Boeken welke interessantant zijn voor onze geschiedenis.

Ten eerste: Hernhutter Archieven Suriname: Catalog für die plant: in der Para 1855 (2008, ISBN 9789991470078)
Dit bronnen-boek raad ik een ieder aan wiens voorouders uit Para komen (Plantages Berlijn, Hanover, Osembo, Onoribo, Onverwacht, Vier Kinderen, La Prosperité, La Liberté, enz). Het was verkrigbaar bij Stichting Ninsee en is opvraagbaar bij de bibliotheek.

 

 

Vindplaatsen:

 

1861 J. Wolbers: Geschiedenis van Suriname

1908 Verslag der Toemoekhoemakexpeditie

[1853]
De slavernij in Suriname; of, Dezelfde gruwelen der slavernij, die in de "Negerhut" geschetst zijn, bestaan ook in onze West-Indische koloniën!
door Wolbers, Julien, 1819-1889

[1854]
Slaven en Vrijen onder de Nederlandsche wet
door Wolter Robert van Hoëvell

[1856]
Vrijmaking der slaven in Suriname, en de opheffing van het meesterschap, volgens de Staatscommissie;
by Halberstadt, Abraham

[ca 1771]
Geschiedenis van een neger
by anoniem
Geschiedenis van een neger is een anoniem, rond 1771 verschenen boekwerk. Het is het verhaal van een hugenoot, aangeduid met de letter N., die met zijn vrouw en dochter en vergezeld van de begaafde neger Thomas van Suriname naar Amsterdam reist. N. ontpopt zich als een meester met verlichte ideeën die gelooft in de natuurlijke edelheid van de mens. Hij verklaart deze ideeën wanneer een eiland wordt aangedaan waar een andere Hugenoot een heilstaat heeft gesticht. 'Goede woorden' sorteren volgens N. meer effect dan slagen. In zijn goede-meesterschap is hij consequent wanneer zijn dochter Agnes verklaart de trouwe en tot het christendom bekeerde Thomas te verkiezen boven een andere huwelijkskandidaat: N. stemt toe in het huwelijk met de neger. (Wikipedia)

[1806]
Narrative of a five years' expedition, against the revolted negroes of Surinam, in Guiana, on the wild coast of South America; from the year 1772, to 1777: elucidating the history of that country, and describing its productions ... with an account of the Indians of Guiana, & negroes of Guinea
by Stedman, John Gabriel, 1744-1797
 

[1842]
De negerslaven in de kolonie Suriname en de uitbreiding van het Christendom onder de heidensche bevolking
by Teenstra, Marten Douwes, 1795-1864.
 

[1842]
Bijdrage tot de kennis der kolonie Suriname
by Lans, W. H
 

[1854]
Zes jaren in Suriname. Schetsen en tafereelen uit het maatschappelijke en militaire leven in deze kolonie
by Kappler, A. (August), 1815-1887

[1718]
Beschryvinge van de volk-plantinge Zuriname, vol 1
by Herlein, J. D; Eys, David Jacob van
 

[1718]
Beschryvinge van de volk-plantinge Zuriname, vol 2
by Herlein, J. D
 

[1792]
Hooge regeering, mindere collegien, en bediendens in de colonie van Suriname, nevens een lyst der gouverneurs generaal en commandeurs, zedert den jaare 1683.
by Reinier Ottens en Josia Schouten, 1792

[1844]
Proeve eener handleiding, om het Neger-Engelsch, zoo als hetzelve over het algemeen binnen de kolonie Suriname gesproken wordt, gedurende de reis derwaarts te leeren verstaan en spreken  
;-)