Johan Andreas Humphrey Pinas, geboren op 21 september 1931 te Paramaribo, was kleinzoon van Andreas Victor Pinas 1848-1931 (zoon van Rebecca 1818-1857, kleinzoon van Martha Margaretha Pinas 1788-1868) en Amalia Paulina Maatsen 1852-1933.

Johan Pinas is beeldhouwer en grondlegger van de Surinaamse beeldhouwkunst in hout. Aanvankelijk was hij in het bouwvak bezig en volgde daarnaast een opleiding LO tekenen. Later ontving hij lessen in beeldhouwen, boetseren en tekenen bij Jo Rens en Nola Hatterman. In de 60-er jaren werd hij ontdekt door wijlen architect van Ommeren. Een bekend werkstuk van hem staat in de ontvangsthal van de Hakrinbank in Suriname: 'Kotomisi' van glimmend gepoetst mahoniehout . In 1971 ontving hij de "Gouverneur Currie Prijs". 

Johan Pinas is overleden op 21 augustus 2020 en op 27 augustus 2020 begraven.

Bron: De Ware Tijd Online - Overlijdensbericht De Ware Tijd online en artikel Pionier moderne Surinaamse beeldhouwkunst overleden

 

 

 

Johan Pinas in de Telesur - This is us 2012 campagne from Fawaka Creations on Vimeo.

 

 

Artikel uit De Ware Tijd Online, geschreven door Ruth Nortan

Johan Pinas gehuldigd; "jonge kunstenaars doe!!"

03/06/2005

Paramaribo - Johan Pinas, kunstenaar, werd woensdagavond in het maandelijkse programma ‘Lights on the Artist’ van Torarica gehuldigd voor zijn verdiensten op het gebied van de beeldende kunst in Suriname. Pinas die zich vanaf zijn vijfendertigste richtte op de beeldende kunst, verdient in het dagelijks leven zijn brood daarmee.


Grote werken van deze kunstenaar die jammer genoeg niet zo bekend zijn bij vooral de jongere Surinamers en kunstenaars staan in de Hakrinbank, het Ministerie van Sociale zaken en Volkshuisvesting en het Kabinet van de president.

Pinas (73) die op deze avond in de bloemetjes werd gezet vertelde blij te zijn met zijn huldiging nu hij nog in leven is en niet postuum. Pinas: " ik ben blij dat de mensen beseffen dat je je mensen moet eren wanneer zij in leven zijn, omdat dit stimulerend werkt. Deze grote man wordt door Surinaamse kunstenaars beschouwd als de ‘guru’ van de houten beeldhouwwerken.

De bijzondere avond die onder auspiciën van Guillaume Creebsburg was georganiseerd, had een zeer ontspannen en leuk karakter, waarin voornamelijk kunstenaars onder andere Armand Mase en Rinaldo Klas zich positief uitlieten over Pinas. Armand Mase die speciaal voor Oom Pien zoals hij bij velen bekend staat afreisde naar Paramaribo, vertelde dat deze kundige kunstenaar niet gemakkelijk tevreden was over zijn werk. "Hij klaagde steeds over mijn afwerking, dankzij oom Pien en zijn kritisch oog genieten mijn werken nu internationale bekendheid."

Johan Pinas een gevierde kunstenaar ging gedurende een periode van tien jaar door een diep dal in zijn leven. "Ik had geen baan en moest noodgedwongen mijn werkzaamheden als beeldend kunstenaar ‘on hold’ plaatsen. Ik heb in die periode in het bos enige tijd als goudzoeker gewerkt om mijn vrouw en kinderen te onderhouden."

Ondanks deze tegenslagen kon Pa Pien, een doorzetter, na de tien magere jaren zijn gereedschappen wederom uit de kast halen en zich overgeven aan zijn passie beeldhouwen. In die donkere perioden in zijn leven verkocht hij met een zelfgebouwd wagentje eten, waaraan ten tijde van de avondklok, 1980 -1983, een einde kwam.

Een absoluut hoogtepunt in het leven van Pinas zoals hij dat zelf aangaf was de reis naar het Pan African festival in Laos Nigeria en Ghana waar hij een bezoek bracht aan de plek waar de slaven die naar Suriname werden vervoerd vastgeketend waren. Pinas: "Je zag de ketenen liggen waarmee onze voorouders geboeid waren, vreselijk moet het zijn geweest". Verder heeft Pinas ook een bezoek gebracht aan het Afrikaans museum waar hij houtsnijwerk van de locale mensen kon bezichtigen en de technieken die ze gebruiken bij het gieten in brons en snijden in hout. Zijn vaardigheden in het tekenen leerde hij van Nola Hatterman , dit is een absolute vereiste om te kunnen beeldhouwen. Als bouwvakker en meubelmaker kon hij zijn kennis over de verschillende houtsoorten nuttig inzetten.

Johan Pinas is een gedisciplineerde kunstenaar in wiens werken duidelijk de fijne afwerking te zien is. Hij werkt met verschillende houtsoorten zoals mahonie en bruinhart, maar ook copie in zijn keuze gebruikt hij voornamelijk hout met een fijn-nervige structuur.

'A few More Miles to go' de titel van het beeld dat Pinas vervaardigde dat symbool staat voor de talenten die een ieder afzonderlijk heeft meegekregen bij de geboorte. Het is volgens de kunstenaar belangrijk dat je keihard werkt om deze talenten te ontwikkelen en ze te laten groeien.

Annemarie Sanches was onder de indruk van de schoonheid en de zachtheid van dit prachtig kunstwerk van Pinas, waarmee de kunstenaar zijn doel bereikt had nl de sterke uitstraling en de fijne afwerking die uitnodigt tot aanraken. Verder waren een goudzoeker in zittende houding met zijn ‘bate’ en een beeld die het gezin impliceerde waren ook te bewonderen op deze bijzondere avond.

Entertainment

De formatie L'crème onder leiding van Ruben Heidanus zorgde voor de entertainment van de avond. Ook Mase, een veelzijdige kunstenaar liet het publiek genieten van zijn dichtkunst. Hij dichtte over verdraagzaamheid. Pinas liet in zijn slotwoord in een niet mis te verstane oproep horen met betrekking tot jonge kunstenaars, de waarde die hij hecht aan het ontwikkelen van je talent met name de beeldhouwkunst: Jonge kunstenaars Doe! Deze dringende oproep deed hij om hen eraan te herinneren dat je op het moment dat je in je graf ligt niets meer kunt doen.