Bronnenonderzoek ter aanvulling op geschiedenis plantage Topibo

Hier wordt continu aan gewerkt. Input is welkom!

++ In de maak ++

 

Wie was J.G. Snebeling?

 

J.G. Snebeling is directeur geweest op plantage Topibo ca 1827~1832

Zijn naam is voluit Johannes Gotlieb Snebeling (of Sneebeling of Schnebeling of Schneebeling)
Hij overleed op 07-06-1843 in Suriname op 40 jarige leeftijd, dus hij zal geboren zijn omstreeks 1803.

 

Ouders of grootouders:

Schnebeling + Gerzingen? (gehuwd 1800)
- betreft dit Johannes Sneebeling 1781 - 05-12-1825 ?

Johannes Schnebeling (*1732 Cat...) en Martha Ruhle (*1747 Elmina)?  (gehuwd 1770)
- Deze Johannes Schnebeling is vermoedelijk overleden in 1792 (Amsterdamse courant 28-07-1792)

 

Verzameling van bronnen:

 

Surinaamsche courant 06-07-1843
Overleden: den 7den (Junij) Johannes Gotlieb Snebeling, 40 jaren

 

G. Bos, 1998: Johannis Sneebeling (Google Books)
It is possible that J.G. Snebeling was a grandson of Johannis Sneebeling .

G. Bos: Cariben (Paragotos) aan de Perica
In: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Rituals and Socio-Cosmic Order in Eastern Indonesian Societies; Part I Nusa Tenggara Timur 145 (1989), no: 1, Leiden, 8-29

> refereert naar Kloos. Manuscript Johannis Sneebeling geschreven 1775 of later..

https://books.google.nl/books?id=e-MNAQAAIAAJ&q=%22Johannis+Sneebeling%22&dq=%22Johannis+Sneebeling%22&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwiN9IHH3MPqAhVQwKQKHbMXACMQ6AEwBnoECAkQAg
Johannis Sneebeling over Surinaamse Indianen. Een manuscript uit de 18e eeuw getiteld "Van de Indianen", uitgewerkt door Peter Kloos. Paramaribo, s. a. , 24 cm. 3r 512 N Bevat engelse samenvatting. Stichting Surinaams Museum.

Nationaal Archief Den Haag
Collectie 241 A.F. Lammens
Periode: 1815-1836
2.21.183.45
http://proxy.handle.net/10648/345fe4ba-205c-4b06-9632-ae46b13e78ec
24 Deel XVII [Portefeuille met losse stukken over Suriname en A. F. Lammens].
"Deze portefeuille bevat ook losse aantekeningen van Lammens zelf, bijvoorbeeld over gelezen boeken.
Manuscript getiteld 'Van de Indianen', auteur is waarschijnlijk Johannis Sneebeling. De schrijver noemt het jaar 1755.
30 pagina's; Johannis Sneebeling, is wellicht dezelfde als de directeur van een plantage in de Para tijdens het verblijf van Lammens in Suriname. Hij is zeer nauw in contact gekomen met de Indianen, die zich gevestigd hadden op de verlaten plantage Belair (in de tijd van Lammens reeds een militaire post geworden). Zeker schrijft hij uit eigen directe ervaring, zeer uitvoerig over de practijken van een Indiaanse medicijnman, die hij 's nachts in het bos is gevolgd en bij diens geestenbezweringen heeft bespied. Wij weten niet hoe Lammens aan dit geschrift (een afschrift in de hand van Lammens) is gekomen."

++ Opm. Pinasroots: Carolina Maria Schouten was de echtgenote van A.F. Lammens en mede-eigenaresse van plantage Onverwacht. Haar oom en mede-eigenaar van plantage Onverwacht, Hendrik Schouten, kocht Topibo in 1833. Door het overlijden van haar oom (1840) erfde zij de helft van Topibo. Waar J.G. Sneebeling directeur op was geweest. ++

 

Nationaal Archief Den Haag

Slavenregisters (Maria Elisabeth Schnebeling)
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00461/50904aaa-e6b2-11e9-9f05-00505693001d
Eigenaar Fernandes Abl. An. (particulieren)
inschrijving: 02-08-1849
Gekocht van den Boedel M.E. Snebeling bij publieke veiling: Georgtina, Willemijntje, Petronella

Suriname: Ambtenaren 1820-1828 J. Schnebeling
https://hdl.handle.net/10648/f2c0eaf0-19d4-102d-8e05-005056a23d00

Oost- en West-Indië: Overledenen 1816-1829 J. Schnebeling
https://hdl.handle.net/10648/c7baaef8-ca09-368b-25f5-005056a23d00

Toegang 2.10.01 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën, 1814-1849
Inventarisnummer 3601 Lijsten van personen van Europese oorsprong, overleden in de kolonie Suriname, februari 1816-juni 1829. Met afzonderlijke lijst van overleden Hoog-Duitse en Portugese Joden, januari 1816-maart 1817.

overleden 1825 Dec. 5; Johannes Schnebeling ; man; 44 jaar, 4m, 3d; christelijk;
[ dus geboren 1781 ]

Archiefstuk ARA, Oud archief Burgerlijke Stand Suriname, inv.nr. 4, Registers van aangiften tot ondertrouw, gedaan ten overstaan van Raden van Politie 1742 - 1817, 6 delen - deel 4 (non-conformisten)
Code microfiche Paramaribo, ondertr: voor raden van Pol: 1768 - 1817 / 2
Pagina register 33

Familienaam man Schnebeling
Familienaam vrouw Ruhle
Datum ondertrouw 1770-12-06
Datum huwelijk 1770-01-01
Tekst register 1770 op heeden den 6 december sijn ten overstaan van den Ed: Achtbaere heeren Willem Bedloo raaden in den Hove van Politie en Crimineele Justitie der colonie Suriname & & en door mijn ondergeschreevene naer behoorlijke affvraaging in den huwelijken staat in en aangeteekent Johannes Schneebeling van de gereformeerde religie oud 38 jaare geboortig in Cat....., geadsisteerd met de heer Halloi en de huijsvr: van van den Beeck en Martha Ruhle van de Lutersche religie oud 23 jaare geboortig op Delmina op de kust guine, geadsisteerd met....van den Broek en Elisabeth Meijer. Actum Paramaribo den 7 december 1770 W: Bedloo / my praesent T: W: Ple... prov: gesw: clercq Boven in de margine staat vermeld: op heeden den 7 december heeft de bruijd Martha ..... den gerequireerden Eed: ingevolge en der voldoening van 't appt: van den Hove de dato 3 deeser in handen van heeren commissarissen van huwelijken saakte affgelegt. Paramaribo dato utsupra / jn kennisse van my A: de Milly

Familienaam Schnebeling
Datum overlijden 11-04-1776
Datum kerkrecht 01-01-1776
Tekst register 1776-april 11 Debet Johannes Schnebeling - A kerkegeregtigheid voor 't begraven van zijn dogtertje Johanna Elizabeth door C: Rohle in de N: O: T: f 25,-
Archiefstuk ARA, Oud archief Burgerlijke Stand Suriname, inv.nr. 26, grootboek van de kerk van Paramaribo 1766 -1776
Code microfiche Enz. Ned. Ger. Gem. B 1766 - 1776 Paramaribo / 13
Pagina register 337
 
Familienaam Schnebeling
Datum overlijden 11-10-1777
Datum kerkrecht 01-01-1777
Tekst register 1777-october 11 Debet Johannes Schnebeling - Aan kerkegeregtigheid voor 't begraven van zijn dogtertje Martha Wilhelmina door J: B: Logman in de N: O: T: f 25,-
Archiefstuk ARA, Oud archief Burgerlijke Stand Suriname, inv.nr. 27, grootboek van de kerk van Paramaribo 1777 -1781
Code microfiche Enz. Ned. Ger. Gem. O. 1777 - 1781 / 2
Pagina register 22
 
Familienaam man Schnebeling
Familienaam vrouw Gerzingen
Datum ondertrouw 1800-06-06
Datum huwelijk 1800-01-01
Tekst register 1800 op heeden den 6 junij zijn ten overstaan van de Edele Achtbaare heeren F: H: Spiering Raad in den Hove van Politie en Crimineele Justitie der colonie Suriname door mij ondergeteekende geswoore clercq na behoorlijk afvraaging in den huwelijken staat aangeteeckend,

 

Wijkregisters 1831
Nationaal Archief, Den Haag, Digitaal Duplicaat: Suriname na 1828: Gemeentebestuur, nummer toegang 1.05.11.09, inventarisnummer 62

C Groote Rijweg
regts uitkomende in de 3e Dwars Straat
Huis nummer 24
Oloruis, Johannes; 42 jaar; beroep: Tapper; religie: Luthers; aanmerking: Kleurling inboorling;
Van Wilkens, Petronella; 37 jaar; -; -; aanmerking: Kleurling inboorling;
Oloruis, Marius Jacobus; 14 jaar; -; religie: Gereformd; aanmerking: Kleurling inboorling;
Schnebeling, Elisabeth; 9 jaar; -; religie: Gereformd; aanmerking: Kleurling inboorling;
Van Zeeman, Helena; 33 jaar; -; -; aanmerking: Zwarte inboorling;
Van Zeeman, Jan Hanibale; 6 jaar; -; religie: Luthers; aanmerking: Zwarte inboorling;
Scheumeni, Harry Johannis; 2,5 jaar; -; religie: R.C.; aanmerking: Kleurling inboorling; 

Wijkregisters 1831
Nationaal Archief, Den Haag, Digitaal Duplicaat: Suriname na 1828: Gemeentebestuur, nummer toegang 1.05.11.09, inventarisnummer 65

Saramacca Straat D
Huis nummer 521
Schnebeling; Maria Elisabeth; 40 jaar; zonder beroep; Luthers;
Schnebeling;Antoinette Carolina; -; -; Luthers;
Herwerden; Jacobus van; -; koperslager; Gereform;
Ottinger; Semiere van; -; zonder beroep; zonder religie;
Meijer; Frido van Jetta; -; zonder beroep; zonder religie;

 

Openarch

https://www.openarch.nl/saa:9d6d21e0-15b2-666d-e053-b784100a1840 
Testament van Elizabeth Meijer gesepareerde huisvrouw van Jan Stantie 31-08-1770
Aktenummer: 289383 Locatieomschrijving: Suriname Locatieomschrijving: Guinea Onderwerpsomschrijving: Gesepareerde vrouw, staand op vertrek naar Suriname
Enige en universele erfgenamen: Carel Rhule, Jacob Rhule en Martha Rhule, kinderen van Anthonij Rhule die thans onder commis is op t Kasteel More op de kust van Guinea
Executeurs van haar testament: Hendrik Willem Gerding (wonende te Amsterdam) voor Holland, Johannes Snebeling, woonachtig te Suriname wegens haar Testatrices nalatenschap aldaar.
"En committeerde zij Testatrice tot Voogd over haare minderjarige natelatene Erfgenaamen ende tot Administrateur van dezelver goederen, de heer Johannes Snebeling voornoemt..."

- Jan Godliep Stantie uit Dantzig VOC, overleden 1765 https://www.openarch.nl/ghn:ae343195-b951-42f6-980c-67d5d2b46557 ( en lees hier de reden van de scheiding tussen Jacob Stantie en Elizabeth Meijer: https://www.openarch.nl/saa:9d6d21e1-2001-666d-e053-b784100a1840 , Testament 1771: https://www.openarch.nl/saa:9d6d21e1-2001-666d-e053-b784100a1840 Kapitein op schip 't Surinaams Welvaren)
- Jacob Rhule wonende op St. George d'Elmina ten kuste van Guinea 1784? https://www.openarch.nl/saa:9d6d21e2-df65-666d-e053-b784100a1840 )
- 3 van de 6 kinderen erfgenaam

 

Archief Amsterdam


Anthonij RUHLE: WIC, slavenhandel, schip Guineeze Vrinden https://archief.amsterdam/indexen/deeds/a3cb51cc-a447-50ee-e053-b784100a6caf?person=c5fa7ed3-f383-e1b6-0b57-546d6a7eb564 - voogdij minderjarige zoon Matthijs Rhule wonende te Suriname: https://archief.amsterdam/indexen/deeds/a3cb51cc-0080-50ee-e053-b784100a6caf?person=f0a88016-28d2-b57f-1d98-0750b8d9bfba)

Martha Ruhle *ca 1747 - doop 24-05-1761 Amsterdam : In Huijs, Martha oud omtrent 14 jaaren, geboren op Delmina, vader: Antoni Ruhle, moeder: Jaaba Botri, getuigen Matthijs Ruhle, Fredrik Johan Muijen, Helena Amalia Beijer https://archief.amsterdam/indexen/deeds/e846d232-2026-4524-91d9-f1526056f5b5?person=961f6ae9-ebba-53f7-e053-b784100aa83b

Matheus Ruhle *ca 1739 - doop 12-05-1760 Amsterdam : In Huijs, Matheus oud omtrent 21 jaaren, vader: Anthoni Ruhle, moeder: Jaaba Botri, getuigen: Matheus Ruhle, Fredrik Johan Mooijen, Helena Amalia Beijer https://archief.amsterdam/indexen/deeds/4ea21e4f-207a-4ab1-aa3b-8dc9e0852824?person=961f6adb-2f3d-53f7-e053-b784100aa83b

Godtlieb Ruhle  *ca 1742 - doop 12-05-1760 Amsterdam : In Huijs, Godtlieb oud omtrent 18 jaaren, vader: Antoni Ruhle, moeder: Jaaba Botri, getuigen: Matheus Ruhle, Fredrik Johan Muijen, Helena Amalia Beijer https://archief.amsterdam/indexen/deeds/b63c6e50-4690-4053-a0b5-6c8e25c2cd36?person=961f6adb-2e5b-53f7-e053-b784100aa83b

Jan Ruhle *1749 - doop 20-04-1761 Amsterdam : In Huijs, Jan oud omtrent 11 jaaren Gebooren 28 junij 1749, vader: Antoni Ruhle, moeder: Jaaba Botri, getuigen: Matheus Ruhle, Fredrik Johan Muijen, Helena Amalia Beijer
https://archief.amsterdam/indexen/deeds/8a1ecbff-80e9-4ee1-a157-721a9c2c03ac?person=961f6ae9-eb38-53f7-e053-b784100aa83b

Jacob Ruhle *1751 - doop 20-04-1761 Amsterdam : In Huijs, Jacob oud omtrent 9 jaaren Gebooren op Delmina den 28 julij 1751, vader: Antoni Ruhle, moeder: Jaaba Botri, getuigen: Matheus Ruhle, Fredrik Johan Muijen, Helena Amalia Beijer https://archief.amsterdam/indexen/deeds/8a1ecbff-80e9-4ee1-a157-721a9c2c03ac?person=961f6ae9-eb38-53f7-e053-b784100aa83b

Carel Ruhle *1756 - doop 20-04-1761 Amsterdam : In Huijs, Carel oud omtrent 5 jaaren geboren Berkoe 25 december 1756, vader: Antoni Ruhle, moeder: Jaaba Botri, getuigen: Matheus Ruhle, Fredrik Johan Muijen, Helena Amalia Beijer, https://archief.amsterdam/indexen/deeds/c79ee708-ecd7-40fd-aa76-dbe0d7b092df?person=961f6b0f-3b17-53f7-e053-b784100aa83b

 

Delpher.nl

De West-Indiër : dagblad toegewijd aan de belangen van Nederlandsch Guyana 18-10-1874
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010509831:mpeg21:a0007
2054. La. B No. 12. Afstand in pacht, tot opzeggen toe, aan L.F. Snebeling en A.F. Coronel van vier hectares van de verlaten plantage Hoffwijk, gelegen aan de Tapoeripakreek.

De West-Indiër : dagblad toegewijd aan de belangen van Nederlandsch Guyana 04-08-1875
http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010478794:mpeg21:p002 
overleden 13-07-1875 Lodewijk Frederik Snebeling

Suriname : koloniaal nieuws- en advertentieblad 23-07-1875
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010338706:mpeg21:p003
Louis Frederik Snebeling overleden 13 juli 1875
Curator onbeheerde nalatenschap: Jacques de Vries

 

Surinaamsche courant 22-07-1825
http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010941920:mpeg21:p004
KURATORS en NIEUWE WEES KURATEELE en ONBEHEERDE BOEDELS KAMER dezer KOLONIE, zullen na den 27e. dezer ter voorschreven Kamer vaceren om aan de Crediteuren van de tot liquiditeit gebragte Boedels F. BARBIERS en nagelatene Huisvrouw J. L. E. TREHEEN, H. van CORDOVA, J. M. MALMBERG, M. RUHLE Wed. SNEBELING, H. D. SOBRE ABm. van WYNGAARDEN, J. A. B. KREMER en het daaraan behorende Provenuen der bij Executie verkogte Piantagie Hiesveld ca de Uitvlugt, de hun competerende penningen uittekenen, Paramaribo den 22e. Julij 1825.
J. de Heyder. Gekw. 1e. Gezw. Klerk

Suriname : koloniaal nieuws- en advertentieblad 05-08-1884
Overleden 13 juli 1884 A.C.E. Snebeling, v., 66 j. [= geboren ca 1818]

 

Rotterdamse courant 31-01-1788
De GEÏNTERESSEERDEN in de NEGOTIATIE ten lasten J.C.F. DE RHULE, onder verband der Plantagien OUD en NIEUW BELAIR en CORISANE, ten Comptoire van de Heeren JOAN OSY en ZOON, te Rotterdam, gedaan, ....
[ Rotterdamse courant 07-01-1790: J.C.F. de Rhule von Lilienstern, dat is Jacob Coenraad Friedlich de Ruhle van Lilienstern, oa https://archief.amsterdam/indexen/deeds/a3cb51cc-3de8-50ee-e053-b784100a6caf?person=ddbd7ebd-396a-7c10-a6b5-f91146a37bde gehuwd met Wobma) => dit Jacob Ruhle? Plantage Belair heeft te maken met dat stuk over de indianen van Johannes Sneebeling.

Jacob Coenraad Friedlich de Ruhle van Lilienstern is in 1769 te Leiden gehuwd met Catharina Francina Wobma (*1737 Voorschoten). Zij was een dochter van Susanna Francina Pichot (1709-1770, oudste dochter van Daniel Pichot en Sara Swart) en Daniel Wobma.
Plantage Belair lijkt in 1734 te hebben toebehoord aan Daniel Wobma en Philip van Langen.
(zie ook kaart Lavaux 1737 en blad 4 kaart Bakhuijs-Quant 1930)

plantage Belair, Commewijne, Daniel Wobma
plantage Belair, aan de Perica (zijtak rivier de Cottica), Commewijne 1734
Nationaal Archief Den Haag, Toegang 4.VEL Inventaris buitenlandse kaarten Leupe, 1584-1813
Inventarisnummer 1907 Kaart van de plantagien, tusschen de Vrede en Belair.


Belair aan de Perica, Lavaux 1737
Belair aan de Perica, kaart Lavaux 1737 
Eigendom 1737: Daniel en Samuel Gideon Wobma (zij waren broers, bron: Stadsarchief Amsterdam: contract 09-10-1739 met Thomas Trotter als schrijver op plantages)

 

Google Books

Beyond Bondage: FREE WOMEN OF COLOR IN THE AMERICAS, geredigeerd door David Barry Gaspar, Darlene Clark Hine
https://books.google.nl/books?id=6cmsEneuCjQC&lpg=PA158&ots=9O4M2GOBQv&dq=Schneebeling&hl=nl&pg=PA158#v=onepage&q=Schneebeling&f=false
Johannes Schneebeling was een Zwitser 

 

Diversen

Wijkregister van Paramaribo 1846, in database gezet door Ph. Dikland en J. Sang-Ajang.

Steenbakkersgracht 71 / OW D.635

van Kennedy H: J: - vrije neger - 56 jaar - beroep: timmerman - Gereformeerd
Schnebeling M: E: - kleurling - 62 jaar - Luthers
Schnebeling Ant: Car: - kleurling - 28 jaar - Luthers
Schnebeling Louis Fredrik - kleurling - 11 - RC
Ferrier, James - kleurling - 26 jaar - R.C.
Cummining, William - kleurling - 24 jaar -R.C.
Hugoosgift, Hendrik Heigo - vrije neger - 30 jaar - beroep: timmerman - Gerefd.
Hugoosgift, Gijsber Zeeman - vrije neger - 24 jaar - Gerefd.

Gravenstraat 36  / OW La. D 70

Wilkens, Petronella v. F. v. - kleurling - 53 jaar - R.C.
Schneebeling Martha Elis: - kleurling - 26 jaar - Luthers

 

https://gw.geneanet.org/dejongr?n=adney&oc=2&p=floris+colin
CENSUS (WIJKREGISTERS):
1828. See Jansie Heshuysen for complete transcription.
1828. Paramaribo, Suriname. Wijk Litta. D. 1e [Eerste] Gedeelte Steenbakkersgracht. Nummer van het Huis: 594.
Bewoners-
Naam: Casper, Voornaam: Cornelia A van, Ouderdom:60, Beroep: ---, Religie: ---.
Naam: Snebeling, Voornaam: Martha Johanna Carolina, Ouderdom: 26, Beroep: naaister, Religie: Gereformeerd.
Naam: deLyon, Voornaam: Anna Charlotte, Ouderdom: 17, Beroep: �e [naaister], Religie: �e [Gereformeerd].
Naam: deLyon, Voornaam: Jansje, Ouderdom: 14, Beroep: ---, Religie: �e [Gereformeerd].
Naam: deLyon, Voornaam: Albert George, Ouderdom: 12, Beroep: ---, Religie: �e [Gereformeerd].
Naam: deLyon, Voornaam: Willem Benjamin, Ouderdom: 10, Beroep: ---, Religie: �e [Gereformeerd].
Naam: deLyon, Voornaam: Cornelis Jan, Ouderdom: 6, Beroep: ---, Religie: �e [Gereformeerd].

 

Kinderen van Martha Johanna Carolina Schnebeling of Schnebeling

Geboorteakte Louis Frederik Schnebeling 12-06-1835
Nationaal Archief Suriname, Burgerlijke Stand toegang 2.10.61 Geboortes inv.8 Paramaribo 1835
folio 125
 

Overlijdensakte Lodewijk Frederik Snebeling 13-07-1875
Nationaal Archief Suriname, Burgerlijke Stand toegang 2.10.61 Overlijdens inv.1031 deel 1 1875, Paramaribo

Lodewijk Frederik Snebeling overleden 13-07-1875, 36 jaar landbouwer, ongehuwd.
Zoon van Martha Carolina Snebeling 

 


Meerdere RHULE / RHULE in Suriname

Familienaam Ruhle
Datum overlijden 12-12-1784
Datum kerkrecht 01-01-1784
Tekst register 1784-december 12 Debet Matthijs Ruhle - A voor kerkegeregtigheijd voor 't begraven van het mulatte kind Anna Ruhle op de N: O: T: f 34,15
Archiefstuk ARA, Oud archief Burgerlijke Stand Suriname, inv.nr. 28, grootboek van de kerk van Paramaribo 1782 -1785
Code microfiche Enz. Ned. Ger. Gem. O. 1782 - 1785 / 2
Pagina register 40
 
Familienaam man Holl
Familienaam vrouw Ruhle
Datum ondertrouw 1786-08-18
Datum huwelijk 1786-01-01
Tekst register 1786 op heeden den 18 augustus sijn ten overstaan van den Edele Agtb: heer Mr: F: E: Becker raad in den Hove van Politie en Crimineele Justitie der colonie Suriname & & en door mij ondergeteekende geswoore clercq na behoorlijke affvraaging in den huwelijken staat in en aangeteekend Emanuel Frederick Holl jongman van de Lutersche religie oud circa negentien jaaren geboortig alhier en voorzien van een schrifftelijke consent van heeren weesmeesteren deser colonie heden getekend en Martha Ruhle jonge dogter van de Lutersche gemeente geboortig en woonagtig alhier oud 21 jaaren voorsien van een schrifftelijke consent van haare moeder getekend op den 17 deser. Actum Paramaribo dato utsupra F: E: Becker / my praesent J: Dieulefit gesw: clercq
Archiefstuk ARA, Oud archief Burgerlijke Stand Suriname, inv.nr. 4, Registers van aangiften tot ondertrouw, gedaan ten overstaan van Raden van Politie 1742 - 1817, 6 delen - deel 4 (non-conformisten)
Code microfiche Paramaribo, ondertr: voor raden van Pol: 1768 - 1817 / 4
Pagina register 141
++ dit is dus niet Martha Ruhle (geb 1747) van Johannes Schneebeling ++
 
Scheepsregisters John de Bye
http://www.johndebye.com/scheepsregisters/schip.htm
vertrek/aankomst van/naar Amsterdam
VnA 02/02/1759 Ruhle Anthony / Met zijn 2 mulattenzonen.
VnA 13/05/1763 Ruhle Ant.
AvA 12/07/1764 Ruhle M.
VnA 16/05/1777 Ruhle von Liebenstern de J.C.F. / Met echtgenote, 3 kinderen, en zijn negerin Dauphine.
AvA 20/07/1775 Ruhle von Lilienstern de Elisabeth
AvA 20/07/1775 Ruhle von Lilienstern de Isaac Carl Wilhelm
AvA 20/07/1775 Ruhle von Lilienstern de Jacob Conrad Friedlieb / Met zijn vrouw C.F. Wolma. [Wobma]
AvA 20/07/1775 Ruhle von Lilienstern de Maria Juliana 
 
Slavenhandel
Schijnbaar was Ruhle een grote naam in de slavenhandel.
Martha Ruhle, gehuwd met Johannes Snebeling/Schnebeling, was een kleurlinge (mulattin of mesties). Dochter van de Afrikaanse Jaaba Botri en (Duitse of Zwitserse) slavenhandelaar Anthonij/Antoni Ruhle en geboren ca 1747 in Elmina (Ghana). 
Hieronder meer info over de familie
 

Stadsherstellen aan gedeeld cultureel erfgoed in Amsterdam en Suriname
https://www.stadsherstel.nl/ul/cms/fck-uploaded/SHStadsherstelleninAmsterdamenSurinameBinnenwerkweb.pdf

AMSTEL 87
Het huis van een slavenhandelaar van gemengde afkomst

In het vorige pand op deze plek woonde rond 1800 één van de rijkste zwarte Amsterdammers: Jacob Rühle. Hij was de zoon van de WIC-ambtenaar en slavenhandelaar Anthonie Rühle en zijn Afrikaanse vrouw Jaba Botri. De familie Rühle is een bijzonder voorbeeld van een gekleurde familie die groot aanzien genoot en schatrijk werd, ook door de slavenhandel.

Jacob kwam ter wereld in Elmina (Ghana) op 28 mei 1751. Vader Anthony zorgde goed voor zijn zes kinderen, hij nam ze mee naar Suriname en Nederland en verschafte hen een goede opleiding.
Jacob was bijna tien toen hij in 1761 in de Amsterdamse Lutherse kerk werd gedoopt. Omstreeks 1769, toen zijn vader overleed, vertrok hij naar zijn geboorteland om in de voetsporen van zijn vader voor de WIC te werken. Hij werd magazijn- en fabrieksmeester, beheerde de voorraad en goederen en hield toezicht op de tot slaaf gemaakten in Elmina. Ook maakte hij privéfortuin in de slavenhandel en was rond 1790 de belangrijkste financier van het Nederlandse bestuur in Afrika. Hij zorgde ervoor dat een familiebedrijf werd opgezet, met grote bezittingen en handelsbelangen in Suriname. Na 1798 besloot Jacob naar Nederland te gaan.
Vanuit Amsterdam leidde hij het familiebedrijf vanuit dit pand waar hij woonde met zijn grote familie van diverse partners, kinderen en kleinkinderen.
Jacobs oudste broer Matthijs (1739-1795) nam werk aan op verschillende Surinaamse plantages. Er waren destijds zeer weinig vrije zwarten met een belangrijke functie op de plantages.
Matthijs Rühle werd uiteindelijk de enige zwarte plantagedirecteur.
[Pinasroots: 'zwarte'? Ik heb moeite met de huidige termen. Waarom wordt een mix als 'zwart' geduidt en niet als 'wit' gezien zijn 'witte' vader? Of grijs? Of ... kleurling?]

 Zie ook https://www.slavernijenjij.nl/situatie-afrika/hollandse-afrikanen/

https://stamboomsuriname.wordpress.com/2016/04/18/slavenruil-badina/
Bron: NAN: Archief: Gouvernementssecretarie 1816-1828, 1.05.10.01, 632 (scan 31)
Auteur: John Sang-Ajang

SLAVENRUIL BADINA
Den ondergetekende Kapitein Ingenieur, Ingevolge besluit van Zijne Excellentie den Heere Gouverneur Generaal ad interim, in dato 22 September 1817 no. 490 permissie bekomen hebbende in ruiling over te nemen de ’s Lands Negerin genaamt Badina, voor Een, ten genoegen van den Heere Luitenant kolonel Böhm, bekwame Man Neger, mits zich verbindende om bij Vertrek uit de kolonie of overlijden gemelde Negerin te zullen Vrijgeven. Deze ruiling geEffectueerd, en door den Heere luitenant kolonel Böhm goedgekeurd Zijnde, verbind den Ondergetekende Zich mits deze om, naar inhoud van het bovengemeld besluit, deze hem in Eigendom toekomende Negerin, bij vertrek uit de Kolonie ofte eerder, of in Kas van overlijden te Zullen Vrijgeven.
Fortres Nw. Amsterdam den 14e April 1818.
J.C.W. Rühle von Lilienstern, 1ste kapt. Ingr.

Den ondergeteekenden luitenant collonel der Genie declareert hier meede voorengemelde Reegling ten zijnen genoegen van een bekwaame Manneeger affectueert.
Datum ut spra.
Den L-t Coll. der Genie.
J.G.R. Böhm