susanna Wilhelmina 1800-1801
- ...

doop 20-01-1779 (zie ook microfiche kerkboek, film #008453806, folio 86, scan 83/576 op Familysearch)
Voornaam Gerrit Carl Francois
Achternaam Schouten
Geboortedatum 01-01-1779
Datum doop 20-01-1779
Naam vader Schouten
Naam moeder Hansen
Tekst register 1779 januari 20 is door mij ondergeschreevene behoorlijk in de kerk van Paramaribo gedoopt een kind met naame Gerrit Carl Francois. Vader genaamd Hendrik Schouten moeder Susanna Johanna Hanssen echtelieden. Peeter en Meeter D: Hr: en mejuffrouw Calicher. (was get:) Paulus Snijderhans V:D:M:
Archiefstuk ARA, Oud archief Burgerlijke Stand Suriname, inv.nr. 10, kerkboek 1770 - 1792 (Paramaribo)
Code microfiche Enz. Ned. Ger. Gem. D. 1770 - 1792 / 5 (Paramaribo)
Pagina register 86

Surinaamsche courant : letterkundig dagblad, 06-10-1839 
Op den 29sten September 1839, overleed alhier in den ouderdom van 60 jaren , 8 maanden en 13 dagen, de Heer GERRIT CAREL FRANCOIS SCHOUTEN, na eene sleepende ziekte van bijkans elf maanden. Wij geven van dit afsterven langs dezen weg kennis aan Vrienden en Bekenden, met verzoek van rouw-beklag verschoond te blijven.
Paramaribo den 5 October 1839.
H. SCHOUTEN.
Mede voor de Echtgenoot en Kinderen van den Overledene.

[afgaand op zijn leeftijd bij overlijden zou zijn geboortedatum 16-01-1779]

Hendrik Samuel  (*10-10-1785 -  †16-04-1840)

directeur pl. Onverwacht in 1821


doop 27-10-1785  (zie ook microfiche kerkboek, film #008453806, folio 139, scan 139/576 op Familysearch)

 Kerkboek dopen gereformeerden Schouten HS 27-10-1785

Martinus  (1788-1788)

doop 10-07-1788 (zie ook microfiche kerkboek, film #008453806, folio 170, scan 125/576 op Familysearch)

Voornaam Martinus
Achternaam Schouten
Datum doop 10-07-1788
Naam vader Schouten
Naam moeder Hansen
Tekst register 1788 juli 10 is door mij ondergeteekende in huijs uijt hoofde van ziekte gedoopt een echt kind met naamen Martinus. Vader Hk: Schoute, moeder .. Hansen. Getuige vader voorn: Q: T: (was get:) A: A: Sporon V:D:M:
Archiefstuk ARA, Oud archief Burgerlijke Stand Suriname, inv.nr. 10, kerkboek 1770 - 1792 (Paramaribo)
Code microfiche Enz. Ned. Ger. Gem. D. 1770 - 1792 / 7 (Paramaribo)
Pagina register 170

De Surinaamsche nieuwsvertelder 17-07-1788
Overleden: 't Jonggebooren Zoontje van den Heere Hendrik Schouten, oud 8 Daagen.

 

Bron: DBNL - Michiel van Kempen - Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur, deel 3

Leven. Hendrik Schouten werd in Amsterdam geboren en op 6 oktober 1745 gedoopt in de nederlands hervormde Zuiderkerk. Hij zette in 1769 koers naar Suriname. Hij werd werd secretaris van de Weeskamer, en nog hetzelfde jaar ‘adsistent notul schrijver in den hoove’. Hij werkte zes jaar als klerk in gouvernementsdienst, onder meer bij de gouverneurs Wichers en Beeldsnyder Matroos. In 1785 verzocht hij tot ‘Boekhouder van de Classis van 't Hospitaal’ te worden benoemd; onbekend is of het verzoek ook is ingewilligd. In 1786 werd hij provisioneel aangesteld tot ‘Coffijweeger’, het jaar daarna tot waagmeester - een functie die hij volgens de Almanach voor 1793 nog in dat jaar vervulde. Blijkbaar fungeerde hij tegelijkertijd als ‘Copiist der Notulen van de Respective Hoven’. Schouten was bovendien Commissaris van Kleine Zaken. In 1793 opende hij een herberg aan de Waterkant, in het huis ‘eertyds bewoond door de Weduw J. Grospoil’.

Op 20 maart 1772 trouwde Hendrik Schouten met de kleurlinge Suzanna Johanna Hansen, een achternichtje van de vermogende Elisabeth Samson die in 1764 als eerste vrije negerin een wettig huwelijk met een blanke had gesloten. Uit het huwelijk van Hendrik en Suzanna werden twee dochters en drie zoons geboren; de oudste van deze zonen, Gerrit Carel François Schouten (1779-1839), zou als tekenaar en ontwerper van diorama's de geschiedenis ingaan als de eerste Surinaamse kleurling-kunstenaar. De tweede zoon, Philip, werd in Suriname een bekend jurist en klom op tot een hoge rang in het gouvernement. [Opm.PR: gegevens over deze Philip nog nergens tegengekomen, wel de broer van Suzanna Johanna Hanssen: Philip Samuel Hanssen die een dergelijke functie heeft uitgevoerd ]

Schouten heeft een actieve rol gespeeld in het culturele leven van Paramaribo: in 1773 werd in zijn huis het toneelstuk Sabina en Eponia opgevoerd (hij moet dus toen in goede doen zijn geweest, vermoedelijk dankzij de handel in wisselbrieven) en hij speelde ook zelf toneel. In 1785 tilde hij het genootschap De Surinaamsche Lettervrinden mee van de grond, in 1796 was hij de uitgever van de Nieuwsvertelder of zamenspraak tusschen Louw en Krelis . Hendrik Schouten overleed op 27 september 1801 en ligt in Paramaribo begraven op de Nieuwe Oranje Tuin.

*1 Zijn vader was Gerrit Schouten, zijn moeder Hillegonda de Cock (Dopen in de n.h. Zuiderkerk, dtb 101, fol. 266v.) Achter zijn naam staat ‘171/1369 twee seegels’, wat kan betekenen dat hem toen een doopbewijs is verstrekt in verband met zijn vertrek. Daarmee komt de veronderstelling van Hollanders 1984: 172 - die zich baseert op een stuk uit 1785 in het ARA I.171/161/75/102-103, waarin wordt vermeld dat Schouten ‘bij de 18 Jaaren in de Colonie’ is - dat Schouten in 1767 naar Suriname vertrok, te vervallen. Schouten komt niet voor in de lidmatenboeken van de hervormde gemeente waarin vermeld werd wanneer en waarheen de lidmaten vertrokken.

Werk. Er is weinig dat het spottend oog van Schouten is ontgaan. Voor zover bekend zijn al zijn gedichten, op een grafschrift voor Quassi van Timotibo na, verschenen in de vier bundels Letterkundige Uitspanningen en hij dichtte even gemakkelijk over de rijmelaars onder de dichters, als over de flessentrekkers onder de kooplieden, de windbuilen onder de speculanten, de quasten onder de kruidendokters, en de kwaadspreeksters onder de vrouwen.

Het sonnet ‘De geele vrouw’, opgenomen in de tweede bundel Letterkundige Uitspanningen, schetst een portret van een deugdzame vrouw die nochtans versmaad, veracht en belasterd wordt, en de laatste regel geeft de reden van deze ‘schendaad’: ‘Die braave Vrouw in plaats van Blank te zijn was Geel!’. Het tweede opmerkelijke vers is ‘Een huishoudelyke twist’. Het is een tweespraak tussen een man en een vrouw - hoogstwaarschijnlijk een blanke kolonist en zijn zwarte vrouw of zijn favoriete huisslavin die de rol van huisvrouw speelt. De vrouw geeft telkens op bijzonder ongezeglijke wijze antwoord aan de man, en belaagt hem zelfs met allerlei scheldwoorden. Haar - cursief gedrukte - verzen zijn in het ‘Neeger-Engelsch’ oftewel het Sranantongo gesteld, en daarmee hebben we het vroegste voorbeeld van een schriftelijke, literaire bron van deze taal. De eerder ter sprake gebrachte samenspraak van Pieter van Dyk (rond 1768) is enkel opgesteld als didactisch instrument voor Nederlandse kolonisten en ‘maakt zulk een onwaarschijnlijk naïeve indruk, dat het moeilijk is aan een authentiek relaas te blijven geloven’. De samenspraak van Hendrik Schouten is opgesteld in gekruist rijm (abab) zodat de versregels van elke persoon op elkaar rijmen, en er dus per taal sprake is van gepaard rijm:

Kind lief, laat voort de Coffij geeven! 
Tan Baija, jusno a sa kom.

 

Maak met de Slaaven dog geen leeven!
Den booijs den de toe moessie dom!

Er is duidelijk sprake van een hiërarchische verhouding, want de man straft de vrouw met de bullepees, maar zij krijgt wel het laatste woord en stelt zélf voor om maar uit elkaar te gaan. Natuurlijk heeft Schouten het gedicht een sterk satirisch element meegegeven, maar de lezing wordt in een ander licht geplaatst als we weten dat Schouten zelf met een gekleurde vrouw getrouwd was. Wat dit aangaat: zowel Ursy Lichtveld en Jan Voorhoeve als Cynthia Mc Leod hebben het onbegrijpelijk gevonden dat Schouten zich zo druk kon maken over de discriminatie van zijn eigen, gekleurde vrouw, terwijl hij wel het toneelgezelschap Pro Excolenda Eloquentia steunde dat joden niet in zijn kring toeliet. Verder maakte John Gabriël Stedman in zijn Reize naar Surinamen melding van het geval van een christelijk mulattenmeisje dat door Schouten voor de rechtbank gesleept werd, omdat zij weigerde slavenwerk te verrichten. Als dat dezelfde Hendrik Schouten is, dan is er alle reden om niet veel principes te zoeken achter zijn slavernij-kritiek, laat staan een vorm van abolitionistisch denken.

Zouden zijn verzamelde verzen amper een bundel vullen, Schouten heeft altijd veel lof geoogst - ongetwijfeld om zijn eigenzinnigheid, zijn tegendraadsheid en waarschijnlijk ook om de afwezigheid van de krullen en tierelantijnen die zoveel van het werk van zijn tijdgenoten ontsieren. Schouten was tegen de esthetiek en vóór het kritisch denken, een poëtica die hij indirect verwoordde in deze regels van het gedicht ‘De wangunst’:

Een zwier van taal maar zonder zaaken,
Dat weinig brein of vinding heeft,
Zal dat het sneedig oor vermaaken,
 
Daar het geen stof tot denken geevt?
 De Surinaamse essayist en dichter John Leefmans noemde Schouten ‘de grootste satiricus’ van zijn tijd en ‘buitengewoon interessant’. Moge Schoutens scherpste gedichten misschien ingegeven zijn door opportunistische overwegingen, hij zéi het toch maar. Met Leefmans' karakteristiek is dan ook zeker niet teveel gezegd.
 

Bron: Suriname.nu over Hendrik Schouten

Hendrik Schouten geboren in Amsterdam in 1745 en overleden in Paramaribo op 27 september 1801, Nederlands letterkundige, belangrijk lid van het genootschap De Surinaamsche Lettervrienden.

 

Vader van Gerrit Schouten, de eerste Creoolse schilder in Suriname. Hij publiceerde uitsluitend in de vier bundels Letterkundige uitspanningen van dit genootschap (uitgegeven van 1785 tot 1787), waaronder het eerste gedicht (Een huishoudelijke twist) dat voor de helft in het Sranan Tongo geschreven werd. 

 

Hij is vooral belangrijk als satirisch dichter. 

 

De Lettervrienden publiceerden tussen 1785 en 1787 vier bundels Letterkundige uitspanningen. In de eerste uitgave stond een gedicht dat met kritiek werd ontvangen omdat het strijdig zou zijn met de leer van de Gereformeerde Kerk. De daaropvolgende bundels moesten daarom vóór publicatie aan de gouverneur of aan een predikant ter inzage worden aangeboden. 

 

In dezelfde tijd werd er een tijdschrift uitgegeven dat de Surinaamsche Spectator heette. Ook de uitgever van dit tijdschrift kreeg te maken met waarschuwingen van gouverneur Wichers omdat de inhoud beledigend of ongodsdienstig was. 

 

Ook later was er sprake van censuur door de overheid. In 1786, in de onrustige tijd voor de periode van Britse protectie, gaf Hendrik Schouten een tijdschrift uit met de titel "Nieuwsvertelder of zamenspraak tusschen Louw en Krelis". 

 

Vanwege de kritiek op het bestuur die daarin werd geuit verbood gouverneur De Friderici, die Wichers in 1790 opvolgde, de verspreiding ervan. 

 

Op het gebied van toneel en muziek waren er veel activiteiten. Schouwburgen en concerten werden volgens Wolbers druk bezocht. Schouten financierde het gezelschap "Pro Extollenda Eloquentia" en stond zelf ook op de planken. 

 

In zijn journaal vermeldde gouverneur Nepveu dat op 19 juli 1773 het spel Sabina en Eponia werd opgevoerd en dat Schouten zowel de organisatie van het stuk in handen had als erin meespeelde. Behalve de gouverneur was ook de Zwitserse kolonel Fourgeoud aanwezig bij de opvoering. 

 

De economische omstandigheden in dat jaar waren voor veel planters slecht. Ze hadden jaren in weelde geleefd en moesten die opgeven toen steeds meer bezittingen met een hypotheek werden bezwaard. Schoutens toneelavond bracht een deel van de elite van de stad bijeen en het was de bedoeling, schreef de gouverneur, om maandelijks een voorstelling te geven. De voorstellingen waren echter niet toegankelijk voor joden. Zij reageerden hierop door een eigen schouwburg te openen waarin meer voorstellingen werden gegeven dan in die van Schouten.

 

Schouten huwde in 1772 met de kleurlinge Suzanna Johanna Hanssen, de moeder van Gerrit Schouten. 

 

Hendrik Schouten is begraven in de Nieuwe Oranjetuin, graf nummer 738 met het grafschrift:

 

Hier ligt begraven den weledele heer Hendrik Schouten, in leven Kommissaris van Kleijne Zaken deezer Colonie o.b.i.t. den 27 september 1801 - oud 56 jaren.

 

Suzanna Johanna Hanssen

Susanna Johanna Hanssen *1750 en haar broer Philip Samuel Hanssen *1751 waren de kinderen van de Duitse plantagehouder Samuel Loseke (ook genaamd Samuel de Loseken) en de vrijgeboren zwarte vrouw Bettie / Liesbeth van Hannibal.

Bettie / Liesbeth was een dochter van de in 1732 gemanumitteerde Isaac Hannibal, voorheen genaamd Jakje. 
Isaac Hannibal was een half-broer van de vrij-geboren Elisabeth en Nanette Samson. Hun moeder Nanoe/Mariana is in 1713, dus na de geboorte van Isaac, door de vader van zijn halfbroer Charloo Jansz en halfzus Maria Jansz gemanumitteerd. Isaac leefde in concubinaat met een slavin van Frederik Coenraad Bossé, waaruit 3 kinderen werden geboren: Jupiter (Hannibal), Cato (van Bossé, concubine van Abraham de Para) en Nanoe. Zijn dochter Liesbeth werd vrijgeboren, zij had andere moeder dan haar broer en zussen óf zij werd pas geboren na de manumissie van de concubine van Isaac.
De erfgenamen van Isaac waren zijn broer Quakoe en zijn dochter Liesbeth.
[ bron: Cynthia McLeod: Elisabeth Samson, p. 40 en verder ]

De naam Hanssen voerden zij pas later, in ieder geval in 1770. Vermoedelijk komt de naam Hanssen van Losekes moeder. In 1784 nam Samuel Loseken het initiatief om zijn onwettige kinderen te legitimeren, maar omdat nagelaten werd om aan de hieraan verbonden financiële verplichtingen te voldoen vervielen de brieven van legitimatie in 1791 (ARA-I, Sociëteit van Suriname 397, bijlage 220 bij missive Friderici d.d. 27 juni 1791). [OSO jaargang 17; 1998; p. 139]

Sociëteit van Suriname: Overgekomen brieven en papieren. (1683-1794) - 1791
Publicatie de dato 1 Juny h.a. door den hove van politie en crimineele justitie gedaan, waarbij Mr. S.J. Hanssen en zijne zuster S.J. Hanssen, huysvrouw van Hendrik Schouten, zijn vervallen verklaart van haare geobtineerde brieven van legitimatie
Bronverwijzing nummer toegang: 1.05.03, inventarisnummer: 397, folionummer: 232

In OSO jaargang 2; 1983; p.221 schrijft dhr. Lamur: 

Het Archief van de Raad van Politie (inventarisnummer 260) bevat een correspondentie tussen de Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden en de Gouverneur (en Raden) van Suriname over verschillende requesten. Een daarvan betreft het verzoek van de heer Samuel Loseken om aan zijn buitenechtelijk geboren kinderen van wie de vrij geboren negerin Betje van Hannibal de moeder was, ‘brieven van legitimatie te verlenen’. Na zijn relatie met Betje van Hannibal en de geboorte van hun beide kinderen huwde Loseken, die vermoedelijk een blanke was, met de weduwe Icard (?). Het huwelijk bleef kinderloos wat kennelijk het motief was voor Loseken voor het indienen van een request tot erkenning van zijn beide kinderen. Dit verzoek dat omstreeks 1780 bij de Gouverneur van Suriname werd ingediend betrof een zoon, P.S. Hansen, en een dochter, S.J. Hansen. Als toelichting op zijn brief verstrekte Loseken enige informatie over zijn kinderen. Beide waren Gereformeerd. Zijn dochter trouwde nadat zij een goede opleiding had genoten met de heer Hendrik Schouten. Over zijn zoon vermeldde Loseken verder dat hij hem in de gelegenheid had gesteld om in Nederland Latijn te leren, en hem ‘vervolgens tot Doctor in beide rechten [had] doen promoveren’. Beide kinderen keerden later naar Suriname terug. Het verzoek van Loseken werd op 9 september 1784 ingewilligd waardoor zijn beide kinderen ook zijn natuurlijke erfgenamen werden.

Op 11-07-1746 arriveert Samuel de Loseken in Suriname met het schip Adrichem van kapitein Cornelis Slot (Nationaal Archief, toegang 1.05.03 Inventaris van het archief van de Sociëteit van Suriname, (1650) 1682-1795 (1796), Gouverneursjournalen inv.nr 200, folio 301 / scan 158)

Op 11-12-1761 is Samuel Loseken met Geertruijda Francoise Bleij in ondertrouw gegaan.

1761 - Op heeden den 11 december zijn ten overstaan van de Edele Achtb: heeren C: E: de L: de Beauveser en D: F: Dandiran raeden in den Ed: Hove van politie en Crimineele Justitie der colonie Suriname door mij ondergeschr: gesw: Clercq ter secretaris der voorsz: colonie naa behoorlijke afvraaginge in den huwelijken staat in en aangeteeckent,
Bruidegom: Loseken
Bruid: Bley 
Nationaal Archief Den Haag, Suriname: Gereformeerden 1688-1792

Op 31-08-1774 werd melding gemaakt van het overlijden van de "huisvrouw" van Samuel Loseken, Geertruijda Francoise Bleij.

1774 - augustus 31 Debet Samuel Loseken - A kerkegeregtigheid voort begraven van zijn huijsvrouw Geertruijda Francoise Bleij in de N: O: T: f 50,-
ARA, Oud archief Burgerlijke Stand Suriname, inv.nr. 26, grootboek van de kerk van Paramaribo 1766 -1776 ; Code microfiche Enz. Ned. Ger. Gem. B 1766 - 1776 Paramaribo / 11 ; Pagina register 285

Samuel Loseke is zelf overleden op 13-04-1786 en begraven op plantage Bleijenhoop te Cottica.

1786 - april 13 Debet Boedel S: Loseken - Aan kerkegeregtigheijd voor 't begraaven op de pl: Bleij & Hoop Cott: & P: f 16,15 / Exploit zegel f 2,10
Archiefstuk ARA, Oud archief Burgerlijke Stand Suriname, inv.nr. 28, grootboek van de kerk van Paramaribo 1786 -1789 ; Code microfiche Enz. Ned. Ger. Gem. O. 1786 - 1789 / 2 ; Pagina register 26


1786 - april 13 Debet Boedel S: Loseken - Aan kerkegeregtigheijd bekentgem: Parr: f 7,10
Archiefstuk ARA, Oud archief Burgerlijke Stand Suriname, inv.nr. 28, grootboek van de kerk van Paramaribo 1786 -1789 ; Code microfiche Enz. Ned. Ger. Gem. O. 1786 - 1789 / 2 ; Pagina register 26

Van Samuel Loseke is een zuster bekend: Elisabeth Beate de Rou geboren Loseken. Zij arriveerde in Suriname op 28-09-1771, met het schip Anna Maria (kapt.: Cornelis Kok) vanuit Amsterdam. [bron: Scheepsregisters, door John de Bye] Op 03-11-1771 overleed zij op plantage Bleijenhoop te Cottica en is zij aldaar begraven. 

1771 - november 3 Debet Samuel Loseken - A kerkegerechtigheid voor bekentmaaken der overleijden van zijn zuster Beata Elisabeth de Rou op de pl: Bleijenhoop f 9,- ( idem voor 't begraven van de selve op gemelde plantagie f 20,-)
Archiefstuk ARA, Oud archief Burgerlijke Stand Suriname, inv.nr. 36, journaal van ontvangst wegens kerkgerechtigheid 1766 – 1774 ; Code microfiche: Enz. Ned. Ger. Gem. O. 1766 - 1774 / 4 ; Pagina register: 174

In 1747 licht Gouverneur Mauricius een klein tipje van de sluier over de vader van Samuel Loseken:

Donderdag 30 maart 1747
Tot keurmeester, in plaats van den overleden Johannes Kunst, aangesteld Samuel Loseken, en heeft deselve den Eed tot die functie staande in mijne handen afgelegt; De vader van gemelde Loseken is geweest een oud intiem vriend van mijn huis, een voornaam Advocaat, en naderhand Justitie Raad in Holstein en eindelijk Regeerings Raad van 't graafschap van Hanan.

Nationaal Archief Den Haag, Toegang 1.05.03 Inventaris van het archief van de Sociëteit van Suriname, (1650) 1682-1795 (1796), Inventarisnummer 200 1744 december 27 - 1747 december 26, folio 462

 • Jan Jacob Mauricius was in 1725 resident bij de Neder-Saksische Kreits te Hamburg.
 • In Amsterdam woonde ene Anna Catharina de Loseken geb.ca. 1723 Hamburg, wiens moeder Johanna Fredrika Hansen in Hamburg woonde. Zou zij een zus zijn van Samuel Loseken? (bron Archief Amsterdam, archiefnr 5001, invent 728 - Ondertrouwregister p.356)

 

Susanna Johanna Schouten geboren Hanssen staat in 1831 samen met haar dochter Elisabeth ingeschreven op de Saramaccastraat 561 in Paramaribo. Volgens dit wijkregister zou zij geboren zijn omstreeks 1758.

Wijkregister 1831 (D) Saramaccastraat 561
Nationaal Archief Toegang 1.05.11.09, Inventarisnummer 65, 1831. D

Schouten; Susanna Johanna; 73; gereform;
Schouten; Christina Elisabeth; 52; gereform;

 

 


2. Hendrik Samuel Schouten (*10-10-1785 - †16-04-1840)

Hendrik Samuel Schouten was de zoon van de Amsterdammer Hendrik Schouten en de kleurlinge Suzanna Johanna Hanssen. Hij lijkt ongehuwd, maar niet kinderloos gestorven. Zijn erfgenamen waren zijn zus Christina Elisabeth Schouten, en de 2 kinderen van zijn broer Gerrit Schouten: Carolina Maria (1804-1886, gehuwd met A.F. Lammens) en Frederik Johannes (1807-1846).

In september 1825 werd hij beëdigd als Burgerkapitein van de divisie Para [Surinaamsche courant 30-09-1825] . Hij is dit gebleven tot aan zijn dood op 16-04-1840.

Hij was eigenaar van meerdere plantages waaronder: Onverwacht, Topibo, L'Inquiétude en Liefdenshoek aan de Surinamerivier. Op Onverwacht, Topibo, L'Inquietude en Mawakkabo is hij directeur geweest.
In de periode 1837-1839 is hij diaken geweest voor de Hervormde Gemeente te Para. [Surinaamsche Almanak 1838 en 1839]

 
Achternaam Schouten
Geboortedatum 10-10-1785
Datum doop 27-10-1785
Naam vader Schouten
Naam moeder Hansen
Tekst register 1785 oktober 27 Heb ik ondergesch: in teegenwoordigheid van den Eerw: broeder diacon P: Thomas, een echt kind gedoopt genaamt Hendrik Samuel geboore den 10 deezer. Vader Hendrik Schouten, moeder Susanna Johanna Hanssen echtelieden. Peeter: Samuel Loseken. Het kind wierd door de vader zelfs ten doop gehouden. Q: T: (was get:) A: A: Sporon V:D:M:
Archiefstuk ARA, Oud archief Burgerlijke Stand Suriname, inv.nr. 10, kerkboek 1770 - 1792 (Paramaribo)
Code microfiche Enz. Ned. Ger. Gem. D. 1770 - 1792 / 6 (Paramaribo)
Pagina register 139

 

Surinaamsche Courant 19-04-1840 04 overlijden HS SCHOUTENSurinaamsche courant, 19-04-1840 (Delpher.nl)

 

(16495) Op den 16den dezer maand, overleed alhier in den ouderdom van 55 jaren en 6 maanden , mijn Broeder de Heer HENDRIK SAMUEL SCHOUTEN; — waarvan langs dezen weg, kennis geve aan Vrienden en Bekenden. 

Paramaribo den 18 April 1840. 
C. E. SCHOUTEN

 

UITWERKEN: Nationaal Archief, Toegang 1.05.11.13 Inventaris van het digitaal duplicaat van het archief van de Commissie tot de Zaken der Nieuwe Wees-, Curatele- en Onbeheerde Boedelkamer en haar Opvolgers, (1778) 1828-1876 (1879)
Inventarisnummer 114 1839 dec. - 1840 dec.
Bestandsnaam NL-HaNA_1.05.11.13_114_0136
 , NL-HaNA_1.05.11.13_114_0141 en NL-HaNA_1.05.11.13_114_0165

 

Kinderen (diverse bronnen)

Het is soms onduidelijk welke Hendrik Samuel Schouten het betreft.
[bronnen/links naar Delpher.nl]

 1. Hendrik Samuel Schouten  *1745 - †1801 gehuwd met Hanssen
 2. Hendrik Samuel Schouten  *10-10-1785 - †16-04-1840 ongehuwd?
 3. Hendrik Samuel Schouten  *05-03-1830 - †06-06-1893 - gehuwd 1877 met Sara Maria Victoria van Wijcks, Francoise Susanna Orsinga, en Julia Wilheimina Margaretha Binz
 4. Hendrik Samuel Schouten  *ca 1869- †29-09-1908 -  in 1893 gehuwd met Hendrina Johanna Leijsner / Leysner

 

Kinderen met Carolina Potvillage

H. Schouten (#2) koopt woning in 1831 voor, hoogstwaarschijnlijk, zijn kinderen met C. Potvillage

 • Surinaamsche courant 30-07-1831 (Delpher.nl)
  Transport
  Idem. Dezelve (Vendumeester J.E. Lijons), in relatie voormeld, aan H. SCHOUTEN, voor de minderjarige Kinderen van C. POTVILLAGE, genaamd Hk. SAML. SCHOUTEN en JOHANNA NANETTE SCHOUTEN, van het Huis, Erf en Gebouwen, aan de Zwartenhovenbrugstraat, La. D. No. 466. Paramaribo 30 Julij, 1831

In 1831 Carolina Jacoba Potvillage (27 jaar) woonachtig op de Hogestraat D.782, met Hendrik Samuel Schoute (14 jaar of maanden?) en Annette Johanna Schoute (4m).
[NL-HaNA, Suriname / Gemeentebestuur, 1.05.11.09, inv.nr. 65: Wijkregister 1831 D]

Wijkregister Paramaribo 1841: Zwartenhovenbrugstraat 249 / OW D. 466
Potvillage; C.J.; kleurling; -; -; Luthers;
Schouten; Samuel Hendrik; kleurling; -; -; -;

Wijkregister Paramaribo 1846: Zwartenhovenbrugstraat 249 / OW D. 466 [link naar index van Dikland/Sanj-Ajang]
Potvillage, Carolina El: Jacoba - kleurling - 38 jaar - Luthersch
Schouten, Hendrik Saml: - kleurling - 16 jaar - beroep: Schrijver - Hervormd [= zoon Carolina Potvillage]
Martinus, Mozes - kleurling - 76 jaar - Port: J: G:

 

Dochter van Hendrik Samuel Schouten #2 en Carolina Louisa Jacoba Potvillage

 • www.suriname.nu maakt vermelding van een "bastaarddochter" (kind buiten echt geboren) van Hendrik Samuel Schouten Sr.: Johanna Nanette Schouten, overleden in 1836 op 4 jarige leeftijd.  

Nationaal Archief Suriname, BS Geboorten 1831, folio 41: Johanna Nanette Schouten geboren 28-03-1831, dochter van Carolina Louiza Jacoba.  

Zoon van Hendrik Samuel Schouten #2 en Carolina Louisa Jacoba Potvillage

 • www.suriname.nu maakt ook melding van een bastaardzoon: Hendrik Samuel Schouten Junior (#3), geboren 1830.

Nationaal Archief Suriname, Burgerlijke Stand toegang 2.10.61, Geboorten inv. 3 Paramaribo 1830, Folio 37
Hendrik Samuel Schouten, geboren 05-03-1830 15:00 huis D.793
moeder: Carolina Louisa Jacoba Potvillage
overleden 06-06-1893

Dochter van Carolina Louisa Jacoba Potvillage (en H.S. Schouten?)

 Overige info

 • Boedel Christina Elisabeth Schouten : Nationaal Archief, Den Haag, Suriname: Onbeheerde Boedels en Wezen, nummer toegang 1.05.11.13, inventarisnummer 2475 helft plantage Topibo, papieren L'Inquiétude.
  Elisabeth Christina Schouten overleden, 18 juni 1856, om 3uur 's ochtends
  wonende aan de Graven- of Soldatenstraat
  [...] Een oude koffer, waarin eenige betaalde kwitantie, nota's, brieven, oude verantwoord rekeningen, zoo van de Houtgronden L'Inquietude en Onverwacht als van hare privé zaken. [...] Voorts geeft de Rendant [Rabanus Franciscus Böhm] op als voor de helft dezen boedel toetebehooren, den verlaten grond Topibo, gelegen aan de Parakreek, zo meede dat hij als gewezen gemachtigde van de overledene, diverse papieren en stukken hare zaken betreffende onder zich heeft, welke hij aanneemt aan de Heer Requirant nader over te geven.

 • Schouten / Pree op forum Surinaamse genealogie 
  Maria Elisabeth Pree 10-02-1782 - 06-05-1842; vermoedelijk een relatie gehad met ene Hendrik Schouten en kreeg met hem, Johanna Geertruida Schouten, geboren 20-11-1803. Gedoopt volgens het Lutherse geloof.

 • [NAS] Geboorteakte 1838, folio 136
  Johanna Geertruida Schouten 21-08-1838 bevallen van dochter Johanna Elizabeth


  Wijkregister 1841 Steenbakkersgracht 70a / OW D631
  Toegang 1.05.08.01 Inventaris van het archief van de Gouverneur-Generaal der Nederlandse West-Indische Bezittingen, (1814) 1828-1845 (1846), Inventarisnummer 675 1841, E

  Coutinho; Mozes Henr.; blanke; 45; schrijver; Port Jo.; slaven-kleurling: 2 meisjes; behoord aan de boedel R.H. Cotinho geb Tores;
  Demattoo; Rebeca Caril.; kleurling; 32; -; Port. Jo.; slaven-neger: 1 vrouw;
  Dematos; Marjana Caril.; kleurling; 4,5; -; Port. Jo.;
  Dematos; Abraham Car.; kleurling; 3,5; -; Port. Jo.;
  Demattos; Isaac Carilho; kleurling; 7m; -; Port. Jo.;
  Schouten; Johanna Gertr.; kleurling; 36; -; hervormd;
  Schouten; Johanna Elis.; kleurling; 2; -; Luth;
  Schouten; Jacob Abraham; kleurling; 1m; -; Luth;
  van Buttener; Johanna van E_.; vrije neger; 56; Morav;
  Leijdenhoop; Louisa Carolina; vrije neger; 29; -; Gereform;
  Jansje; Petronella; kleurling; 12; -; gereform;
  -; Judith? Josephina; kleurling; 6; -; gereform;
  -; Johanna Wilhelmina; kleurling; 3; -; Luth;
  -; Johannes Jacobus; vrije neger; 46; -; Rooms; slaven-neger: 2 vrouwen; voor de vrijdom behoord aan de boedel Juda Jona;
   
  Johanna Geertruida Schouten was eigenaresse van de volgende gemanumitteerden 

  1. Jetta (mustice)
  Bron: Namen van vrijgemaakte slaven 1816-1827, door H.E. Lamur en H.E. Helstone 
  #915 - boek 49 / 25-01-1827 - v - Jetta, Mustice - eigenaar en verzoeker: Johanna Geertruida Schouten

  Zie ook slavenregister: Jetta van Schouten, eigenaresse van Wilhelmina Andreij
  (Slaven-)Naam Wilhelmina Andreij
  Geslacht Leeg
  Eigenaar Schouten Jetta van
  Inschrijfdatum 1838
  Extra informatie inschrijving voor de vrijdom.
  Uitschrijfdatum 16 maart 1840
  Extra informatie uitschrijving Ingevolge resolutie dd 16 Maart 1840 No 398/346 overgebragt op het Commissariaat voor de inlandsche Bevolking met benoeming van D J Loth tot Straatvoogd.
  Inventarisnummer 10
  Folionummer 1790
  Jaar 1838
  Serie register 1838-1848
  Type register Particulieren
  Scannaam Slavenregister_InvNr_10_FolioNr_1790a
  Scan https://afbeeldingen.gahetna.nl/naa/thumb/3000x3000/4aabe04f-1a09-ebb3-fb2f-0891f55cf803.jpg

  2. Geertruida Cecilia Nuttig, slavennaam: Celia
  Bron: Manumissies Suriname op gahetna.nl: bij overlijden weduwe van D.J. Rijke
  Voornamen Geertruida Cecilia
  Geslachtsnaam Nuttig
  Slavennaam Celia
  Geslacht vrouw
  Datum manumissie 31-12-1834
  Bedrag cautie 0
  Datum borgtocht 29-11-1834
  Bedrag borgtocht 500
  Verwijzing /
  Borgen J.A. Muller en Maria El. Pree
  Eigenaar Johanna Geertruyda Schouten
  Overige informatie GR 31-12-34, no. 1308

  - En van de volgende slaven

  Henrietta van J.G. Schouten
  Bron: Slavenregister 1830-1838 InvNr. 05 FolioNr. 2148a de slavin Wilhelmina van Henrietta van J.G. Schouten

  Floortje (1797) en haar zoon Bonheur (1823)
  Bron Slavenregister 1848-1851 InvNr. 16 FolioNr. 1516

 

 


 

Uitzoeken wie de vader(s) is/zijn 

 

Schouten - Franke of Francke

De website suriname.nu meldt:

Overleden 04-02-1828: Maria Elisabeth Franke, Surinaams partner van Hendrik Samuel Schouten Sr.

Nationaal Archief, Den Haag, Digitaal Duplicaat: Microfiches Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Suriname, nummer toegang 1.05.11.16, inventarisnummer 1

Doopregister anno 1825
18 Julij _ JOHANNA GERHARDINA ELISABETH SCHOUTEN
Dochter van Maria Elisabeth Flaneke (of Francke/Franke?) 
Getuige ; Gerrit Carel Francois Schouten 
Geboren 10 Junij h.a.
Naar aanleiding der Gouv res dd 14 Septr. 1847 No 1350, heeft deze persoon haren wensch te kennen gegeven om bij voortduring den naam van Schouten als familienaam te blijven voeren

 

Nationaal Archief Suriname, toegang 2.10.61 Burgerlijke Stand inv. 1432 Huwelijken Paramaribo 1842-1849
Huwelijk 22-12-1847
+ Johanna Gerhardina Elisabeth Schouten, 22j., geb Suriname, minderjarige dochter van Maria Elisabeth Francke (kanttekening: ovl 01-10-1895)
+ Johan Francois Arons, 21j., geb Suriname, ingenieur, minderjarige zoon van Pieter Hendrik Arons en Elisabeth Johanna Francke

NL-HaNA, Microfiches DTB Suriname, 1.05.11.16, inv.nr. 13

Doopregister Anno 1827 (pag.94)
Den 11.Julij _ SARAATJE PETRONELLA SCHOUTEN
Dochter van Maria Elisabeth Franke
Geboren den 22 Junij 1827
Doopget.Pieter Hendrik Arons

Betreft dit of dit dezelfde Maria Elisabeth Franke 1802-1828?
Of Johanna Maria Elisabeth Francke 1782-1839? (bron: Nieuwe Surinaamsche courant 08-06-1839, overleden 57 jaar oud)

Maria Elisabeth Franke is overleden in 1828, getuige onderstaande advertentie

Surinaamsche courant 11-03-1828

De Ondergeteekenden zullen, door den Venduhouder, M.A. Salomons, op Woensdag nademiddag den 12 dezer ten 4 uren doen verkoopen, de goederen van wijlen Mejufvrouw M.E. FRANKE, in haar Ed. Huis aan de Steenbakkerij Straat, bestaande in Goud, Zilver en Meubelen.
Paramaribo den 11 Maart 1828.
H. SCHOUTEN qq.
P.H. ARONS qq

Bron: website stamboom van Emden genealogieonline.nl

Persoonlijke gegevens Maria Elisabeth Franke
Vader: Jan Harme Franken (1758 - 11-06-1819 Par'bo) [*1*]
Moeder: Tina van Franke (1761 - 23-09-1839 Par'bo)
Zij is geboren in het jaar 1802 in Paramaribo. (Bron overlijdensakte)
Woonachtig: Nederland.
Paramaribo, Steenbakkerijstraat (-1828)
Zij is overleden op 4 februari 1828 in Paramaribo, zij was toen 26 jaar oud. (Bron:BS in Surinaamsche Courant 18-03-1828 : 4 februari 1828, jufvr. Maria Elisabeth Franke, oud ruim 25 jaar; grafzerk: 1826)
Zij is begraven in het jaar 1828 in Paramaribo, Oranjetuin. (Bron Fred. Oudschans Deutz, Nederlandsche grafzerken in Suriname (1843), p.27 589 Elizabeth Franke oud 26 jaar.)
Zij had nog een broer: Willem Christiaan Franke (1792-1839) en zus: Elisabeth Johanna Franke (1805-1889) 

[*1*] Is dit de J.H. Franke die eigenaar van Topibo was in 1824?

[*2*] Elisabeth Johanna Franke was gehuwd met Pieter Hendrik Arons. (bron: Surinaamsche courant 08-07-1839 Bevallen: Elisabeth Johanna Franke, Echtgenoot van Pieter Hendrik Arons, dochter.)

 

Bronnenpublicatie SSG: Grafzerk & Suikerwerk (2006)

Jan Harme Franke, oud-Raad van Civiele Justitie, † 11-6-1819, oud circa 57 j. (no. 586).
Willem Christiaan Franke, † 3-4-1826, oud 34 j. (no. 587).
Tiena van Franke, † 23-9-1839, oud 78 j. (no. 588).
Elzabeth Franke, † 4-2-1826, oud 26 j. (no. 589).
Elizabeth Helena Maria van Franke, weduwe N.M. Bender, geb. 15-8-1815, † 22-6-1883. (no. 678).
Catharina Franke, echtg. van J.P.W. van Eyck, geb. 21-8-1811, † 29-4-1892. (no. 581).

Wijkregister 1841 Drambrander Gracht 113 / OW D. 38 (Nationaal Acrhief toegang 1.05.08.01, inv. 675 1841 E)

Franke; Johan Hendrik; blank; 73; gepens. Maijor; Luthers;
Franke; Amelia Hendr.; kleurling; 18; geen beroep; Luthers;

 

 

Schouten - Comvalius

Publieke Veilingen. Ten huize den den Vendumeester M. A. KEIJSER. 
DINGSDAG, 9 FEBRUARIJ 1841.
Hrt ERF met de daarop staande GEBOUWEN , op den hoek van de Steenbakkersgracht en Hofstraat, La. D. No. 608; aankomende den Boedel H. S. SCHOUTEN, ƒ 1465. — JULIANNA COMVALIUS voor hare minderjarige Kinderen HENRIETTA MARIA SCHOUTEN, JACOBA SUSANNA SCHOUTEN , JOHANNES MARTINUS SCHOUTEN en MARGARETHA ALBERTINA SCHOUTEN.

 

NL-HaNA, DTB Suriname 1.05.11.16, inv.nr. 13

Doopregister Anno 1826
KOOSU (Koosie?) SUSANNA SCHOUT.
doop 19 januari 1826
Dochter van Johanna Comvalius
Getuige Johanna Catharina van Heijningen
Geboren 30 December 1825

 
 

NL-HaNA, Microfiches DTB Suriname, 1.05.11.16, inv.nr. 13

Doopregister Anno 1827 (pag.103)
JOHANNES MARTINUS SCHOUTEN
Doop donderdag 6 December 1827
geboren 30 Oct.L.l
zoon van Juliana Comvalius
Doopgetuige Charles Del Prado

 

Geboorteregister 1829 (stamboomsuriname.nl) : Jansje Albertina Schouten, dochter van Juliana van Comvalius (folio 99)
-> Geboorteakte: 1829, folio 99 geen vermelding vader

Surinaamsche courant, 07-01-1843 : overleden 19-12-1842 Hendrietta Maria Schouten, dochter van Julianna Comvalius , 18 jaren en 5 maanden (= geboren ca juli 1824)

Surinaamsch weekblad, 05-09-1858 : overleden 28-08-1858 Juliana Comvalius, 58 jaren en 4 maanden

Wijkregister 1831 D / NL-HaNA, Suriname / Gemeentebestuur, 1.05.11.09, inv.nr. 65
Hogestraat 77:

Margo van Directie 60j.
Juliana Comvalius 28j. gereformeerd
Catharina Johanna van Heijningen 30j. gereformeerd
Elizabeth van Heijningen 30j. gereformeerd
Henrietta Maria Schoute 6j. gereformeerd
Jacoba Susanna Schoute 4j. gereformeerd
Johannes Martinus Schoute 3j. gereformeerd
Marg Albertus Schoute 19 [nov?] j. gereformeerd
Petrus M. Martinus 70j. gereformeerd


Wijkregister 1846 D
Noordzijde Steenbakkersstraat 157 / D.608a

Juliana Comvalius, kleurling, 45 jaar, hervormd
Jacoba Susanna Schouten, kleurling, 20 jaar, hervormd
Johannes Martinus Schouten, kleurling, 18 jaar, schrijver, hervormd
Margaretha Albertina Schouten, kleurling, 16 jaar, hervormd
John Smith, vrije neger, 35 jaar, timmerman, R.C.

 

Juliana Comvalius lijkt een dochter van Margo van Directie

14 April 1849
Boedel Margo van Directie
Opgemelde M. van Directie op heden morgen om 8 uren in het huis aan de Hoogestraat La. E. No 340, overleden zijnde, werd door den Heer C. del Prado, aan mij 2e Commies daarvan kennis gegeven, en tevens geinformeerd, dat haren boedel in hare nalatenschap, door de kinderen der overledene C.J., E.M. van Heijningen, & Juliana Comvalius, als abintestato Erfgenamen, is aanvaarde, van welke aanvaarding zij behoorlijke acte ten overstaan van den gezworen klerk M.L. Goede en getuigen hebben gepasseerd.
Chacuenuit 2e Commies

Bron: Nationaal Archief Den Haag, Toegang 1.05.11.13 Inventaris van het digitaal duplicaat van het archief van de Commissie tot de Zaken der Nieuwe Wees-, Curatele- en Onbeheerde Boedelkamer en haar Opvolgers, (1778) 1828-1876 (1879), Inventarisnummer 118 1846 aug. - 1849 sep., Scan 0437

 


 

Bronnenpublicaties

Overlijdensadvertenties en Onbeheerde Boedels 1800-1828, door John Sang-Ajang

 • 9633 27-09-1801 Schouten, Hendrik Schouten 56j. Commissaris van Kleine Zaken (NL 1942, 7/8)

 • 9631 06-02-1803 Schouten, Hendrik Martinus Schouten. SAV (Savanne of Savane Kerkhof der vrijlieden). Kleine kind van mevrouw M.H. Zeegelaar

  9632 06-02-1803 Zeegelaar, Hendrik Martinus Schouten zie volgnummer 9631 / Schouten

 • 9636 18-07-1808 Schouten, mejuffrouw Nanetta Hillegonda Schouten (Schoute) - 34j6m. weduwe van wijlen de heer D.J. Ryke (Rijke) (Hellegonda). Nieuwe Kerkhof

  9637 18-07-1808 Schoute, mejuffrouw Nanetta Hillegonda Schouten (Schoute) - zie volgnummer 9636 / Schouten

  9638 18-07-1808 Ryke, mejuffrouw Nanetta Hillegonda Schouten (Schoute) - zie volgnummer 9636 / Schouten

  9639 18-07-1808 Rijke, mejuffrouw Nanetta Hillegonda Schouten (Schoute) - zie volgnummer 9636 / Schouten

 • 1161 05-08-1808 Bossé, de vrije Quasiba van de vrije Finise van Bossé Op "Savanne" begraven. Begraven door de heer H. Schouten

 • 9635 31-10-1809 Schouten, Cornelis Schouten 39j9m

 • 9634 29-12-1824 Schouten, de heer J. Schouten overleden in en begraven voor rekening van Geneeskundig Civiel Departement op SAV (Savanne of Savane Kerkhof der vrijlieden)

 • 303 12-07-1825 Aquin, Eugenius Placidus Josephus d'Aquin 31j. advertentie geplaatst door/ testamentair executeur: Carolina Maria Schouten (echtgenote). Na korte ziekte. Begraven op de "Nieuwe Kerkhof". Begraven door+voor rekening van zijn echtgenote. Begraven 13/7. Rooms Katoliek. Overlijdensadvertentie

  304 12-07-1825 Schouten, Eugenius Placidus Josephus d'Aquin zie volgnummer 303 / Aquin

 • 10025 06-10-1784 Sobre H.D. Sobre (MD). Eigenaar van: pl. "de Goede Vreede", pl. "Clevia", 1/4 pl. "Saltshalen", 1/2 plantage "Vlaardingen", 1/2 pl. "Catharinasburg", grond "Klein Perou", 1/2 houtgrond "Onverwagt", Buitengrond "La Solitude" (S1818, 77)
 • 3842 28-07-1806 dhr B. van Gelderen overleden en begraven op plantage "Onverwagt" in Para. Universele erfgenaam: de vrije Elisabeth van van Gelderen. Crediteuren en debiteuren melden bij de heer J.E. Penard. (S 1806, 65)(fiche 9, 31). MD.

 • 4470 17-11-1806 Hanssen mr. Philip Samuel Hanssen 54j5m. TBB 1/4 houtgrond "Onverwagt" aan de Parakreek (S1809,6). Nieuwe Kerkhof

 

Wijkregister van Paramaribo 1846 
Schouten in "Lijst met namen van vrije personen in Paramaribo", Gebaseerd op het Wijkregister van Paramaribo 1846, in database gezet door Ph. Dikland en J. Sang-Ajang (via digitalisering slavenregister)
[ Klik hier voor de link waar u de indexering van de Wijkregisters 1846 Paramaribo kunt downloaden ]

Christina Elisab: (57 j.) dochter van Hendrik Schouten en Suzanna Johanna Hanssen
[Gravenstraat 11/ La.D.28 met div. personen Banffer en Schutte, oa Henriette van Banffer 45j.]

Saraatje Petronella (20 j.) dochter van Maria Elisabeth Franke 
[Gravestraat of gracht 25, tezamen met van Sachten, Lopes, Berkel, Angelier, Wijnberg, Brandon, Greeve, ]

Johanna Elisabeth Gerhardina (19 j.) dochter van Maria Elisabeth Franke 
[Gravestraat of gracht 27 tezamen met div. Arons en Johanna Franke 39j.]

Anna Maria (13 j.) ?
[Maagdenstraat 21 / 151, tezamen met Lobato, van Curiel, Sanches]

Jacoba Susanna (20 j.) dochter van Juliana Comvalius
[Steenbakkersstraat noordzijde 157 / 608a, tezamen met Juliana Comvalius 45j.]

Johannes Martinus (18 j.) zoon van Juliana Comvalius
[Steenbakkersstraat noordzijde 157 / 608a, tezamen met Juliana Comvalius 45j.]

Margaretha Albertina (16 j.) dochter van Juliana Comvalius 
[Steenbakkersstraat noordzijde 157 / 608a, tezamen met Juliana Comvalius 45j.]

Johanna Geertruida (41 j.) dochter van Maria Elisabeth Pree? 
[Steenbakkersgracht 75a / D.631, tezamen met van Johannes Jacobus Bl. Jb. Jona 52j.]

Johanna Elisabeth (7 j.)
[Steenbakkersgracht 75a / D.631, tezamen met van Johannes Jacobus Bl. Jb. Jona 52j.]

Jb: Abm: (5 j.)
[Steenbakkersgracht 75a / D.631, tezamen met van Johannes Jacobus Bl. Jb. Jona 52j.]

Frederica Wilhelmina (34 j.) - geboren 25-04-1838 Paramaribo, dochter van Susanna Hillegonda Schouten
- overleden 04-10-1902
- gewettigd bij huw. 25-12-1861 Rabanus Franciscus Böhm en Susanna Hillegonda Schouten
[geboorteakte 1838, folio 63, NAS]
 
[Wagenwegstraat 122/ La.D.99 tezamen met Bohm (oa Frans Rabanus 31j.), Meijer en  Johanna Hillegonda Zeegelaar 14j.] Opm PR: Frans Rabanus Bohm was gehuwd met Susanna Hellegonda Schouten (ca1812-1875)

Hendrica Paulina (7 j.)
[Wagenwegstraat 122/ La.D.99 tezamen met Bohm (oa Frans Rabanus 31j.), Meijer en  Johanna Hillegonda Zeegelaar 14j.]

George Lodewijk (5 j.)
[Wagenwegstraat 122/ La.D.99 tezamen met Bohm (oa Frans Rabanus 31j.), Meijer en  Johanna Hillegonda Zeegelaar 14j.]

Geen naam (2 j.)
[Wagenwegstraat 122/ La.D.99 tezamen met Bohm (oa Frans Rabanus 31j.), Meijer en  Johanna Hillegonda Zeegelaar 14j.]

Frederik Joh: (39 j.) zoon van Gerrit Schouten
[Keizerstraat zuidzijde 10 / 183, tezamen met Catharina Susanna Hanssen 53j., Polak, Lambert, Bleij, Louis, Coronel]

Leentje Helena (13 j.)
[Keizerstraat zuidzijde 10 / 183, tezamen met Catharina Susanna Hanssen 53j., Polak, Lambert, Bleij, Louis, Coronel]

Hendrik Samuel (16 j.) zoon van Potvillage, Carolina Louisa Jacoba 
[Zwartenhovenbrugstraat 249 / D.466, tezamen met Carolina El. Jacoba Potvillage 38j. en Mozes Martinus 76j.]


* Carolina Maria Schouten komt niet voor op deze lijst. Zij was echtgen. van A.F. Lammens sr. en destijds vermoedelijk woonachtig in Nederland.

 

Wijkregister 1841 (E) Saramaccastraat 58 / OW D.560

Nationaal Archief Toegang 1.05.08.01 Inventaris van het archief van de Gouverneur-Generaal der Nederlandse West-Indische Bezittingen, (1814) 1828-1845 (1846), Inventarisnummer 675 1841, E

Zeegers; Maria Magdalena; kleurling; 49; beroep -; hervormd; slaven-kleurling: 2 meisjes, slaven-neger: 2 mannen, 5 vrouwen, 2 jongens, 1 meisje;
van Wijcks; Henr. Frederika; kleurling; 16; beroep -; hervormd;
Zeegers; Adolph. Carolina; kleurling; 13; beroep -; hervormd;
Schouten; Chris. Elis.; kleurling; 50; beroep -; hervormd; slaven-neger: 1 man; behoord aan [...]
Zeegelaar; Carol. Herber; kleurling; 50; beroep -; hervormd;
Zeegelaar; Elis. Henr.; kleurling; 12; beroep -; hervormd;
Schouten; Susan. Hellig; kleurling; 30; beroep -; hervormd;
Schouten; Joh. Carol.; kleurling; 10; beroep -; hervormd;
Schouten; Fred. Wilh.; kleurling; 3; beroep -; hervormd;
Schouten; Hes[...] Paulina; kleurling; 4m; beroep -; hervormd;
Le Clercq; Theodorus; kleurling; -; vischer; hervormd;
Rietpont; Sallij; kleurling; -; vischer; Jood Gem;

 

 

 

"Een ongekende elite. De opkomst van een gekleurde elite in koloniaal Suriname 1800-1863" van Ellen Neslo

pagina 305

127m
(man)
Schouten, Hendrik Samuel (zoon)

1e Comvalius, Juliana/ Potvillage
2e Orsinga, Susanna Francoise [*onjuist]

Hofstraat 10-10-1785 tot 16-4-1840
(OT: Oranje Tuin begraven)
Geref Planter
128 vB
(vrouw van blanke)
Lammens geb. Schouten, Carolina Maria

Lammens, Adriaan Francois, Blank

Waterkant 51-53 1-2-1804 tot 22-10-1886
(NL)
1767 tot 1847
RK Luth Planter / Ambtenaar
129m
(man)
Schouten, Gerrit Carl Francois

Zeegelaar, Maria Helena

Keizerstraat 11 16-1-1779 tot 30-9-1839
? tot 1842
Geref Luth Kunstenaar
           

* Opmerking pinasroots: Susanna Orsinga is in 1861 gehuwd met H.S. Schouten, de zoon van Carolina Louise Jacoba Potvillage (en Hendrik Samuel Schouten 1785-1840?).


 

Koloniaal nieuwsblad 04-04-1870
Bevallen 18 maart 1870 Susanna Francoise Orsinga, echtg van Hendrik Samuel Schouten, zoon

Surinaamsche courant en Gouvernements advertentie blad 05-06-1875
Overleden 30 mei 1875 Francoise Susanna Orsinga, echtg. van Hendrik Samuel Schouten, 49 j.

Surinaamsche courant 06-11-1831
Overleden 11-10-1831 Charles Willem Gerret Schouten, zoon van Henrietta Cornelia Maria Krieger, wed. Daniel Johannes van Niel, oud 1 jaar en 6 maanden.

Geneanet / Keizerweerd
Johanna Elisabeth Schouten *21-08-1838 gehuwd met Henrich Schepp 12-07-1826
ondertrouwd 11-01-1867 (Koloniaal nieuwsblad 16-01-1867)

Geboorteregister 1829 folio 99
Jansje Albertina Schouten, dochter van Juliana van Comvalius

NAS Geboorteregister 1831 folio 206
Johanna Carolina Schouten, geboren 07-12-1831 (huis D.547) dochter van Susanna Hildegonda Schouten, gewettigd bij huwelijk van Ratanus Franciscus Böhm en Susanna Hellegonda Schouten op 25-12-1860 in Suriname


Nationaal Archief, Den Haag, Digitaal Duplicaat: Microfiches Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Suriname, nummer toegang 1.05.11.16, inventarisnummer 8 (scan 44 Schouten en Lammens)
+3_Hr.Adriaan Francis Lammens-
_Weduwenaar van vrouwe Maria de Gelder -
_oud 60 jaren _Gereformeert_geb.te:Vlissingen-
_Carolina Maria Schouten _Wed.van Eugenius
_Plasidus Josephus d'Aequin-oud 23 jaren_
_Roomsch Catholieke_geb.te;Paramaribo-
_Ondertrouw:12 january_Getrouwd ;28 January 1826-

 


 

Overigen

Surinaamsche courant, 13-05-1840 pagina 2 
Publieke verkoop 20-05-1840 van eigendom H.S. Schouten:
23 privé slaven waaronder bekwame kanters en zagers  [ Klik hier voor vermoedelijke lijst van slaven in slavenregister, gezien uitschrijfdatum en aantal ]
huis en erf ad Saramaccastraat lopende tot aan Suriname-rivier La. D. No. 561 O.W. en La. E. No. 13 N.W.
erf en gebouwen ad Saramaccastraat La. D. No. 537 O.W. en La. E. No. 48 N.W.
erf en gebouwen ad Steebakkersgracht La. D. No. 605 O.W. en La. D. No. 157 N.W.

De 23 slaven staan vermoedelijk op onderstaande lijst in het slavenregister 1838-1848, gezien de uitschrijfdatum en het aantal.
Bron: Slavenregister 1838-1848 privéslaven van Hendrik Schouten
InvNr. 10 FolioNr. 1815a en InvNr. 10 FolioNr. 1815b

(Slaven-)Naam Geslacht Inschrijfdatum Uitschrijfdatum
Adam 1e Man 1838 15 juli 1840
Adam 2e Man 1838 15 juli 1840
Adriana Vrouw 1838 15 juli 1840
Bienvenue Man 1838 15 juli 1840
Carolus Man 1838 15 juli 1840
Charlotte Vrouw 1838 15 juli 1840
(Damon Man 1838 8 januari 1839)
Ferdinand Man 1838 15 juli 1840
Frans Man 1838 15 juli 1840
Frederik Man 1838 15 juli 1840
Frederik 2e Man 1838 15 juli 1840
Geluk Man 1838 15 juli 1840
Jacobus Man 1838 15 juli 1840
Jan Man 1838 15 juli 1840
Jeck Man 1838 15 juli 1840
Julianna Vrouw 1838 15 juli 1840
Laurentina Vrouw 1838 15 juli 1840
Mietje Vrouw 1838 15 juli 1840
Nooitgedacht Man 1838 15 juli 1840
(Onvemacht Man 1838 30 september 1839 )
Pieter Man 1838 6 januari 1841
Primo Man 1838 15 juli 1840
Valentijn Man 1838 15 juli 1840
Willem Man 1838 6 januari 1841
William Man 1838 15 juli 1840

 Klik hier voor alle slaven van Hendrik Schouten in slavenregister 1830-1838

 

Loseke/Loseken, Hanssen

http://www.johndebye.com/scheepsregisters/schip.htm
aankomst: 11/07/1746  Loseken, Samuel / schip: Adrichem / Kapitein: Cornelis Slot / uit: Amsterdam
aankomst: 15/08/1770 Hansen, Susanne Johanne / schip: Juffrouw Nanette en Elisabeth [het schip welke Elisabeth Samson zelf liet bouwen in 1767] / kapt. Daniel Lem / uit: Amsterdam
aankomst: 28/09/1771  Ron de geb. Loseken, E.B. Juffr. / schip: Anna Maria / Kapitein: Cornelis Kok / uit: Amsterdam

Suriname: Gereformeerden

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00342/0277379c-71be-102d-a0ea-005056a23d00
P.S. Hanssen kinderen met Aminba van Van den Balk
6. Samuel Hanssen 7. Jacob Hanssen.

Familienaam man Stoelman
Familienaam vrouw Jcard
Datum ondertrouw 1769-05-26
Datum huwelijk 1769-01-01
Tekst register 1769 op heeden den 26 maij sijn ten overstaan van den Ed: Achtbaare heeren W: Bedloo en Dirk van der Meij raaden in den Ed: Hoove van Politie en Crimineele Justitie der colonie Suriname & & en door mij ondergeschreeve secretaris tot den huwelijken staat in en aangeteekent weled: Hr: Samuel(?) Stoelman oud negen en twentig jaren van de Luijterse religie geboortig te Erijsen in Hessen alhier woonagtig, geadsisteerd door mevrouw ... Bleij geboore Bedloo en heer A: D: Sobers met mejuffrouw Susanna Henriette Jcaard(?) oud vijf en twintig jaaren gereformeerd van religie gebooren alhier in Paramaribo en aldaar woonagtig, geadsisteert met de heer Samuel Loseken en Geertruijda Francina Loseken gebooren Bleij. Actum Paramaribo dato utsupra W: Bedloo, Dirk van der Meij / my praesent A: de Miiy
Archiefstuk ARA, Oud archief Burgerlijke Stand Suriname, inv.nr. 4, Registers van aangiften tot ondertrouw, gedaan ten overstaan van Raden van Politie 1742 - 1817, 6 delen - deel 4 (non-conformisten)
Code microfiche Paramaribo, ondertr: voor raden van Pol: 1768 - 1817 / 1
Pagina register 17

 

Nationaal Archief Toegang 1.05.08.01 Inventaris van het archief van de Gouverneur-Generaal der Nederlandse West-Indische Bezittingen, (1814) 1828-1845 (1846), Inventarisnummer 675 1841, E
Saramaccastraat 23 / OW D542

Hanssen; De wed. Jacob; kleurling; 52; geen beroep; Mor.Br.;
Hanssen; Jan Fredrik; kleurling; 28; timmerman; gereform.;
Hanssen; Laurens Nicolaas; kleurling; 27; schrijver; gereform;
Hanssen; Samuel Eduard; kleurling; 19; metzel; gereform;
Stad; Anth. Wilhelmina; kleurling; 38; geen beroep; gereform;
Elisabeth; Anth. Wilhelmina; -; -; -; Mor. Br.;
Henrietta; Anth. Wilhelmina; -; -; -; geen godsdienst;