Home arrow Informatie arrow Algemeen arrow Handleiding onderzoek naar Surinaamse voorouders
Handleiding onderzoek naar Surinaamse voorouders
Geschreven door Pinas Team   
Wij krijgen regelmatig mailtjes van mensen die hulp nodig hebben met hun onderzoek naar Surinaamse voorouders.
Middels deze handleiding hopen wij een ieder die onderzoek wil doen op weg te helpen.

Stichting Surinaamse Genealogie

De Stichting Surinaamse Genealogie is dé ontmoetingsplaats voor mensen met een interesse in Surinaamse familiegeschiedenis.
Hier kan men met elkaar in contact komen en informatie uitwisselen. Zij bieden een helpende hand aan zowel beginnende als gevorderde onderzoekers als het gaat om hoe genealogisch onderzoek aan te pakken, welke hulpmiddelen ter beschikking staan en hoe het resultaat van het onderzoek op de meest efficiënte wijze vast te leggen.

Wij bevelen het aan om donateur te worden van deze stichting! Jaarlijks ontvang je dan een "familieregister", die zeer handzaam is voor informatie-uitwisseling, en 2x per jaar het tijdschrift Wi Rutu.

Op de website van de Stichting Surinaamse Genealogie staat een goede handleiding voor stamboomonderzoek.
Interessant zijn ook de plantagelijsten op de website, stamboomtentoonstellingen en begeleidingsavonden in het Nationaal Archief te Den Haag.
Tevens is er ook het forum te vinden, hèt trefpunt voor personen die onderzoek doen naar hun Surinaamse voorouders.

Er is nog een zeer actief forum te raadplegen door hier te klikken.

Voor meer informatie: www.surinaamsegenealogie.nl

Stappenplan

De Stichting Surinaamse Genealogie heeft een goed stappenplan geschreven.
Hieronder onze verkorte handleiding,aanvullingen en adviezen waarbij wij er vanuit gaan dat jouw voorouders slaven zijn geweest.

Stap 1: hoe gegevens te bewaren

Een handig (gratis) computerprogramma om gegevens in op te slaan is ALDFAER.
Indien je niet beschikt over een computer, bezoek dan eens het Centraal Bureau voor Genealogie. Zij hebben een starterspakket samengesteld met veel informatie en standaard invulformulieren, welke ook afzonderlijk zijn te bestellen.

Voor de stamboom op onze website maken wij gebruik van PhpGedview.

Er zijn tegenwoordig meerdere websites waarop men een eigen stamboom online kan publiceren en bijwerken. (bv familieband.nl)

Stap 2: informeer bij je eigen familie

Vraag wat zij weten en ga na of er oude familiepapieren zijn, zoals oude trouwboekjes, foto's en dergelijke.

Stap 3: gegevens raadplegen van de in 1863 geëmancipeerde slaven

Het Nationaal Archief heeft een online database met alle in 1863 geëmancipeerde slaven:
Historische database Suriname - Vrij in Suriname - Emancipatie 1863

Een klein stukje historie voor degenen die dit nog niet weten:

Op 1 juli 1863 is de slavernij in Suriname afgeschaft.
In 1862 moesten de slaveneigenaren borderellen (lijsten) invullen met de namen van de slaven die zij bezaten, waar deze werkten, wat hun leeftijd was en welk beroep zij uitoefenden. Ook over de religie werd een aantekening op de borderel opgenomen.
Deze borderellen waren bedoeld om de eigenaren van de slaven een vergoeding te kunnen geven per geëmancipeerde slaaf. De borderellen kwamen daarna in het Archief van de Algemene Rekenkamer terecht dat zich bevindt in het Nationaal Archief te Den Haag.
In maart 1863 ging in Suriname een commissie langs de plantages en door Paramaribo om te kijken of de slaven die op de borderellen vermeld waren wel echt bestonden. Deze commissie voorzag de slaven ook van een familienaam die werd opgetekend in het zogenaamde Emancipatieregister. Dit register bevindt zich in het Bureau Bevolkingszaken van Paramaribo.
Er zijn dus 2 belangrijke archieven met gegevens over de in 1863 geëmancipeerde Surinaamse slaven: de Algemene Rekenkamer in Nederland en het Emancipatieregister in Suriname.

Deze gegevens zijn ook verwerkt in diverse boekvormen (zie stap 6) en gedeeltelijk te raadplegen via de website van het Nationaal Archief (zie stap 4).

Op de website van de Stichting Instituut ter Bevordering van de Surinamistiek is ook meer informatie te vinden over de emancipatie.

In het boek Familienaam & Verwantschap van Geëmancipeerde Slaven in Suriname van H.E. Lamur zijn gegevens uit het Emancipatieregister èn de Algemene Rekenkamer terug te vinden (zeer prijzig boekwerk en schijnbaar niet meer te koop, in te zien bij onder andere de KIT Bibliotheek, Mauritskade 63, Amsterdam)

Stap 4: raadplegen online-database van het Nationaal Archief

Het Nationaal Archief heeft 3 databases online staan welke zijn te raadplegen:

Vrij in Suriname - Emancipatie 1863 en Surinaamse Manumissies 1832-1863
Arbeid op Conract - Hindoestanen, Javanen en Chinezen
Koloniaal Suriname - Boeroes en Gereformeerden

Het is aan te raden alle onderdelen van bovenstaande sites eens goed door te lezen!

Stap 5: raadplegen van archieven in Nederland

In Nederland zijn er 2 belangrijke archieven m.b.t. Suriname:

Het Nationaal Archief te Den Haag
Prins Willem-Alexanderhof 20, Den Haag -vlak naast het Centraal Station-, tel 070 - 331 54 00

In het Nationaal Archief zijn diverse archieven te raadplegen die betrekking hebben op Suriname.
Zie de volgende infobladen:

 

De Volkstelling Suriname 1921 is het meest interessant om als eerste te raadplegen. Hier vind je alle in 1921 in Suriname wonende mensen op huisadres bij elkaar. Neem je tijd hiervoor want het is een intensief karwei. ( Instructie volkstelling 1921)
R. Smeets heeft een handig invulformulier gemaakt om de gegevens sneller over te nemen: klik hier om het formulier te downloaden.

Ook schijnen onderstaande archieven interessant te zijn:

- Geboorteregister Paramaribo 1828-1905 (microfiche, toegangsnummer 2.10.61)
- De wijkregisters van 1828 tot 1845 in de archieven van het Gemeentebestuur en de Gouverneur Generaal van de West Indische Bezittingen.
- De archieven van de Nieuwe Wees- en Onbeheerde Boedelkamer van 1828 tot 1876, waarin zich veel overlijdensgevens bevinden.
- Het Oud Notarieel Archief 1699-1828 en het Nieuw Notarieel Archief 1828-1845.
- Verschillende doop-, trouw- en begraafboeken 1662-1828.
- Archief Ministerie van Koloniën 1814-1849 en 1850-1900, met name interessant voor de vervolgzoektocht naar verdere gegevens over de Surinaamse gemanumitteerden in de periode 1832 – 1863 en informatie betreft plantages. (zie ook de pagina betreft verder onderzoek van het Nationaal Archief )

Het Utrechts Archief
Alexander Numankade 199 – 201, Utrecht, tel 030 - 286 66 11

In het Utrechts Archief is het archief van de Evangelische Broedergemeente (EBG) / Herrnhutters te raadplegen.
- Ik weet niet of de archiefstukken van de EBG hier nog beschikbaar zijn -

Klik hier voor meer informatie over archieven in Nederland betreft Suriname.

Stap 6: raadplegen van boeken
Okke ten Hove, Wim Hoogbergen, Heinrich E. Helstone : Surinaamse emancipatie 1863, Paramaribo: Slaven en eigenaren  (ISBN: 9789051708226)
Surinaamse emancipatie 1863: Familienamen en plantages (ISBN 9789051707779)
- deze gegevens zijn online beschikbaar via de website van het Nationaal Archief: Vrij in Suriname - Emancipatie 1863
Surinaamse Emancipatie 1863: Coronie (ISBN 9789036101318 / dit boek bevat meer informatie dan te vinden is op de website van het Nationaal Archief te Den Haag)
Okke ten Hove & Frank Dragtenstein : Manumissies in Suriname, 1832-1863.
- deze gegevens zijn online beschikbaar via de website van het Nationaal Archief: Vrij in Suriname - Surinaamse Manumissies 1832-1863

H.E. Lamur: Familienaam & Verwantschap van Geëmancipeerde Slaven in Suriname
gegevens uit het Emancipatieregister èn de Algemene Rekenkamer (zeer prijzig boekwerk, in te zien bij onder andere de KIT Bibliotheek, Mauritskade 63, Amsterdam)
Stap 7: raadplegen van archieven in Suriname

In Suriname zijn de volgende archieven te raadplegen:

Het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB)
Jaggernath Lachmonstraat 170, Paramaribo, Telefoon 494411

In het Centraal Bureau voor Burgerzaken zijn geboorte-, huwelijks-, echtscheidings- en overlijdensgegevens te vinden.
De 'burgerregistratie' werd pas in 1828 in Suriname ingevoerd. Hier kwamen alleen de vrije burgers in voor.
Gemanumitteerde slaven moesten 2 jaar wachten alvorens ingeschreven te worden in het burgerregister.

Voor de slaven was er een slavenregister. Hierin werden gegevens vastgelegd omtrent eigendom (koop en verkoop), verloop van de slavenpopulatie (sterfte, geboorte en afschrijving wegens manumissie en wegloperij). Voor dit onderzoek staan slechts de slavennamen ter beschikking en geen familienamen.

Het Landsarchief
Mr. Jagernath Lachmonstraat 174, Paramaribo - telefoon 430035/430040

In het Landsarchief zijn diverse archieven te vinden, o.a. het slavenregister over de jaren 1830 / 1838-1859 / 1848-1852 en de plantage-archieven.
Zie het archievenoverzicht van het Landsarchief .

Het zal in de toekomst mogelijk worden uw onderzoek door medewerkers van het Landsarchief te laten uitvoeren. Momenteel is het Ministerie nog in beraad over de kosten hiervan.

Archieven betreft (voormalige) eigenaren van Surinaamse plantages/gronden:

In het Landsarchief zijn ook de registers van grondwarranden (1743 tot einde 19e eeuw) en nog enkele registers van transporten te vinden. De registers van transporten van na 1878 worden bewaard in het Hypotheekkantoor (Kerkplein, Paramaribo).

De grondwarranden zijn redelijk kompleet te raadplegen. Ze zijn nog niet ontsloten, maar de meeste delen hebben alfabetische indexen voorin. Het is een uitgebreid archief, met warranden, grondverzoeken, landmeetkundige beschrijvingen, en kaarten.

De oude transportregisters zijn grotendeels verloren gegaan bij de diverse stadsbranden. In het Landsarchief worden er nog enkele bewaard. De registers van na 1878 worden bewaard in het hypotheekkantoor aan het Kerkplein.

Indien je in Nederland woont is het raadzaam een persoon te vinden die in Suriname de archieven kan raadplegen.
( Ook wij zijn dringend op zoek naar iemand die bereid is ons te helpen ! )

Voor meer info over manumissies en bevolkingsregistratie: Nationaal Archief en het Landsarchief Suriname.

Stap 8: raadplegen van het WWW

Familysearch is de database van de Mormonen en bevat enorm veel persoonsgegevens van vóór ca 1905. (let wel: niet alles klopt, lees daarvoor even deze pagina)

Koninklijke Bibliotheek - Krantencollectie 1910-1945 met familieberichten uit Suriname, passagierslijsten van schepen, etc.

Zie ook onze links .
En verder zou ik zeggen , google maar eens.


In Suriname, Nederland en andere landen zijn nog meer archieven en bibliotheken, waar zich gegevens bevinden die voor uw familieonderzoek van belang kunnen zijn. De Stichting voor Surinaamse Genealogie publiceert hierover regelmatig in haar tijdschrift Wi Rutu.

Indien je meer hulp nodig hebt, vastloopt, contact zoekt met anderen, en dergelijk ; ga dan eens naar het forum van de Stichting Surinaamse Genealogie. Er is vast wel iemand bereid je te adviseren of misschien kom je wel iemand tegen die naar dezelfde familiegegevens zoekt.

Veel succes!

Laatst geupdate op ( donderdag 16 september 2010 )
 
< Vorige
 
© 2015 Roots familie Pinas uit Suriname
wij raden u aan deze website met Firefox 2 te bekijken